Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

Másolás! Beadási határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

 1.A határozói igenév

Nézd meg a videót, figyeld a magyarázatot és a feladatok megoldását!

https://www.youtube.com/watch?v=tNduaN5WjgA&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

 

2. Olvasd el a Tk. 98-99.o. magyarázatát! Írd le a vázlatot, tanuld meg!

A határozói igenevet igéből képezzük (a van és a nincs igék kivételével).

Képzői: -va,-ve, -ván,-vén (a két utóbbi régies) pl. állva, ülve, mondván, feledvén

Nem toldalékolható.

A mondatban a HOGYAN? kérdésre válaszol, határozó szerepét tölti be (állapot kifejezésére használjuk)

Pl. A színházban a közönség állva tapsolta meg a színészeket. Hogyan tapsolta meg? Állva.

A bolt nyitva van.

 

3.Az okostankönyv magyarázatát is olvasd el, és csináld meg az gyakorló feladatokat!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_042

4.Gyakorlás

Mf. 133.o. 2.a

https://learningapps.org/2360617