Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 7.

Április 7-ig folyamatosan oldjátok meg a munkafüzetben megadott ismétlő feladatokat az 54-61. oldalon! Ezeket mindenki a saját tempójában végezheti, de ha valaki beosztja, és 2-3 feladatot minden órára megold, a tavasz szünetig készen lesz. Küldeni nem kell, szünet után ellenőrzöm.

Szintén ki-ki a saját tempójában írja a másolást! Hat oldalt kell írni március 26-ig Mikszáth: A Balóthy-domínium című művéből (Irodalom tankönyv 169-171.o.), ezután pedig hat oldalt május 14-ig Mikszáth: A néhai bárány című novellájából (Irodalom tankönyv 161-166.o.). Ezt sem kell küldeni, szünet után fogom javítani.

1.Ismétlés

Ellenőrizd! Javítsd!

3.A) Fokhatározók: alig, teljesen, erősen, meglehetősen

3.B) Mértékhatározók: testhosszal, ezrével, fejjel, ötször

3.C Szószerkezetek: felén túl nem költekezem, agyba-főbe dicsérték, kétszer annyi, nagyon hiányoznak, százával osztogatták, átlagon felül takarékos

2.A hasonlító határozó

Azt jelöli meg, akivel vagy amivel valakit vagy valamit összehasonlítunk.

Kérdései: Kinél? Minél?

Jelölése: Hhas

Kifejezőeszköze: ragos névszó

Pl. Jancsi magasabb Bandinál.

Mit állítunk? magasabb (Á)

Ki magasabb? Jancsi (A)

Kinél magasabb? Bandinál (Hhas)

  1. Gyakorolj!

Tk.72.o. 3. Másold le a mondatokat a füzetbe és elemezd! Rajzold le a mondatok ábráját!

  1. Elemezd a mondatokat!

Ez az utca csendesebb a másiknál.

Job egy lúdnyak tíz tyúknyaknál.

Ma nyáriasabb volt az idő a tegnapinál.

Gondolatmeneted a napnál is világosabb.