Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol 7.

Feladatok:

– Tk. 17. o. 1. History elolvasni, meghallgatni a Project Fourth Edition, Unit 1 fejezetben, az Audio részben vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit01/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Szótárazni és tanulni:
(Kérj segítséget a kiejtésükhöz, vagy nézz utána, ha szükséges!)

human being   emberi lény

to appear         megjelenni

(to stay            maradni)

(about …        kb. )

to migrate       vándorolni

migration        vándorlás

Ice Age           jégkorszak

ancestor          ős

(plenty of …   sok …)

to hunt            vadászni

huge                hatalmas

mammoth        mamut

already                        már

to reach           elérni

extinct             kihalt

(group             csoport)

during …        … alatt, közben

sea level          tengerszint

low                  alacsony

shallow           sekély

land                 szárazföld

to cross            átkelni

except …         kivéve …

after that         azután

to melt             elolvadni

(to arrive         megérkezni)

to rise              emelkedni

until …           … -ig

 – Tk. 17.o. 1.a Füzetedben a kontinensek nevét kell leírni, majd sorba számozni aszerint, hogy mióta él ember ott! 1. Africa 2. …

Tk. 17.o. 3. Füzetben válaszolj a kérdésekre! (Csak a kérdések számát és a válaszokat kell leírni.)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat. digioktataszonaim@gmail.com Kérem a füzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 12-én, hétfőn 14.00 óráig.