Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 4.

feladat: Másold le az vázlatot a füzetedben!

vázlat:
A hét szentség

a szentség fogalma: Isten szeretetének látható jele. Jézus alapította a hét szentséget.

A hét szentség:
1. keresztség szentsége
2. bűnbocsánat szentsége
3. oltáriszentség= Eukarisztia
4. bérmálás szentsége
5. házasság szentsége
6. betegek szentsége
7. egyházi rend szentsége

A keresztség szentsége

–  ez a legelső szentség, e nélkül nem vehetünk fel más szentségeket
– keresztség szentségében az Egyház tagjaivá és Istengyermekeivé válunk
– a pap keresztel szentelt vízzel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében
– a keresztség szentsége eltörli az áteredő bűnt és minden más bűnt

 

rajzos feladat: A szentírási rész elolvasása után készíts színes rajzot Jézus megkeresztelkedéséről! Máté 3,13-17

Jézus megkeresztelkedése.

13Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék. 14János igyekezett visszatartani: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?” 15Jézus ezt mondta: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” Erre engedett neki. 16Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett. 17Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!