Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

Category

Hittan
Feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot!   vázlat: „Krisztus szeretete sürget!”   a napóleoni háborúk után Piusz pápa visszatért Rómába, a nép örömmel fogadta a pápa igyekezett jó kapcsolatot kialakítani az európai uralkodókkal visszaállította a jezsuita rendet, nagy lendülettel szervezte az Egyházat Hoffbauer Szent Kelemen:     – pékből lett pap     – sok küzdelem...
Read More
Feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot! vázlat:   „Újítsd meg Uram, szívemet!” 1789. a francia forradalom kitörése a feudalizmus megszűnésével az Egyház számára nehéz idők jöttek az Egyházban nagy zűrzavar támadt a forradalom után Napóleon lett a francia uralkodó 1796. Napóleon elfoglalta Rómát és VI. Piusz pápát elűzte, francia fogságba kényszerítette, az idős pápa nem...
Read More
 feladat: Másold  le a füzetedbe a vázlatot! vázlat:   Új eszmék sodrában a XVIII. században a felvilágosodás új eszméi egyre inkább az Egyház és tanítása ellen léptek fel 1773-ban XIV. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet Mária Terézia a felvilágosodás szellemében uralkodott, de ugyanakkor az Egyházat is védte József, aki Mária Terézia után uralkodott, az...
Read More
 feladat:   Másold le a vázlatot a hittan füzetbe! vázlat :  „Istennel a hazáért és a szabadságért!” Lajos francia királyt nagyon komolyan és szigorúan vette az uralkodást, igyekezett mindinkább korlátozni az Egyházat ekkoriban a török egyre jobban teret hódított Európában Ince pápa összefogásra sarkallta az európai uralkodókat a törökök ellen 1686-ban Buda vára is felszabadult 1703-1711...
Read More
Feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról! szentírási szakasz:  Máté 28,1-7 Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ...
Read More
március 24. szerda ; március 26. péntek Nagyböjti lelki óra II.; Nagyböjti lelki óra III. feladat: A héten a két órának az anyag most egybe fonódik. Olvasd el figyelmesen az alábbi lelki történetet! Ezt követően készíts egy rajzot a füzetbe a történetről és fogalmazd meg pár mondatban, hogy neked mik jelentik a színeket, a boldogságot...
Read More
osztály hittan 2021. március 17. ; március 19. március 17. szerda feladat:  Olvasd el a szentírási szakaszt, majd másold le a vázlatot a füzetedbe! Márk 14,10-25 Iskarióti Júdás, egy a tizenkettő közül, elment a főpaphoz, hogy elárulja. Amikor ezek tudomást szereztek róla, megörültek és pénzt ígértek neki. Ezért kereste a kedvező alkalmat, hogy a kezükre adhassa....
Read More
Feladat:  A szentírási szakasz elolvasása után másold le a vázlatot a füzetbe! Máté 21,1-11 Amikor Jeruzsálemhez közeledve Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldte két tanítványát, 2ezzel a megbízatással: „Menjetek a szemközti faluba! Találtok ott egy megkötött szamarat a csikajával. Oldjátok el és vezessétek ide! 3Ha valaki szólna érte, mondjátok, hogy szüksége van rá Urunknak, akkor rögtön...
Read More
Nagyböjti lelki óra feladat: Olvasd el figyelmesen az alábbi lélekemelő történetet és gondold át, hogy te miben tudsz mások örömére, segítségére lenni! Írj le pár ilyen dolgot a füzetedbe! A feladatot a digioktatasnorbi@gamil.com e-mail címre küldjétek vissza! Az ablak Két, súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon kórteremben. Egyikük minden nap délután felült az ágyban egy órácskára, hogy ezzel...
Read More

Elérhetőségeink

  • Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
  • 6764 Balástya, Rákóczi utca 32.
  • +36 62/578-131
  • iskola@koznevelesbalastya.hu