Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 6.

Március 23-án lejárt az 5 oldal másolás elkészítésének határideje. Mivel szünet után még nem mehetünk iskolába, küldjétek el E-mailben a másolásokat úgy, hogy a fényképezés előtt minden oldal tetejére írjátok fel a neveteket, a küldés dátumát, és azt, hogy hányadik oldal az ötből!

Aki még nem küldte, péntekig pótolja!

Az új határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

 

1.Bevezetés

https://www.youtube.com/watch?v=BMPUSqevV8g&ab_channel=EmeseNagy

2.Tk. 94-95.o. Olvasd el, értelmezd, majd írd le a füzetbe a vázlatot! Tanuld meg!

Az igenevek

átmeneti szófajú szavak

-minden igenevet igéből képezünk

Fajtái:

  1. a) Főnévi igenév: pl. írni
  2. b) Melléknévi igenév: pl. írott (betű), író (diák), írandó (dolgozat)
  3. c) Határozói igenév: pl. írva

3.A főnévi igenév

igéből képezzük

képzője: –ni pl. olvasni

általánosít pl. A fűre lépni tilos. (Ez a tiltás mindenkire vonatkozik.)

a mondatban a főnév szerepét tölti be, a főnév kérdésére válaszol: Mi tilos? Lépni.

ragozható (mint az igék!): pl. olvasnom, olvasnod, olvasnia, olvasnunk, olvasnotok, olvasniuk (Tk. 95.o. táblázat!) – a ragok személyessé teszik a főnévi igenevet

4.Gyakorlás

Mf.128.o.4.,6.,7.