Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Category

Nyelvtan-Zónai M
Kedves Gyerekek! Irodalomból 2021. április 21-én, szerdán dolgozat lesz a Redmentán:  – Arany János élete  – Toldi keletkezése, fogalmak, verselése stb. (amit a két összefoglaló órán leírtatok)  – Petőfi és Arany levelezése, episztola Nyelvtan Feladatok: A melléknévi igenév gyakorlása – Ismételd át a füzetből, amit a múlt órán a melléknévi igenevekről leírtál! (és a Tk....
Read More
Feladatok: 04. 15., csütörtök: – Tk. 96-97.o. olvasni A melléknévi igenév – A szabályokat és a táblázatot másold le a Tankönyvből a füzetedbe! (Most leírod figyelmesen, órán majd több idő lesz a megbeszélésre, gyakorlásra, rendszerezésre. Úgy írj, hogy ebből a füzetből jövőre is tanulnod, ismételned kell! A füzetet meg kell őrizni a következő tanévre is!)...
Read More
Feladatok: A főnévi igenév gyakorlása – Mf. 128 .o. 4., 6. a, b, 7. Az Okostankönyvben találsz további magyarázatot, és az oldal alján jó online gyakorlófeladatokat. (A megoldást tudod ellenőrizni is.) https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_040 Házi feladat:  – A füzetvázlat tanulni: Igenevek! Az e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat! A munkafüzetedben a 128. oldalt kell lefotózni és csatolt fájlként...
Read More
– Tk. 95.o. olvasni A főnévi igenév és ragozása – A szabályt és a táblázatot másold le innen a füzetedbe és tanuld meg: A főnévi igenév A főnévi igenév olyan igéből képzett –ni képzős szófaj, amely általánosítva fejez ki cselekvést, történést, állapotot, létezést. A mondatban a főnév szerepét tölti be. pl. Jó úszni. = Az...
Read More
Feladatok: – Tk.94.o. olvasni Az igenevekről általában – A szabályt és a vázlatot másold le innen a füzetedbe és tanuld meg: Az igenevek Átmeneti szófajok: mindegyiket igéből képezzük különböző képzők segítségével. Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) Az igenevek olyan szófajok, amelyek egyszerre két alapszófaj tulajdonságait is magukon hordozzák: átmenetet alkotnak két-két alapszófaj között. Az igenév...
Read More
Ne feledjétek, a márciusi Másolás beadási határideje: ma, 2021. március 30., kedd! A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: III. 30., oda, ahová a L jelet szoktam tenni! Kérem, hogy jól olvashatóan fotózd le az oldalakat, csak...
Read More
– Tk. 80.o. olvasni (A tankönyvetek most csak megemlíti, de a vonatkozó névmásokat is ide vesszük. ) – A szabályt és a vázlatot másold le innen a füzetedbe tanuld meg: A vonatkozó névmások: összetett mondatok egyik tagmondatában fordulnak elő, s a másik tagmondat valamelyik szavára, vagy az egész tagmondatra vonatkoznak. Leggyakrabban egy a- előtag és...
Read More
– Tk.82-83.o. olvasni – A szabályt és a vázlatot másold le innen a füzetedbe tanuld meg: A határozatlan névmás: valamilyen pontosan meg nem nevezhető személyre, dologra, tulajdonságra vagy mennyiségre utal. (Nem tudjuk vagy nem akarjuk megnevezni). vala- és né- előtaggal sok összetett szó van köztük. Alakjai: Tk. 82.o. táblázat lemásolni a füzetbe! A vala– és...
Read More
Ne feledjétek, a márciusi Másolás beadási határideje: 2021. március 30., kedd! Feladatok: 03. 23., kedd: – Tk.80-81.o. olvasni – A szabályt és a vázlatot másold le innen a füzetedbe tanuld meg: A mutató névmások: főnevek, melléknevek, számnevek helyett állnak. Segítségükkel személyekre, dolgokra, tulajdonságokra, mennyiségekre mutatunk rá. A magas magánhangzóval kezdődőek közelre (pl. ez, ilyen, ennyi),...
Read More
– Tk.79-80.o. olvasni – A szabályt és a vázlatot másold le innen a füzetedbe tanuld meg: A kérdő névmás: főnevet, melléknevet, számnevet helyettesíthet. A kérdő névmásokkal személyre, dologra, tulajdonságra, mennyiségre kérdezhetünk. Alakjai: Tk. 80.o. felső táblázat lemásolni a füzetbe! Házi feladat:  – A névmások fajtái tanulni.  – Mf. 106.o. 6.,  107.o. 7. a, b,  és...
Read More
1 2

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu