Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol 7.

Feladatok:

– Tk. 21.o.  6.a, b Füzetedbe másold le a mondatokat, és egészítsd ki az olvasmányból!

 – Füzetedbe írd le a vázlatot és a példákat:

Simple Future Questions

(Egyszerű jövő idő -Kérdések)

Kérdő szórend:

(When)    will    we    live    on  Mars? (Mikor) fogunk a Marson élni?

(Kérdőszó)+will segédige+alany+ige+többi mondatrész

Rövid válaszok: 3 szavas

Yes, we will.

No, we won’t.

– Tk. 21.o. 7.a, Füzetedbe írd le a helyes kérdéseket! Figyeld meg a példát!
Alkalmazd, amit a kérdő szórendről leírtál!
(Ha nincs kérdőszó a mondatban, akkor a Will segédigével kezdődik a kérdés.)

Még nem kell küldeni, majd a holnapival együtt!

– Tk. 14. o. 2. 3. és 4. kép: Kids kívülről meg kell majd tanulni. Felelés május 11.!
A kérdéseket megelőzve: 4-en felelnek majd:)