Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Category

Kémia
Amikor az ellentétek vonzzák egymást – ionok kialakulása 2. Tankönyv 78-79.o. Az ionvegyületek összetétele és képlete A kationok és az anionok olyan számarányban alkotnak ionvegyületet, hogy abban a pozitív és negatív töltések száma kiegyenlítse egymást, az ionok töltésszámának összege nulla. Az ionvegyület nevét a felépítő ionok nevéből képezzük az „ion” szavak elhagyásával. Ionvegyületek képződése https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_009...
Read More
Amikor az ellentétek vonzzák egymást – ionok kialakulása 1.   Tankönyv 78-79.o. csak a lecke első felét vesszük! A fématomok elektronleadással kationokat, a nemfématomok elektronfelvétellel anionokat képeznek. Az atomokból annyi elektron leadásával vagy felvételével keletkezik ion, amennyi a nemesgázszerkezet eléréséhez szükséges. Kationok: (pozitív töltésű ionok, leadnak elektront) I. főcsoport elemei – alkálifémek – külső elektronhéján...
Read More
Az atom ionná alakul A Tankönyv 76-77.oldalán lévő leckét az Okostankönyv (nkp.hu) leckéje alapján javaslom, az ott lévő videókkal, feladatokkal. www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_008 Az óra menete, vázlatpontok: Nátrium és klór reakciója – bevezető, kísérlet elolvasása, videó megtekintése Elektronvonzó képesség: A fémek atomjai a külső héjuk lazán kötött elektronjait könnyen leadják, kis elektronvonzó képességűek. A nemfémek másik atom...
Read More
Aranytól az alumíniumig A Tankönyv 74-75.oldalán lévő leckét egy táblázat kitöltésével kell feldolgozni: 4 fém – arany, réz, vas, alumínium tulajdonságaival kell kitölteni azt!   arany réz vas alumínium vegyjele         színe         sűrűsége         oldószere         keménysége         olvadáspont...
Read More
A mai napon egy házi dolgozatot kell írni! A dogaírás előtt érdemes átnézni a Tankönyv 60-73. oldalát. Ne felejtsétek, az ábrák, képek segítenek az értelmezésben. A leckék végén található egy rész vázlatosan összefoglalja a témát. A Munkafüzetben megoldott feladatok is segíthetnek. A dogaíráshoz használhatod a könyvet segítségül!!! A kérdéseket a füzetben kell megválaszolnotok és azt...
Read More
Új tananyag: Régi segítőink a fémek Tk. 72-73.o. Ajánlom az okostankönyv leckéjét végignézni a vázlat alapján, feladatokat megoldani, videót, animációt mgnézni: https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_006 Rövid vázlat: -Az elemeknek mintegy 80%-a fém. -Fémrácsukban az atomokat elsőrendű kémiai kötés, a fémes kötés tartja össze. A fémes kötés a fématomok külső elektronjaiból képződő, szabadon mozgó elektronfelhő. -A fémek sokrétű felhasználása...
Read More
A mai tananyag a Tk. 70-71.o. található: Az atomrácsos kristályok Érdekesség: Hogyan készült? A gyémánt – videó https://www.youtube.com/watch?v=s_XHpNs-n6Q Fontos fogalmak: atomrácsos kristályok gyémánt atomrácsa, tulajdonságai kvarc atomrácsa, tulajdonságai grafit szerkezete, tulajdonságai Olvassátok el a könyvet a 70-71. oldalon, a felsorolt fogalmakra különös tekintettel legyetek! Ajánlok egy bemutatót, ezt megnézhetitek összegzésként: https://slideplayer.hu/slide/11439195/ Oldjátok meg a Munkafüzet...
Read More
A mai tananyag a Tk. 68-69.o. található: Anyagismereti kártya A Tankönyvet tanulmányozva, az ábrát értelmezve látható, hogy miről is van szó. Anyagismereti kártya készítésével az anyagokat egy egységes és logikus szempontrendszer szerint jellemezzük, amely fejleszti a rendszerező képességet. Néhány mintát át kell nézni, értelmezni: a víz 68. oldal, itt látható, hova, mit kell írni, mi...
Read More
A házi feladatot ellenőrizheted a csatolt képről! A mai tananyag a Tk. 66-67.o. található: Kristályrács molekulákból Érdekesség: cukor átalakulás hevítésre https://www.youtube.com/watch?v=XsNjfNNFy5U Különleges kristályszerkezete a magyarázat. Molekularács: olyan kristályrács, amelyben nagyszámú molekula kapcsolódik össze gyenge másodrendű kémiai kötéssel. Pl: jód, kén, mentol, kámfor. A folyékony vagy gáz-halmazállapotú anyagok molekulái hűtés hatására rendeződnek molekularácsba. Pl.: jég, a...
Read More
Kémia 7. 2021. 03. 08. A házi feladatot innen ellenőrizheted, és bemelegítésnek oldd meg a Mf. 68.o. 2. feladatot is! Az új tananyag: Kölcsönhatások molekulák között Tankönyv 64-65.o. A lényeget leírom ide is, de figyeld a tankönyvet is! A molekulák között kialakuló, az elsőrendű kötéseknél gyengébb kölcsönhatásokat másodrendű kémiai kötéseknek nevezzük. Meghatározza, hogy egy anyag...
Read More

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu