Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 5.a

Feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. 2Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. 3Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. 4Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. 5Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. 6Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! 7Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe: „Nincs itt, feltámadt!”

  • Húsvétvasárnap Jézus feltámadt
  • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: „NINCS ITT, FELTÁMADT!”
  • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
  • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
  • később két másik tanítványnak is megjelent az emmauszi úton, majd Mária Magdolnának is megjelent, később az apostoloknak is megjelent, úgy, hogy bement a zárt ajtón

Rajzodhoz segítség lehet a következő filmrészlet:

https://www.youtube.com/watch?v=XnHRy56xrJY          Jézus feltámadása

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=MRvU4lThq3s  Föltámadt, Halleluja

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!