Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

Ne feledjétek, a márciusi Másolás beadási határideje: ma, 2021. március 30., kedd!

A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: III. 30., oda, ahová a L jelet szoktam tenni! Kérem, hogy jól olvashatóan fotózd le az oldalakat, csak így tudom értékelni a munkádat!

Feladatok:

2021.03. 30., kedd:

– Tk.84-85.o. olvasni

A szabályt és a vázlatot másold le innen a füzetedbe és tanuld meg:

A névszókhoz járuló jelek

Névszók: a szófajok egy csoportja, ide tartoznak:
a főnevek, a melléknevek, a számnevek és az őket helyettesítő névmások.

(Nézd meg a Tk. 87.oldalt! A gondolattérkép segít áttekinteni.)

A főnévhez kapcsolódó jelek:

  1. A többes szám jele a k. (Az egyes számnak nincs jele.)
  2. íjász – íjászok
  3. A birtoktöbbesítő jel az i. (A birtok többségét jelöli.)
  4. nyilai, övéi
  5. A birtokjel az é. (A birtokost kifejező szóhoz járul.)
  6. kisfiúé, övé
  7. A többesjel az ék. (Csak személyt jelölő főnevekhez járulhat.)
  8. Janiék, apukámék
  9. A birtokos személyjelek.
  10. könyvem, kertünk

 – Másold le a Tk. 85.o. táblázat első oszlopát! (a birtok egyes számú)

 – Figyeld meg a második oszlopban az –i birtoktöbbesítő jelet a toldalékokon! (ezt nem kell leírni)

Házi feladat:

 – A füzetvázlat tanulni!

 – Mf. 112.o. 1.c, d, e,

e,  feladat: Zárójelben írd a szó mellé a szófaját is! (Lehet rövidíteni a szófajokat: főnév=fn, melléknév= mn, számnév= szn, névmás= nm.)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a válaszaitokat, az elkészített feladatokat! A munkafüzetedben a 112. oldalt és a füzetben a vázlatot, a táblázatot kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 8-án, csütörtökön 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!