Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

Másolás! Beadási határidő: május 6. volt. 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

A másolást elküldhetitek E-mailben vagy beadhatjátok jövő kedden. Az a lényeg, hogy készen legyen és eljusson hozzám.

 

A viszonyszók

1.Írd le a füzetbe! Tanuld meg!

A viszonyszók

névelők pl. a, az

névutók pl. (a szék) alatt, (a fa) mögött

kötőszók pl. hogy, és, mert

igekötők pl. be, ki, le

segédigék pl. fog (írni), (adott) volna

módosítószók pl. bárcsak, talán

 

A névelők

– azért nevezzük NÉVELŐnek, mert mindig egy főNÉV ELŐTT szerepel

– általában hangsúlytalan

– toldalékot nem kap

Fajtái:

  • határozott névelő: a, az
  • határozatlan névelő: egy

Nem használunk névelőt: -személyek, földrészek, államok, országok, városok neve előtt.

 Az egy szó azonos alakú szó, lehet számnév is, akkor a beszédben hangsúlyos pl.egy tollam van csak (nem több). Névelőként az egy mindig hangsúlytalan pl. van egy toll a földön).

Az az szó azonos alakú szó, lehet mutató névmás is pl. az a toll (nem másik), mutató névmásként mindig hangsúlyos. Névelőként hangsúlytalan.

2.Nézd meg a videót!

https://www.youtube.com/watch?v=KEAXwlTR2bg&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

3.Tk. 108. o. Olvasd el!

4.Mf. 142.o. 1., 2., 3. / 145.o. 1.(felső)

 A feladatokat nem kell küldeni, kedden ellenőrizzük.