Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol 6.

A szövegek, feladatok hanganyagát megtalálhatod interneten a következő módon:

  • Írd be a Google keresőbe: Project Fourth Edition!
  • Válaszd: Level 2!
  • Unit 3
  • page…(Tk. oldalszáma, feladat száma)

Használhatod az általam megadott linket is.

1.Our holiday. Ismétlés, gyakorlás

  1. A) Válaszolj a Tk.34.o.2.b szöveg segítségével a kérdésekre! Írd le a füzetbe!

Hova utazott Conor és családja?

Hol szállt le a repülőgép?

Kiknek a bőröndje helyett vitték el a szállodába valaki másét?

Ki telefonált a repülőtérre?

  1. B) Tk.35.o.4. Írd le a füzetbe a mondatokat a zárójelben lévő igék múlt idejű alakjával kiegészítve!

Figyeld meg a mondatokat!

Az állító mondat általában az alannyal (cselekvővel) kezdődik, utána jön az ige múlt idejű alakja.

Pl. I watched a film yesterday.

Peter and Tom played table tennis.

  1. C) Írj te is hasonló mondatokat! Ha nem emlékszel valamelyik szóra, keresd meg interneten!

Meglátogattam a nagymamámat múlt szombaton.

Ők elutaztak Franciaországba.

David felhívta a bankot.

Az unokatestvérem megérkezett.

2.A múlt idejű igék tagadása (Past simple negative)

A tagadás segédigéje: DID NOT, de általában a rövid alakot használjuk: DIDN’T.

A segédige minden számban és személyben ugyanaz.

Pl. I didn’t go to school last week. /Nem mentem iskolába a múlt héten. /

John didn’t visit his friend. /John nem látogatta meg a barátját. /

Jegyezd meg! A tagadó mondatban csak a segédige múlt idejű, az ige a segédige után szótári alakban van.

looked – didn’t look (nézett – nem nézett)

arrived – didn’t arrive (megérkezett – nem érkezett meg)

unpacked – didn’t unpack (kicsomagolt – nem csomagolt ki)

Tk. 35.o.6. Alakítsátok át a mondatokat tagadóvá és írjátok le a füzetbe!

A füzetbe leírt megoldásokat küldjétek el péntekig!