Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 6.

 1. osztály hittan 2021. március 17. ; március 19.

 2. március 17. szerda

feladat:  Olvasd el a szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot a füzetedbe!
Márk 14,10-25

Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa.

A kovásztalan kenyér első napján, amikor a húsvéti bárányt fel szokták áldozni, tanítványai megkérdezték: „Mi a szándékod? Hová menjünk, hogy megtegyük az előkészületeket a húsvéti bárány elköltéséhez?” Erre elküldte két tanítványát: „Menjetek a városba! – mondta. – Ott találkoztok egy vizeskorsót vivő emberrel. Szegődjetek a nyomába, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának: A Mester kérdezteti, hol van az a terem, ahol a húsvéti bárányt tanítványaimmal elfogyaszthatom? Ő majd mutat nektek egy vánkosokkal berendezett tágas emeleti helyiséget. Ott készítsétek el.” A tanítványok elmentek, s a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, s el is készítették a húsvéti vacsorát.

Amikor beesteledett, odament a tizenkettővel. Miután a vacsorához letelepedtek, Jézus így szólt: „Bizony mondom nektek, egyiktek elárul engem, egy, aki eszik velem.” Elszomorodtak és sorra kérdezték: „Csak nem én?” Így válaszolt: „Tizenkettőtök közül az egyik, aki velem egyszerre nyúl a tálba. Az Emberfia elmegy ugyan, amint meg van róla írva, de jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik.”

Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt: „Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Bizony mondom nektek, hogy nem iszom többé a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom az Isten országában.”

vázlat :
Az utolsó vacsora

 • Jézus és a 12 apostol együtt ünnepelte a zsidó Húsvétot (az Egyiptomból való megszabadulást)
 • a vacsora ez volt:
  – kovásztalan kenyér (pászka)
  – bor
  – bárány hús
  – keserű saláta
 • Jézus megalapította az oltáriszentséget (Eukarisztia)
  >>>>>  Krisztus teste a kenyér színe alatt
  >>>>>  Krisztus vére a bor színe alatt
 • Júdás volt az, aki elárulta Jézust 30 ezüstért

 

hittanos ének:  Hallgasd és énekeld!
https://www.youtube.com/watch?v=xKTSlteDomI       Kenyered és borod táplál engem

 1. március 19.

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot és egy általad szabadon kiválasztott állomásról készíts egy rajzot is a füzetbe!

vázlat:

A keresztút állomásai

 1. Pilátushalálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről és édesanyja karjaiba fektetik
 14. Jézust sziklasírba temetik

Rajzodhoz segítenek a képek!

https://www.google.com/search?q=a+kereszt%C3%BAt+k%C3%A9pei&rlz=1C1GCEA_enHU922HU922&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwitoJn7nrzvAhU2CRAIHas9C8oQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=913

Hallgasd meg és énekeld az ismert hittanos dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=Q8AQgDCTe4M    Magára vette szennyes ruhámat

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!