Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

Feladatok:

– Tk. 112.o. olvasni Az igekötő

A a vázlatot folytasd innen a füzetedbe!

Az igekötős igék összetett szavak, erre elválasztásnál figyelni kell.

  1. fel-emel, át-ad, meg-ígér

A megismételt igekötők közé kötőjelet teszünk, és egybeírjuk az igével/ igenévvel.

  1. ki-kinéz, meg-megálltunk

Az ellentétes jelentésű igekötők közé kötőjelet teszünk, de különírjuk az igétől/igenévtől.

  1. ki-be járkál, oda-vissza utazni

– Tk. 113.o. olvasni A segédige

A vázlatot írd le innen a füzetedbe! Cím: A segédige

bár önálló szófaj, de mindig csak egy másik szófajjal együtt fordul elő.

Segédigék: fog, volna

A jövő idő kifejezésekor az összetett igealak része a fog segédige.
pl. ki fogom találni, meg fogod látni

A feltételes mód, múlt idő kifejezésekor az összetett igealak része a volna segédige.
pl. tudtam volna, szeretted volna

További magyarázatot találsz az Okostankönyvben:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_05_048

– Mf. 149.o. 3. 4. a, b, A segédigék: 1. 2. feladat

Házi feladat:

 – Füzetvázlat tanulni: Az igekötők és helyesírásuk, A segédigék!

Nem kell küldeni, órán ellenőrizzük a feladatok megoldását!

Értékelni fogom a munkádat. Ha valakinek betelt a füzete, azt is hozza el kedden!