Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

A kölcsönös és a visszaható névmás

1.Tk. 78.o. Olvasd el!

2.Írd le a füzetbe a vázlatot, tanuld meg!

  1. A) A visszaható névmás: maga

Ez az egy visszaható névmás van a magyar nyelvben, de sokféleképpen ragozhatjuk.

Pl. magamról, magától, magunkat, magadra stb.

A tárgyrag elmaradhat, mindkét alak helyes.

Pl. Nézd meg magad a tükörben! – Nézd meg magadat a tükörben!

  1. B) A kölcsönös névmás: egymás

Ez az egy kölcsönös névmás van a magyar nyelvben, de sokféleképpen ragozhatjuk.

Pl. egymásnak, egymáshoz, egymással, egymásról stb.

3.Mf. 105.o.1.,2.,3. Mf. 109.o. 1., 3.

Olvasd el, azután oldd meg, majd ellenőrizd az oldalon található két feladatot!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_028

  1. Nézzétek meg ezt a 10 perces órát, hogy jobban megértsétek, megtanuljátok az anyagot!

Szombatig küldjétek el a héten feladott munkafüzeti feladatokat!

Mf.102/1. 103/2.(kedd), 104/1., 2.(csütörtök), 105/1.,2.,3., 109/ 1., 3. (péntek)

Mindenkiét szeretném látni!