Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Földrajz 7.

Tananyag: Afrikai országok – Egyiptom, Nigéria, Dél-afrikai Köztársaság

A leckét a Tankönyv 104-107. oldalán találjátok! A tananyagot kérdések segítségével kell feldolgoznotok. A címben szereplő három országot kell összehasonlítani, s ezen keresztül ismeritek meg az afrikai országok jellemzőit.

Olvassátok el a 104.oldalt! Itt szerepel néhány fontos fogalom, mely az országok gazdaságának jellemzéséhez szükséges!

Gazdaság ágazatai: mezőgazdaság, ipar, szolgáltatás.

Gazdasági tevékenységek az előállított termékek szerint: első szektor – nyersanyagok előállítása, második szektor – feldolgozás, harmadik szektor – szolgáltatás

Foglalkoztatási szerkezet: a lakosság milyen arányban dolgozik az egyes ágazatokban. A fejletlenebb gazdaságban többen a mezőgazdaságban, bányászatban; a fejlettebb országokban a szolgáltatásban dolgoznak többen.

Gazdasági szerkezet: megmutatja, hogy mely gazdasági ágazat milyen arányban járul hozzá a GDP előállításához. A fejlett országokban a szolgáltatások és a feldolgozóipar jelentősebb.

Bruttó hazai termék (GDP): egy országban egy adott év alatt előállított új termékek és szolgáltatások értéke. (… USD / fő – valamennyi amerikai dollár / fő) Figyeld meg az 5.1 ábrát!

Életkörülményekre jellemző adatok. Pl.: iskolázottság, orvosok száma, születéskor várható élettartam. Figyeld meg az 5.2 ábrát!

A Tankönyv 105. oldalán szereplő kérdések és térkép, valamint az Atlasz segítségével hasonlítsátok össze a három országot: Egyiptom, Nigéria, Dél-afrikai Köztársaság! A válaszokat írjátok le a füzetbe! Tipp: A füzetet elfordítva – fekve osszátok 4 oszlopra: 1. A kérdés betűjele, lényege, 2-3-4. oszlop a három ország! A kérdésekhez a dőlt betűs szövegben adok segítséget!

 1. Melyik országnak legnagyobb a népsűrűsége? – térkép, színskála, népsűrűség
 2. Mi határozza meg ezekben az országokban a népesség területi elhelyezkedését? – Atlasz Afrika domborzata, vizei, természetes növényzete térkép, 74-75.o. térkép
 3. Melyik nagyváros népessége gyarapodik a leggyorsabban? – szaggatott vonalas kördiagramok a városoknál
 4. Hasonlítsátok össze a 14 éven aluli népesség arányát! Mi lehet a különbség oka? – országok adatainál
 5. Állapítsátok meg, hogy az ábrázolt gazdasági tevékenységek miért fontosak az adott ország életében? Egyiptom: idegenforgalom – Tk.106.o., Nigéria: kőolaj – Atlasz ásványkincsek, Dél-Afrika: arany, gyémánt – Atlasz ásványkincsek, Tk.107.o.
 6. Hasonlítsátok össze a három ország foglalkoztatási szerkezetét! Vonjatok le következtetéseket! – országok adatainál
 7. Melyik országnak legnagyobb a GDP-je? – országok adatainál
 8. NEM KELL!
 9. NEM KELL!
 10. Melyik országot tartjátok a legfejlettebbnek az adatok elemzése után?
 11. Plusz kérdés: nevezd meg a három ország fővárosát! – Atlasz

Érdekességek

nkp.hu internetes oldalon (okostankönyv): 7.évf., földrajz, IV.FEJEZET Afrika…, 5.Országok Afrikában, Egyiptom főbb nevezetességei játék, Párosítsd a nyersanyagokat a képekkel játék, Dél-Afrika párosítós, Képek-kakukktojás, Kairó – videó

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_005

FELADAT: Aki az online órán nem vett részt, annak a kérdések megválaszolását le kell írni a füzetbe, erről kérek fotót a digioktataslacur@gmail.com címre 04.01. csütörtökig!

Aki az online órán ott volt, nincs írásbelije! Az Afrika határai, tájai, vizei térképek rajzolását javasolnám!!!