Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Irodalom 7.

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…

1.Olvasd el a verset a Tk.72. oldalán!

Meg is hallgathatod közben. Például ezt:

https://www.youtube.com/watch?v=52rccNR457Q&ab_channel=MusicOfHungaroton

2.Olvasd el a tankönyv magyarázatát a 74. oldalon! Írd le a vázlatot a füzetbe!

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…

1.Keletkezése: Pest, 1846. dec.

Közéleti líra – a nép sorsával foglalkozó versek.

2.Műfaja: rapszódia

– rhapszódosz (görög) – ’összetoldott ének’

– az óda egyik válfaja

– szenvedélyes hangú, felindult lelkiállapotot tükröző

– szaggatott szerkezetű és gondolatmenetű

– egyenetlen ritmusú lírai költemény

3.Szerkezete:

  1. A) A költő jövendőbeli halálának gondolata

1.rész (1-8. sor)

– a lassú halál elutasítása

– hasonlatok – virág, gyertyaszál (3-6. sor)

  1. rész (9-12. sor)

-gyors halált szeretne

– metaforák – fa, kőszirt

Ellentétek (passzív halál – aktív halál)

Fokozás (fa – kőszirt)

  1. B) A költő jelene – életcélja, küldetése

3.rész (13-21. sor)

VILÁGSZABADSÁG

  1. C) A jövőbeli halál – értelme legyen, célja eléréséért áldozná életét

4.rész (21-30. sor)

– csatában meghalni, hőssé válni

– romantikus látomás

– ritmusváltás

– mozgalmas rész – rövid sorok, hangok, színek

5.rész (31-36. sor)

– dicső halál

– a tempó lelassul

  1. Verselése: időmértékes (főleg jambusok, a 4. részben anapesztusok)

4.Nézd meg a következő Zanza tv-s vidót!

https://zanza.tv/irodalom/romantika/petofi-sandor-forradalmisaga-es-az-apostol-uj-programja

Ezt a videót megtalálhatod itt is: nkp.hu, okostankönyv, 7.irodalom, I.A magyar romantika irodalmából, Petöfi Sándor: Szeptember végén, jobbra Kiegészítő anyag, Petőfi Sándor forradalmisága és Az apostol új programja

5.Oldd meg a következő feladatokat: Mf. 45.o.1.

4.Tanuld meg a vers 1-8. sorát!

Ehhez egy kis zenei segítség.

https://www.youtube.com/watch?v=WoIOhP40Q98&ab_channel=RedBullPilvaker