Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol 6.

Mindig ismételd a szavakat és a rendhagyó igék múlt idejét!

Revision – Unit 3

1.Ismétlés. A múlt idejű igék tagadó alakja: didn’t + ige szótári alakja. Nem az ige, hanem a segédige van múlt időben.

Pl. a wanted ige tagadása: didn’t want

Írd le a mondatok tagadó alakját!

  1. We stayed in a caravan.
  2. I watched TV all evening.
  3. My dog played on the beach.
  4. Dad cleaned the car.
  5. They changed their money at the airport.
  6. The man looked at my passport.
 1. Ismétlés. A kérdő mondatok szórendje: (kérdőszó) + did + aki cselekszik + ige szótári alakja + stb? Nem az ige, hanem a segédige van tagadó alakban.)

Pl. Did you play football? (Ha nincs kérdőszó.)

Where did you play? (Ha van kérdőszó.)

Írd le a kérdő mondatokat helyes szórenddel!

 1. his / enjoy / did / holiday / he /
 2. they / where / stay / did / ?
 3. their / take / they / did / dog / ?
 4. have / the beach / a picnic / you / on / did / ?
 5. the food / she / like / did / ?
 6. Rome / when / arrive / did / he / in / ?

 

3.Írj rövid választ a kérdésekre! (Yes, személyes névmás, did. No, személyes névmás, didn’t)

Pl. Did your sister play football? Yes, she did.

Did you play football? No, I didn’t.

  1. Did you and your friend have a good time?
   Yes, _________.
  2. Did your brother feel seasick?
   No, _________.
  3. Did your sister have an accident?
   Yes, _________.
  4. Did the students travel by coach?
   No, _________.
  5. Did the dog bite you?
   Yes, _________.
  6. Did your parents go on holiday last year?
   No, _________.

4.Tk.42. o. 2.a Írd le a párbeszédeket! Figyelj a kérdő mondatokra!

A feladatokat szerdára küldjétek!