Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

– Tk. 95.o. olvasni A főnévi igenév és ragozása

A szabályt és a táblázatot másold le innen a füzetedbe és tanuld meg:

A főnévi igenév

A főnévi igenév olyan igéből képzett –ni képzős szófaj, amely általánosítva fejez ki cselekvést, történést, állapotot, létezést. A mondatban a főnév szerepét tölti be.

pl. Jó úszni. = Az úszás jó.

A főnévi igenév kaphat személyragokat:

A főnévi igenév személyragjai

  Egyes szám Többes szám
1. sz. várnom   kérnem várnunk   kérnünk
2. sz. várnod   kérned várnotok   kérnetek
3. sz. várnia   kérnie várniuk   kérniük

(Te is írd át színessel a személyragokat a táblázat lemásolása után!)

 

A főnévi igenevet használjuk a jövő idő kifejezésére a fog segédigével együtt.

pl. tanulni fogok, úszni fogsz stb.

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) A főnévi igenév annyiban hasonlít az igére, hogy cselekvést, történést, létezést, állapotot fejez ki, de „főnévszerűen”, elvont fogalomként.

Talán te is érzed, hogy az enni főnévi igenév jelentése jobban hasonlít az evés főnévére, mint az eszik igéére: Az evés jó dologEnni jó dolog. 

Ezért a főnévi igenév a mondatokban is inkább a főnévhez hasonlóan viselkedik: Kellene egy kalapács. Kellene keresni egy kalapácsot. A főnévi igenevet minden esetben egy igetőből hozzuk létre képző segítségével.

A főnévi igenevet nem nehéz felismerni. A legtöbb esetben a -ni képzővel hozzuk létre: járni, látni, ébredni, élni, hasonlítani stb. Van néhány ige, amelyekhez nni alakban kapcsoljuk a képzőt: tesz – tenni, lesz – lenni, vesz – venni, visz – vinni, hisz – hinni, eszik – enni, iszik – inni. Megfigyelheted, hogy ezek az igék hasonlóak: alapalakjuk sz-re végződik, melyet a -nni képző hozzáillesztésekor el is veszít.

Házi feladat:

 – A füzetvázlat tanulni!

 – Mf. 127 .o. 1., 2. a, b, 3.a, b,

  1. feladat: az –sz végű igéket régen leírtuk, de visszalapozhatsz a Mf. 40-41.o.- ra is.
    (7 db van)

Az e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat! A munkafüzetedben a 127. oldalt, a füzetben a vázlatot és a táblázatot kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 13-án, kedden 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

A következő Másolás beadási határideje a hónap vége: 2021. április 30., péntek.