Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 5.a

Feladat: Másold le a vázlatot és olvasd el a szentírási szakaszt is, majd rajzolj hozzá egy rajzot!

vázlat:

Az Egyház születése

 

  • az Egyház az a közösség, amiben Krisztus jelen van a szentségek erejében, a tanításában
  • Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra és megerősítette őket
  • Pünkösdkor az Egyház születését ünnepeljük

szentírási szakasz: Apostolok cselekedetei 2, 1–11

A Szentlélek eljövetele.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” 

Az alábbi videó is segít a rajzod elkészítésében.

https://www.youtube.com/watch?v=5YW7qqYYHrM

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw  Szentlélek jöjj!

Elkészített anyagaidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!