Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Category

Hittan
Feladat :  Másold le a füzetbe a vázlatot! vázlat: A Szentlélek hét ajándéka a szentlélek a 3. isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt a Szentlélek szerepe fontos életünkben: Ő irányít bennünket Isten útján, általa egyesülünk Krisztussal és az Atyával aki eltelik Szentlélekkel, abban a Szentlélek él a Szentlélek hét ajándéka:            ...
Read More
  Feladat :  Másold le a füzetedbe a vázlatot! vázlat: A bérmálásban nagykorúvá válunk hitünkben, Krisztusban   a bérmálásra készülve a Szentlélekkel való találkozásra is készülünk hitünkben válunk nagykorúvá az Istenhez való megtérés fontos állomása, a mikor saját döntéseinkben mindinkább a jóra törekszünk, a jót akarjuk választani fontos, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, helyes önismeret szükséges...
Read More
feladat: Másold le a vázlatot! vázlat: Jézus többször is megjelent feltámadása után Jézus megjelenései a hagyomány részei, a húsvéti hit forrásai: – a Megfeszített kinyilatkoztatja önmagát    – felismerik benne a Megfeszítettet    – élőként mutatkozik, az élő Jézus üdvösséges jelenléte    – megjelenései konkrét személyeknek, csoportoknak szólnak    – megjelenéseinek eredménye: újra hinni kezdenek...
Read More
feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe! szentírási szakasz:  Máté 28,1-7 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a...
Read More
Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe! vázlat: A Keresztút Pilátus halálra ítéli Jézust Jézus vállára veszi a keresztet Jézus először esik el a kereszt súlya alatt Jézus szent anyjával találkozik Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet Veronika kendőt nyújt Jézusnak Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt Jézus szól a síró asszonyokhoz...
Read More
feladat: Másold le a vázlatot! vázlat:  A Nagyhét eseményei a Nagyhét a Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig tartó időszakot jelenti Virágvasárnap: Jézus bevonul Jeruzsálembe barkaszenteléssel és Passió-játékkal ünnepeljük Nagycsütörtök: az utolsó vacsorára emlékezünk, amikor is Jézus és a 12 apostol utoljára volt együtt és Jézus megalapította az Oltáriszentséget Nagypéntek: Jézust halálra ítéli Pilátus, majd a keresztúton keresztjét hordozza...
Read More
Nagyböjti lelki óra II.  feladat: Az alábbi kis történet segít a nagyböjti elmélyülésben. Olvasd el figyelmesen és az ezzel kapcsolatosan gondolataidat írd le a füzetbe! A kőfaragó    Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt magával és az életével. Egy szép napon, amikor mendegélt elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt. Benézett a nyitott kapun...
Read More
osztály hittan 2021. március 17. ; március 19.  március 17. szerda feladat: Írd a le a vázlatot a füzetedbe! A szentségekről korábban tanultakat nézd át a füzetedből! vázlat:                                            Összefoglalás a hét szentségből   a szentség fogalma: Isten szeretetének látható jele, a hét szentséget Jézus alapította a hét szentség: keresztség szentsége bűnbocsánat szentsége oltáriszentség bérmálás szentsége...
Read More
Feladat: Másold le a füzetedbe az órai vázlatot! vázlat: Az egyházi rend szentsége az Ószövetségben: – a pátriárkák korában a családfő mutatta be az áldozatot – Mózes idején alakult ki az ószövetségi papaság intézménye – Ároni papság: Isten igéjét hirdették – Leviták: liturgikus szolgálatot végeztek az Újszövetség papsága: – az ószövetségi papság összes előképe Jézusban...
Read More
Feladat: Másold le a hittanos füzetedbe az órai vázlatot! Ezt követően olvasd az adott szentírási szakaszt is! vázlat: A házasság szentsége egy férfi egy nő életre szóló, felbonthatatlan szeretetközössége az Ószövetségben: – szövetség, közösség – sok gyermek >>> az Isten áldása, legnagyobb jó az Újszövetségben: – Jézus első csodája a kánai menyegzőn volt, amikor is...
Read More

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu