Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Földrajz 6.

Tananyag: Az Alföld tengersík vidékein, hazánk éléstára

 

Két szorosan összetartozó leckét veszünk. Az első az Alföld természetföldrajza: részei, kialakulása, domborzata, kistájai, éghajlata, nemzeti parkjai. A második a mezőgazdaság, ipar, jelentős városok.

A vázlatot olvassátok és figyeljétek meg a Tankönyv 133-138. oldalának ábráit, képeit, az Atlasz térképeit!

 

VÁZLAT

A Tankönyv a 133. o. térképe alapján az Atlasz 8-9. oldalán Magyarország domborzata térképen figyeld meg az Alföld elhelyezkedését!

 

Alföld részei: Mezőföld, Duna-Tisza köze, Tiszántúl.

Fő folyók: Duna, Tisza, Körös, Maros, Zagyva.

 

Kialakulása: süllyedés – feltöltődés – tengeri üledékek, folyók hordaléka, szél munkája.
Ismétlés: Tk. 119.o. ábra: A feltöltött…

 

Kistájai: A felsorolt tájakat, folyókat keresd meg az Atlasz 8-9.o térképén!

A folyók mentén szinte teljesen sík, az áradások alakították ki a tökéletes síkságokat: Nagykunság -löszös vidék, a Hortobágy szikes -sós talajú. Ismétlés: Tk. 120.o. ábra: A folyók…

Kiskunság, Nyírség – folyók, majd szél alakította, homokbuckás táj. „Futóhomokját” erdők, gyümölcsösök, szőlők telepítésével kötötték meg. Ismétlés: Tk. 120.o. Kiskunság, kép…

Mezőföld – löszös vidék Ismétlés: Tk. 120.o. lösz…

Védett területei: Kiskunsági, Hortobágyi, Körös-Maros Nemzeti Park. Atlasz 12.o. Nemzeti parkok térkép!

 

Érdekesség:
Lösz
– videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=l%C3%B6sz

Hortobágy pusztáin – videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=hortob%C3%A1gy

Homokbuckás Kiskunság – videó

www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=kiskuns%C3%A1g

 

Oldd meg a Munkafüzet 69.o. 2. feladatát!

 

Éghajlata: Szélsőséges – nyár meleg, tél hideg, kevés csapadék, mely egyenlőtlenül oszlik el. Nyáron gyakori az aszály. Legtöbb napsütés a Dél-Alföldön van. Atlasz 12.o. Éghajlati térképek!

 

Mezőgazdaság: Az Alföld a legfontosabb mezőgazdasági területünk. A növénytermesztés feltételei – jó természeti adottságok: Termékeny talaj, megfelelő hőmérséklet, napfénytartam, csapadék megfelelő mennyisége és eloszlása.

 

Mezőgazdasági termékek feldolgozása – élelmiszeripar:

Búza – malomipar

Kukorica – sertés- és baromfitenyésztés – húsipar: Szeged, Debrecen, Békéscsaba, Gyula.

Cukorrépa – cukoripar

Burgonya, dohány.

Napraforgó – növényolajgyár.

Fűszerpaprika – Szeged, Kalocsa.

Zöldpaprika, paradicsom, burgonya, uborka… pl. Balástya környékén is.

Primőrzöldség-termesztés – üvegházak, fóliasátrak.

Kajszi- és őszibarack – Szatymaz.

Alma – Nyírség.

Szőlő – borászat – Kiskunság.

Zöldség és gyümölcs feldolgozása – konzervgyárak, hűtőházak – a termőterületek közelében!

 

Figyeld meg a Tankönyv 136. oldalán a mezőgazdaság és a feldolgozóipar kapcsolata ábrát!

 

Búza – videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=b%C3%BAza.

Napraforgó – videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=napraforg%C3%B3

Sertésfeldolgozás – videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=sert%C3%A9sfeldolgoz%C3%A1s

 

Oldd meg a Munkafüzet 70.o. 1. feladatát!

 

Kőolaj és földgáz – energiahordozók – bányászata – Szeged, Algyő környéke – vegyipar, kőolajfinomító.

 

Rétegvizekben gazdag táj: termálvíz – melegvíz, gyógyvíz, ásványvíz. Gyógyfürdők, élményfürdők. Hajdúszoboszló, Gyula, Cserkeszőlő.

 

Legjelentősebb városok: Debrecen, Szeged, Kecskemét, Békéscsaba, Szolnok, Nyíregyháza.

 

Oldd meg a Munkafüzet 70.o. 2., 3. feladatát!

 

Szorgalmi – erről lehet képernyőképet küldeni, ha ez nem sikerül, kérdéseket válaszokat leírni és küldeni: www.okosdoboz.hu/gyakorlas/5-8-osztaly/termeszetismeret/alfoldi-tajakon

 

Aki az online órán volt, attól nem kérek feladatot. Aki nem vett részt az órán küldje el a Munkafüzet 69.o.2. és 70.o. 1. feladatát a digioktataslacur@gmail.com címre 04.23. péntekig!