Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Irodalom 6.

Házi feladat volt mára:

Egri csillagok: Olvasd tovább a V. fejezetet a 4. rész végéig! Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Válaszolj a kérdésekre a füzetedben (Kérdések az április 7-ei óránál)!

Határidő: legkésőbb ma, 2021. április 14., szerda 16.00 óra.

Tankönyv 151.o. Toldi Összefoglalás Olvasd el!

Folytasd a füzetben a vázlatot:

Költői kifejezőeszközök:

a, szóképek:

– hasonlat

– megszemélyesítés

– metafora

– allegória

– metonímia

 b, nyelvi alakzatok:

– megszólítás

– felkiáltás

– kérdés

– felsorolás

– ismétlés

– párhuzam

– ellentét

– túlzás

– szótőismétlés

Írói közlésformák: elbeszélés, leírás, jellemzés, párbeszéd

Fogalmak:

előhang, mottó, ének, konfliktus, allegória, epizód, életkép, utóhang, trilógia

Házi feladat:

– Tanulni a vázlatot!

– Mf. 64.o. 3., 4.

A füzetben (vázlat) és a munkafüzetben kell az oldalakat lefotózni és csatolt fájlként elküldeni. Határidő: 2021. április 16., péntek 16 óra.

– Egri csillagok házi feladat: Olvasd tovább az V. fejezetet a 7. rész végéig!
KÉRDÉSEK:

  1. Mi az aknázás, hogyan hárítják el?

    Gergely és Dobó miben egyeznek meg,
   amikor a kardról beszélgetnek?

   Mit mond el Sárközi Gergelynek?

  1. Közeledik-e a király felmentő serege?

   Miből gondolják ezt?

   Mi történik a víztartónál?

  1. Mi az ítélet az árulók számára?

   Mi derül ki Bornemissza Jancsiról?

Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Ennek a határideje: 2021. április 21., szerda.