Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Nyelvtan 5.a

Másolás

A következő határidő: április 21.

A Természetismeret tankönyvből kell 4 oldalt pontosan szépen lemásolni. A javításra is figyelj!

A) Az egyszerűsítés elve: Tk. 65-66. o. Olvasd el!

Írd le a füzetbe! Tanuld meg! Az egyszerűsítés elvét alkalmazzuk:

  1. Toldalékoláskor 3 azonos mássalhangzó nem kerülhet egymás mellé.

Pl. toll + val – a v teljesen hasonul az -l-hez, írásban jelölt teljes hasonulás lenne

a kiejtése: ’tolllal’, de így nem írhatjuk le, egy -l betűt kihagyunk: tollal

Kivétel! Személynevek írásakor nem alkalmazhatjuk az egyszerűsítés elvét.

Pl. Mariann-nal, Kiss-sel, Goldmann-nal

  1. Két- vagy háromjegyű mássalhangzók kettőzésekor egyszerűsítünk, csak az első írásjegyet kettőzzük.

Pl. hosszú, ronggyá, briddzsel, eddzétek

Kivétel! Összetett szavakban az összetétel határán nem egyszerűsíthetünk.

pl. kulcscsomó, jegygyűrű

  1. -i-re végződő földrajzinevek -i képzős alakjaiban.

Pl. Balatonalmádi + i – Melyik strandon? A balatonalmádi strandon.

B) Gyakorolj, ismételj az Okostankönyv online megoldható és rögtön ellenőrizhető feladataival!

Egyszerűen helyesen

Az egyszerűsítés nem mindig egyszerű

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_02_015

C) Gyakorlás

Az utolsó 3 gyakorló feladat megoldásait kérem küldeni csütörtök estig E-mailben