Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 5.a

 1. A osztály 2021. április 28. ; április 29.

április 28. szerda

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe és a szentírási szakasz elolvasása után készíts rajzot az adott példabeszédről!

 

vázlat:

Jézus példabeszédei

 • példabeszéd: hasonlat, történet, amely segítségével magyarázza meg a tanítását Jézus
 • Jézusnak számos példabeszédét ismerjük a Szentírásból
 • legismertebb példabeszédei:
  A tékozló fiú; Az elveszett bárány; A konkoly és a búza; A Magvető; A jó pásztor;
  Az irgalmas szamaritánus; A dúsgazdag és a szegény Lázár; A királyi menyegző

szentírási szakasz: Lukács 10,25-37     Az irgalmas szamaritánus

 

Egy törvénytudó felállt, hogy próbára tegye. „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?” Megkérdezte tőle: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” Így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” „Helyesen feleltél. Tégy így, és élni fogsz!” – válaszolta neki. De az igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „Kit tekintsek felebarátomnak?” Erre Jézus átvette a szót: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is. Látta, de továbbment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” „Aki irgalmas szívű volt iránta” – felelte. Jézus így folytatta: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”

Az alábbi videó segítséget ad a rajzod elkészítéséhez.
https://www.youtube.com/watch?v=fjvCUXpAVXw  Az irgalmas szamaritánus

 

 1. április 29. csütörtök

feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

 

vázlat:

Akik Jézus ellen döntöttek

 • farizeusok: nagyon vallásos zsidók, akik a Törvényt betartották, de másokat gyakran megvetettek, lenéztek, nagyon képmutatóak voltak
 • szadduceusok: Szádok főpap leszármazottjai, előkelő, gazdag, nagyhatalmú emberek, akik csak Mózes 5 könyvét (Tóra) fogadták el
 • főpapok: ők felügyelték a jeruzsálemi templom ügyeit, tiszteletnek örvendtek, de nem mindig voltak bűntelenek, mert saját hasznukat keresték
 • Jézus megjövendölte, hogy a tanítványai sorsa is gyakran üldöztetés lesz
 • a történelem folyamán mind a mai napig a világ számos pontján üldözték, üldözik a keresztényeket, sokan válnak vértanúvá – vagyis az életüket adják hitükért

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU    Jézus, majd gondolj rám

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!