Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

Másolás! Beadási határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

Április 30-án pénteken 20 perces írásbeli felelet lesz a Redmentán az igenevekből. 11.00 és 12.00 között lehet kezdeni.

 

1.Írd le a füzetbe a vázlatot, majd olvasd el a Tk. 104.105.o. magyarázatát! Tanuld meg!

A határozószók a cselekvés, történés, létezés körülményeit, leggyakrabban

  • helyét hátul
  • idejét most
  • módját gyalog
  • a cselekvő állapotát egyedül fejezik ki.

Kifejeznek még elvontabb körülményeket pl. suttyomban.

A legtöbb határozószó nem toldalékolható pl. most, de van egy-két kivétel pl. kintre, messzebb, mai.

Névmási eredetű határozószók:

-helyet jelölő pl. itt, ott, bárhol

-időt jelölő pl. akkor, valamikor

-elvontabb körülményt jelölő pl. így, sehogyan

  1. Mf. 134.o. 1., 2.

Küldeni még nem kell.