Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

8. Osztály

Old meg a következő feladatokat!

Tk 183./B30. e) f)

     184./B31. f)

Kedves Gyerekek!

Rendszerezzük az eddig tanult csillagászati ismereteinket. Az előzetes szóbeli megbeszélésünk alapján, mindenki készít ppt-t az utolsó öt tananyag egyikéből. Szeretném, ha nem csak másolás, beillesztés lenne, hanem önálló gondolatokat is tartalmazna a diasorozat. Van, aki már elküldte, van, aki még nem. Az utóbbiaknak az elkészítési és elküldési határidő 2021.04.20-a.

Jó munkát kívánok! Gállné tanárnő

 

Feladatok:

– Tk. 47-49. o. átismételni: Az idézés

– Tk. 49.o. 1. (a, b, nem kell, az alárendelő mondatoknál a főmondat dönti el a mondatvégi írásjelet, a tagmondatok közé pedig vesszőt teszünk!)

 – Tk. 49.o. 2. (Minta: a Tk. 108.o. T8 , de azokat már nem lehet írni,
keress más verset az irodalomkönyvedből! Kell valami bevezető mondatot fogalmaznod mindegyik idézethez: írja, mondja, fogalmaz, figyelmeztet, kérdezi stb. X.Y.)

– LAPon 3. feladat megoldása (Innen is le lehet másolni a mondatokat, ha a lapon kicsinek találod a helyet.)

a, Nem várom, hogy megbocsáss.

b, Sokan kerestek, hogy gratuláljanak.

c, Az világossá vált, mit kér cserébe.

d, Azért késtem óráról, mert elaludtam reggel.

e, Amilyen a mosdó, olyan a törülköző.

f, Amikor májusban esik az eső, a termés is jó lesz.

Elemezd a tagmondatokat (Á-A), jelöld a tagmondatok határát, és számozd be őket! Karikázd be az utalószókat, keretezd be a kötőszókat (pótold őket, ha szükséges)!
A főmondatban minden mondatrészt elemezz! Készítsd el az összetett mondatok ábráit!

(most nincs sajátos jelentéstartalom, esetleg az utolsó mondatban)

A füzetvázlatokat hamarosan ellenőrizni fogom (amikor szólok, le kell majd fotózni, és elküldeni beszámozva az oldalakat a füzetben)! Akié hiányos lesz, elégtelent fog kapni. Akinek pótolni valója van a vázlatokkal kapcsolatban, még a jövő héten tegye meg!!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat. digioktataszonaim@gmail.com Kérem a füzetben és a lapon az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 20-án, kedden 16.00 óráig. A feladatokból pontozni fogok. Jó munkát!

 

A magyar állam működése 2. rész és a Sokszínű társadalom
(Hatodik témakör 3/2. és 4. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 11.00-11.30-ig online óra a google meet segítségével!

 

Olvasd el a tk. 194. old. közepétől a 200. oldalig a tankönyvi szöveget!

Másold le a vázlatot a füzetedbe folytatva a múltkorit!

Feladat. Kutakodj! Füzetedbe írd a kérdéseket és a válaszokat a vázlat alá!

Ki jelenleg Balástya polgármestere?

Sorold fel a Balástya Község Önkormányzatának jelenlegi képviselőit (6 fő)?

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 102. old. 5., 103. old. 6. feladat, 104. old. 2., 3., 4. feladat

 A tanulásban segítség:

Az Alaptörvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

 

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Oldjál belőle minél többet!

 1. a) a lecke második felében lévő információk, feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_041

 1. b) a mai leckéhez kapcsolható információk (önkormányzat)

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_045

 1. c) a gyermekek és tanulók jogai

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_043

 

Ezzel legyél készen április 21-ig! Következő órán írásbeli felelet a hatodik témakör 1-4 leckékből.

A mai órán József Attila életrajzát vesszük tovább.

