Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Matematika 6.

 

 

 

 

 

  1. tk. 195. old. 27.A halmaz közös része:4., 5. Csak deltoid: 7. Csak trapéz: 1., 2., 3., 8.

A két halmazon kívül: 6.

  1. tk. 195. old. 28./b Fel kellett használni, hogy az átlók merőlegesen felezik egymást. Az egyik átló megrajzolása után szakaszfelezést kell rajta végezni. Erre a szakaszfelező merőlegesre a felezési pontban kell a másik átló felét jobbra-balra felmérni. Az így kapott pontokat megfelelő sorrendben össze kell kötni.

A húrtrapéz

  1. Az olyan négyszögeket, amelyeknek mind a négy oldala egy kör húrjai, húrnégyszögeknek nevezzük. A tk. 196. lap tetején látsz rá néhány példát, ezekből rajzolj le legalább hármat.
  2. Az olyan négyszögeket, melyeknek van csúcsukon át nem menő szimmetriatengelye húrtrapéznak nevezzük.

Rajzoljátok le a tk. 196. old. alján található trapézt a jelölésekkel együtt.

  1. Olvassátok el a tk. 196-197. oldalán a Megfigyeléseket, majd ebből gyűjtsétek össze a húrtrapéz tulajdonágait felsorolva. Ehhez további segítség ad a már ismert videó megtekintése a 9 p 50 mp -11p 20 mp-ig. https://www.youtube.com/watch?v=eVt8DquiW3U

Házi feladat ez eddig tanult tükrös négyszögek és tulajdonságaik megtanulása, ismétlése. Írásban old meg a tk. 196. old. B14-es feladatot.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő