Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Kémia 7

Kémia 7. 2021. 03. 08.

A házi feladatot innen ellenőrizheted, és bemelegítésnek oldd meg a Mf. 68.o. 2. feladatot is!

Az új tananyag: Kölcsönhatások molekulák között

Tankönyv 64-65.o. A lényeget leírom ide is, de figyeld a tankönyvet is!

A molekulák között kialakuló, az elsőrendű kötéseknél gyengébb kölcsönhatásokat másodrendű kémiai kötéseknek nevezzük. Meghatározza, hogy egy anyag molekulái közönséges hőmérsékleten és nyomáson szétrepkednek, egymáson elgördülnek vagy kristályrácsba rendeződnek

Két alapvető típus van:

  1. Azokat a molekulákat, amelyek elektroneloszlása egyenletes, apoláris (azaz pólus nélküli) molekuláknak nevezzük. A molekula elektroneloszlása egyenletes.

A hidrogén molekulájáról tudjuk, hogy atomjait egy elektronpár kapcsolja össze. A negatív töltésű elektronok mindkét atommag körül egyenlő mértékben tartózkodnak, így egyik hidrogénatom körül sem alakul ki nagyobb elektronsűrűség, mint a másik körül.

Tk. 4.3.1. és 4.3.2. kép hidrogénmolekula elektroneloszlása és szerkezete különböző hőmérsékleten

Érdekesség: A víz képződése – videó

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_003

Cink és sósav reakciójakor hidrogén keletkezik. A hidrogén színtelen, szagtalan, vízben nem oldódó gáz. A vizes oldatból kibuborékol, és mivel sűrűsége kisebb a levegőénél, felfelé száll. Meggyújtva a levegő oxigénjével pukkanó hang kíséretében vízzé egyesül.

 

  1. A pozitív és negatív pólussal rendelkező molekulákat poláris molekuláknak (vagy dipólusmolekuláknak) nevezzük. Az egyenlőtlen töltéseloszlás miatt a vízmolekula pólusokkal rendelkező, azaz poláris.

A vízmolekula tulajdonsága, hogy benne a kötést létesítő elektronok az oxigénatom felé tolódnak el, mert az oxigénatom jobban vonzza azokat, mint a hidrogénatomok. Ennek következtében az oxigénatom környezetében negatív, a hidrogénatomok környezetében pedig pozitív töltéstöbblet alakul ki.

Tk. 4.3.3. és 4.3.4. kép vízmolekula elektroneloszlás és szerkezete különböző hőmérsékleten

Érdekesség: KÍSÉRLET – A vízsugár eltérül. Próbáld ki!

Tarts vékonyan folyó vízsugár közelébe megdörzsölt műanyag vonalzót! A vízsugár eltérül.

A kísérlet során két fontos megfigyelést is tehetünk.: A vízsugárban lévő molekulák – a hidrogéntől eltérően – együtt maradnak. Közöttük tehát erősebb kölcsönhatások hatnak, mint a hidrogénmolekulák között. Az elektromosan feltöltött vonalzó eltéríti a vízsugarat, a vízmolekulákban tehát valószínűsíthetően nem egyenletes az elektroneloszlás.

 

A molekulák polaritása nemcsak az anyag halmazállapota, hanem az oldhatósága szempontjából is meghatározó. Az oldódás alapvető szabálya, hogy „hasonló a hasonlóban oldódik jól”. Ez azt jelenti, hogy a poláris molekulákból álló anyag a poláris molekulákból álló oldószerben, az apoláris molekulákból álló anyag az apoláris molekulákból álló oldószerben oldódik jól.

Tk. 4.3.5 kép jód oldódása vízben, benzinben

 

Házi feladat: Munkafüzet 69.o. 2., 3. feladat. Kérem, hogy a megoldott feladatokról készíts fotót és küldd el a digioktataslacur@gmail.com címre március 10. szerda estig!