Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 7.

Feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe:

  • Húsvétvasárnap Jézus feltámadt
  • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: NINCS ITT, FELTÁMADT!
  • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
  • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
  • Jézus feltámadásával megváltott minket
  • Jézus Krisztus a Megváltó!

Nézd meg az alábbi kijelölt filmrészletet!
https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU&t=20762s    5:49:00-6:05:25

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=XEVwPLr7EHk  Föltámadt! Halleluja!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI   Jézus életem, erőm békém

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!