Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Irodalom 6.

  • Versszakok tanulása (Tizenegyedik ének -16. és 17. vsz., Tizenkettedik ének – 19. és 20. vsz.)
  • Könyvecske készítése (Rajz minden énekhez, az Előhanghoz, címlap feliratokkal, ahogy megbeszéltük)

A könyvecskét akkor kell beadni, ha újra megyünk iskolába, a versszakokat is akkor fogom kikérdezni.

Folytassátok Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének olvasását!

A Holdfogyatkozás című utolsó, V. részt április 28-ig kell elolvasni (és/vagy) meghallgatni hangoskönyv formájában.

Arany János: Toldi

Összefoglalás II.

Írjátok le a füzetbe!

1.Keletezése: 1846, a Kisfaludy Társaság pályázata

Jutalma: 15 (20) arany, Petőfi barátsága, hírnév

2.Forrásai: Ilosvai Selymes Péter históriás éneke, történelmi tanulmányok, nagyszalontai mondák, Petőfi: János vitéz

3.Műnem: epika

4.Műfaja: elbeszélő költemény (hosszabb történet verses formában)

5.Verselése: ütemhangsúlyos, négyütemű felező tizenkettes

6.Rímfajtája: páros rím (aa, bb, cc, dd stb.)

7.Nyelvezete: népies, régies

8.Költői kifejezőeszközök

  1. a) szóképek:

– hasonlat

– megszemélyesítés

– metafora

– allegória

  1. b) nyelvi alakzatok:

– megszólítás

– feliáltás

– kérdés

– felsorolás

– ismétlés

– párhuzam

– ellentét

– túlzás

– szótőismétlés

9.Közlésformák: elbeszélés, leírás, jellemzés, párbeszéd

10. Fogalmak: előhang, mottó, ének, allegória, epizód, tabló, életkép, utóhang

11.Szereplők:

 

Nézd meg a következő két összefoglaló órát! Egészítsd ki a vázlatot a látottak, hallottak segítségével (főleg a 8., 10., 11. pontokat! Találsz példákat költői eszközökre is!

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqUpJHdteXo&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

https://www.youtube.com/watch?v=HFf21HzU4Lg&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

(Megtalálhatod így is: a Youtube keresőjébe beírod: III. házi olvasmány: Arany János: Toldi 1. rész, 2. rész)