Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Angol 6.

Mindig ismételd a szavakat és a rendhagyó igék múlt idejét!

3D Mut’s holiday

1.Ellenőrizd és javítsd ki a múlt órai feladatok megoldását!

Tk. 38.o. 1.

  1. He went to the Happy Hounds Holiday Home.
  2. – Before the holiday he didn’t want to go.

       – After the holiday he didn’t want to go home.

Tk. 39.o.2.

They travelled by boat.

They stayed in their caravan.

 Mut went to the Happy Hounds Holiday Home.

The neighbours didn’t look after Mut.

Mut didn’t want to go.

At the dogs’ home he had a good time.

After the holiday he didn’t want to go home.

 

2.Hallgasd meg és olvasd el a képregény szövegét hangosan újra! Tanuld a két kép szövegét!

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 

3.Tk.39.o. 3.a Másold le a táblázatokat a füzetbe! Egészítsd ki a mondatokat a képregény

segítségével!

4.Past Simple questions Olvasd el! Ha megértetted, írd le a füzetbe! Tanuld meg!

Az egyszerű múlt időben a cselekvést jelentő igéknek segédigére van szükségük, ez a did.

(Az egyszerű jelen időben a do/does volt a segédige, most a múlt idejű alak, a did.)

  1. Yes/No questions (Eldöntendő kérdés)

 

Did you travel to France? Yes, we did. (Franciaországba utaztatok? Igen.)

Did Mut go with you? No, he didn’t. (Mut veletek ment? Nem.)

 

Figyeld meg a kötelező szórendet: Did (segédige) + aki cselekszik + ige (szótári alak!) + stb. (mit, hol, mikor csinált)?

A rövid válaszban a did/didn’t segédige szerepel.

  1. Wh- questions

Where did you go? – Hova mentetek? (We went to France. – Franciaországba mentünk.)

When did they arrive? Mikor érkeztek meg? (They arrived at 9 o’clock. – 9 órakor érkeztek.)

 

Figyeld meg! Ezek a kérdések csak abban különböznek az a) pontban lévőktől, hogy a did segédige előtt egy kérdőszó van a mondat elején. Ezekre bővebb választ kell adni. A válaszban már az ige múlt idejű alakját használjuk.

Szórend: kérdőszó + did (segédige) + aki cselekszik + ige (szótári alak!) + stb. (mit, hol, mikor csinált)?

4.Tk. 39.o.4. Írd le a füzetbe a kérdő mondatokat! (A példa segít. Csak a szavak elé kell írni a did segédigét, a többi szót ugyanúgy lemásolni. Kérdőjel!) A rövid válaszokat a pipa vagy x jelölése mutatja.

Ezt a feladatot kell elküldeni hétfőig.