Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 7.

Április 7-ig folyamatosan oldjátok meg a munkafüzetben megadott ismétlő feladatokat az 54-61. oldalon! Ezeket mindenki a saját tempójában végezheti, de ha valaki beosztja, és 2-3 feladatot minden órára megold, a tavasz szünetig készen lesz. Küldeni nem kell, szünet után ellenőrzöm.

Szintén ki-ki a saját tempójában írja a másolást! Hat oldalt kell írni március 26-ig Mikszáth: A Balóthy-domínium című művéből (Irodalom tankönyv 169-171.o.), ezután pedig hat oldalt május 14-ig Mikszáth: A néhai bárány című novellájából (Irodalom tankönyv 161-166.o.). Ezt sem kell küldeni, szünet után fogom javítani.

1.Ismétlés

Ellenőrizd! Javítsd!

Tk.72.o. 3.

Alanyok: az idő, Emőke, édesanyám, A Duna, A repülőgép, A Kékes, Tibor

Állítmányok: szebb magasabb, engedékenyebb, szélesebb, gyorsabb, udvariasabb

Hasonlító határozók: tegnapinál, nálam, édesapámnál, Tiszánál, vonatnál, Csóványosnál, nálad

Az ábrán az állítmányhoz kapcsolódik az alany és a hasonlító határozó mindegyik mondatban.

 Elemezd a mondatokat!

Ez az utca (A) csendesebb(Á) a másiknál. (Hhas)

Jobb(Á) egy lúdnyak(A) tíz tyúknyaknál. (Hhas)

(Hi) nyáriasabb volt(Á) az idő (A)a tegnapinál. (Hhas)

Gondolatmeneted(A) a napnál (Hhas) is világosabb(Á).

Figyeld meg, hogy a hasonlító határozó a mondatokban névszói vagy névszói-igei állítmányhoz kapcsolódik, kifejezőeszköze pedig -nál, -nél ragos névszó, névmás.

2.Ismétlés

Az nkp.hu oldalon olvassátok el, amit a határozókról tudni kell!

A ritkábban előforduló határozók közül a tekintethatározóról még nem tanultatok, innen másoljátok le a füzetbe a tudnivalókat!

A TEKINTETHATÁROZÓ

Figyeld meg: termetre megfelelő, szellemileg ép, az egészségre ártalmas, szépnek szép. A kiemelt határozók azt jelölik, hogy az alaptagjuk jelentése milyen szempontból érvényes: a termetét tekintve megfelelő, a szellemét tekintve ép, az egészségre nézve ártalmas, a szépséget tekintve szép. Kérdezéskor sokféle kérdő névmást használhatsz, de érdemes az ilyen kérdéseket is alkalmazni: Mire nézve? Milyen szempontból?
Jele: Htek

A következő feladatokat válogattam ki a gyakorláshoz. Online megoldhatók és ellenőrizhetők.

A határozók fajtái

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_031

Miért?

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_032

Társ, eszköz vagy részeshatározó?

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_033

Csak határozottan

Névutók és határozóragok

Kilóg a sorból

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_038

Határozók

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_039

A következő, szerdai órán ismétlő feladatlap lesz a Redmentán a határozókból, az utóbbi 3 hét anyagából is. Piros pontokkal (nyomdákhoz számítjuk) fogom értékelni, feketét csak az kap, aki nem írja meg, és nem is jelzi, hogy miért.12.00-12.30 között kezdhető el, 30 percetek lesz a megoldásra.