Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol 6.

A szövegek, feladatok hanganyagát megtalálhatod interneten a következő módon:

  • Írd be a Google keresőbe: Project Fourth Edition!
  • Válaszd: Level 2!
  • Unit 3
  • page…(Tk. oldalszáma, feladat száma)

Használhatod az általam megadott linket is.

1.Our holiday. Tk. 34.o. 2. b Hallgasd, olvasd és ismételd a szöveg mondatait! Többször is hallgasd meg!

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

2.Tk. 34. o. 3.a – Másold le a füzetbe a táblázatot, majd egészítsd ki az előbb olvasott szöveg segítségével!

Az igék a szövegben múlt időben vannak.

a következő vázlatot írd le a füzetbe és tanuld meg!

Past Simple (Egyszerű múlt idő)

Az igék egy része a múlt időben –ed végződést kap.

  1. check – checked (ellenőrizte)

Ha az ige szótári alakja e-re végződik, akkor csak a -d betűt írjuk hozzá.

  1. arrive – arrived (megérkezett)

A kiejtésben egy szótagú, rövid magánhangzós igék esetében az utolsó mássalhangzót kettőzzük.

  1. grab – grabbed (megfogta) vagy stop – stopped (megállt)

A travel ige esetében is kettőzzük az -l-t, travelled (utazott)

Az y-ra végződő igéknél, ha az -y előtt mássalhangzó van, az -y -i-re változik.

  1. try – tried (próbálta) de play – played

A kiejtésben az -ed végződésből csak a -d hangot ejtjük. Pl. looked  -’lukd’, checked  – ’csekd’.

Kivétel a -d végű vagy -t végű igék ejtése: -id. Pl. start – started ’sztartid’, land – landed ’lendid’.

3.Tk. 34.o. 1b: Hallgasd meg a szöveget újra úgy, hogy figyeld a múlt idejű igék kiejtését!

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

4.Tk.34/3c Írd le a füzetbe az igék múlt idejű alakjait!

4.Mf. 26.o.2.

  1. A szövegben található új szavakat írd ki a szótárfüzetbe a munkafüzetből! Mf. 76.o. 3B Or holiday, Holidays

Küldeni nem kell még, de legyen készen!