Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 6.

FeladatA szentírási szakasz elolvasása után másold le a vázlatot a füzetbe!

Máté 21,1-11
Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön elengedi.” 4Ez azért történt, hogy beteljesedjék a próféta szava: 5Mondjátok meg Sion leányának: Nézd, királyod jön hozzád, szerényen, szamárháton, a teherhordó állat csikaján. 6A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. 7Elhozták a szamarat és csikaját, ráterítették ruhájukat, ő pedig felült rá. 8A nép közül sokan eléje terítették ruhájukat az útra, mások ágakat tördeltek a fákról, és az útra szórták. 9Az előtte járó s az utána tóduló tömeg így kiáltozott: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 10Amikor beért Jeruzsálembe, az egész város izgalomba jött. „Ki ez?” – kérdezgették. 11„Ez Jézus, a próféta, a galileai Názáretből” – felelte a nép.

vázlat:

Jézus bevonul Jeruzsálembe

  • Virágvasárnap ünnepeljük barkaszenteléssel és Passió-játékkal
  • szamárháton vonult be Jeruzsálembe
  • a tömeg éljenezte, pálmaleveleket és ruhákat terítettek lába elé

Az alábbi filmrészletet is nézd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=Q-9MED-I_mQ   Jézus bevonul Jeruzsálembe

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI    Jézus életem, erőm, békém