Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Hittan 4.

feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot, olvasd el az adott szentírási szakaszt és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:

János 20,1-10

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból. Ezután a tanítványok visszatértek övéikhez.

vázlat:

Jézus feltámadása – Húsvét ünnepe

  • Húsvétkor Jézus Krisztus feltámadását ünnepeljük
  • feltámadásával megváltott minket
  • Jézus Krisztus a Megváltó = Messiás

Az alábbi videó is segíthet rajzod elkészítésében. Nézd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=gDKizoHRc-U   Jézus feltámadt

hittanos ének: Hallgasd és énekelt a hittan órákon is sokszor énekelt dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=6Y2QidF26v4   Föltámadt, Halleluja!

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!