Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 7.

Folyamatosan oldjátok meg a munkafüzetben megadott ismétlő feladatokat az 54-61. oldalon! Küldeni nem kell, szünet után ellenőrzöm.

Hat oldalt kellett másolni március 26-ig Mikszáth: A Balóthy-domínium című művéből (Irodalom tankönyv 169-171.o.). Úgy beszéltük meg, hogy nem kell elküldeni, most mégis azt kérem, hogy küldjétek el, mivel szünet után még nem mehetünk iskolába. Az oldalakat számozzátok!

Az új határidő május 14. Mikszáth: A néhai bárány című novellájából (Irodalom tankönyv 161-166.o. kell hat oldalt másolni. Ha ezzel kész vagytok, több nem lesz ebben a tanévben, csak annak, aki a kettesért küzd. Ezt nem kell küldeni, reméljük, májusban meg tudom nézni.

A) A minőségjelző

A következő online órán a múlt órai feladatok javítását láthatod, majd gyakorló feladatok következnek. A videó végén a házi feladatokat nem kell megoldani.

https://www.youtube.com/watch?v=i2kpLj3Hb9I&t=2s&ab_channel=KrisztinaCsarank%C3%B3

B) A mennyiségjelző

Olvasd el a tankönyv magyarázatát (78. o. közepétől a 79. o. közepéig)!

A videó 4. percétől van szó a mennyiségjelzőről, de érdemes ismétlésképpen az elejét is megnézni. Írj vázlatot a videó és a tankönyv segítségével! Írd le a füzetbe a minőségjelző fogalmát, szerepét, kérdéseit, jelölését, a videók segítségével a kifejezőeszközöket! Tanuld meg!

https://www.youtube.com/watch?v=XauNqqSsYKo&t=494s&ab_channel=KrisztinaCsarank%C3%B3

 

Mf. 64/6. 65/7.