Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol – Zónai Márta

Angol nyelv 2021. március 8., hétfő

Kedves Gyerekek!

A dolgozatot visszaküldheted szövegszerkesztővel elkészítve Wordben, vagy a füzetedben is válaszolhatsz. (Ebben az esetben a füzetedben tollal, olvashatóan dolgozz! Az óraszám helyett írd föl a nevedet és a dátumot!)

Önállóan dolgozz, kérlek, segítség nélkül! A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat 2021. március 8. 14.00 óráig! Jó munkát!

TEST

1 Put the words in the past simple to make sentences.

  (Ha a füzetedben dolgozol, elég csak a számokat és a helyes igealakot leírni!)

Peter ____played_____ computer games yesterday. (play)

1 We _______________ by train to France. ( travel)

2 John _______________ his mobile. ( not break)

3 He _______________ computer games. (not play)

4 We _______________ to arrive in time. (try)

5 My mum ________________ the suitcase. (not pack)

6 We _______________ to have lunch. (stop )

7 But she _______________ the food. (not like)

8 We  _______________ in London at 8 o’clock. (arrive)

 

2  Complete the dialogue with was/were/wasn’t/weren’t.

  (Ha a füzetedben dolgozol, elég csak a számokat és a helyes igealakot leírni!)

Ian    (1) _______ Peter at home yesterday?

Beth (2) No, he ________ .

Ian    (3) _______ they on holiday?

Beth No, they (4) ________ .

Ian    (5) ________ his brothers there?

Beth   Yes, they (6) ________. And you?

Ian   (7) I ________ at the sports centre.

3 Match the two parts of the sentences.

    (Írd le az összetartozó számokat és a betűket a füzetedbe!/

      Jelöld az összetartozó párokat egyértelműen, pl. írd le egymás mellé!)

1 We needed a taxi                       a, by boat from Britain to Spain.

2 Mary stayed in                          b, this suitcase.

3 I put your clothes in                  c, to take us to the airport.

4 They travelled                           d, on the trolley.

5 Put the suitcases                        e, a hotel near the beach.

 

Házi feladat:

a szótár végén a rendhagyó igék tanulása

Tk. 36.o. 1.  A füzetedben párosítsd a mondatokat a képekkel! (Csak a számokat és a betűjeleket írd fel, pl. 1 g,_   2 __)

A Project Fourth Edition Unit 3-nál megtaláljátok a tankönyvi hanganyagot is az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a megoldásokat. A mára adott házi feladattal együtt küldd el (Mf. 32.o. 1. 2.)! Kérem a munkafüzetben és a füzetben is az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. március 8-án, hétfőn 16.00 óráig.

digioktataszonaim@gmail.com

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!