Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

Kedves Gyerekek!

Irodalomból 2021. április 21-én, szerdán dolgozat lesz a Redmentán:
 – Arany János élete

 – Toldi keletkezése, fogalmak, verselése stb. (amit a két összefoglaló órán leírtatok)

 – Petőfi és Arany levelezése, episztola

Nyelvtan

Feladatok:

A melléknévi igenév gyakorlása

Ismételd át a füzetből, amit a múlt órán a melléknévi igenevekről leírtál!
(és a Tk. 97.oldalán)

Csoportosítsd az alábbi igeneves szókapcsolatokat a füzetedben 3 oszlopban:

fáradt gyerek, elérendő cél,befagyott tó, adandó alkalom,
olvadó hó, kelendő áru, brekegő béka, rohanó idő, tanult dal,
hervadó virág, töltött káposzta, megoldandó feladat

Befejezett:                             Folyamatos:                                      Beálló:

fáradt gyerek  

– Tk. 97.o. 1. megoldása a füzetben
(hasonló az előzőhöz, írhatod alá is, 6 db igenevet kell megtalálni és lemásolni)

– Tk. 97.o. 2. (3 mondat a füzetben, de vigyázz! Nem lehet múlt idejű ige, inkább a milyen? kérdésre kell válaszolnia ezeknek a szavaknak a mondataidban!)

– Tk. 97.o. 3. (Melléknév: lehet fokozni, pl. forróbb, legforróbb, Igenév: nem lehet fokozni értelmesen pl. meghívottabb vendég – nincs értelme. Így válogasd szét, és csoportosítsd a szavakat: Melléknevek: Igenevek:)

Házi feladat:

 – Füzetvázlat tanulni: Igenevek fajtái!

– Az Okostankönyvben találsz további magyarázatot a melléknévi igenevekhez, és az oldal alján jó online gyakorlófeladatokat: (A megoldást tudod ellenőrizni is.)

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_041

Az e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat! A füzetben a feladatok megoldását kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 20-án, kedden 14.00 óráig.
A feladatokból pontozni fogok! Figyelmesen dolgozz! Jó munkát kívánok!