Feladatok:

 1. 04. 15., csütörtök:

 Tk. 79. o. olvasni: Életrajzi ismertető

Vázlat folytatása a füzetben, és megtanulása:

Bécsben tanult tovább, majd Párizsban, a Sorbonne [szorbon] egyetemen
(modern francia költők hatása)

1927. visszatért Budapestre, magyar- francia levelező

1929. megismerkedett Vágó Mártával (egy művelt, gazdag közgazdász lánya), szerelem, szakítás, idegösszeomlás

1930. csatlakozott az illegális kommunista mozgalomhoz
(a szegény munkások, parasztok sorsa)

megismerkedett Szántó Judittal (6 évig élettársa)

utolsó hét éve: nehéz időszak, többnyire állástalan, felerősödött lappangó idegbetegsége

1936. Szép Szó című folyóirat szerkesztője

1936. Nagyon fáj (utolsó verseskötete)

1937. utolsó kísérlete, hogy állást szerezzen: Curriculum vitae [kurikulum vité] (önéletrajz) írása

állapota romlott, nővérei magukhoz vették Balatonszárszóra

1937. dec. 3-án este egy tehervonat kerekei alatt halt meg

 

 – Tk. 77.o.olvasni: Curriculum vitae (részlet)

 – Az ismétléshez, rendszerezéshez nézd meg a következő prezentációt! Nézd meg figyelmesen a képeket is! (Kicsit lassan tölt be, és lapozni kell.)

https://prezi.com/p0gebrvs6vph/jozsef-attila-eletrajza/

 

Házi feladat:

József Attila-életrajz tanulni!

Ellenőrizni fogom a füzetvázlatokat! Akinek van elmaradása, pótolni kell!

Kedves gyerekek!

A szimfonikus zenekarral és hangszereivel kapcsolatos kérdéssort tartalmaz az alábbi linken elérhető kvíz. Segítségével ki tudod egészíteni a következő szöveget. A kiegészített szöveget be kell írni a füzetbe és el kell küldeni nekem, ez alapján értékelem az áprilisi munkát. Kérlek, használd a digitalisenek@gmail.com címet, ami a honlapon is fel van tüntetve! Legkésőbb szerda estig várom a megoldásokat!

A kvízben azonnal megjelenik a helyes megfejtés, akár jó, akár rossz válaszra kattintottál. Minden kérdéshez tartozik egy magyarázat, ami kattintás után azonnal megjelenik, ebben is találsz megoldást a szöveg kiegészítéséhez. Ami még segíthet, az a füzetben található „A zenekar hangszerei” című (múlt órai anyag) táblázatszerű szöveg, illetve a tankönyv 110. oldalán olvashatsz róla. Az utolsó mondat kiegészítése 1 szó!

Hogy a beírandó szöveg egyes részeit értsd, először olvasd el ezt: A koncertmester a zenekar első, az egyik legjobb hegedűse. A zenekar játékát hangolás előzi meg, beállítják a hangszereket, hogy azonos magasságban szóljanak.

A szöveg:

Az Á hangot a szimfonikus zenekarban ……………………………………………….. adja meg. A ……………………. ritmushangszer, nem jelölik a konkrét hangmagasságát. A fafúvós hangszereknek van magasabban, vagy mélyebben szóló párjuk. Az ………………………….. is fafúvós hangszer. A Péter és a farkas című daljátékban a fafúvós hangszerek mutatják be a szereplőket, a ……………….. a madárkát, az oboa a kacsát, a klarinét a macskát, a fagott a nagyapót. Ritkán használt hangszer a zenekarban a …………….. A zene nyelve az olasz, a ……………………… azt jelenti pengetni kell a vonós hangszert. A vonós hangszereknek négy húrja van, de a ……………………………… öthúros változatát is használják a koncerteken, mert ………………… hangokat is lehet játszani.

 

https://www.fyrebox.com/play/a-szimfonikus-zenekar-han_Pz6pgpWxn?fbclid=IwAR2lNttZJDqUY_2otlRr1kYIPzPYoSXdiS3_VaFYInpy-3VxfFUQ7jMVc5A

Tananyag: Összefoglalás, házi dolgozat

A Kémia a mindennapokban című témakört – Tankönyv 56-75. oldalán – ismételjük, erre most két „tanóra”, egy hét áll rendelkezésre. A következő hétfőre nem lesz új feladat. DE!!!

KÉT FELADAT VAN:

Összefoglalás
Online órán igyekszünk megoldani a Munkafüzet 80.o.1., 2.; 81.o. 3., 4. és a 82.o. 5. feladatát! Aki nem tud részt venni, otthon kell kitöltenie! Az 5-ös feladatnál amit a Könyvben megtaláltok, csak azt kell beírni!

Házi dolgozat
A 76-77. o. Összefoglalás részből 8 kérdést kell megválaszolni, kidolgozni. Segítségül használható a Tankönyv, Munkafüzet. Oldjátok meg és fotózva küldjétek a következőket:

76.o. Tényszerű ismeretek:
1. Melyek az ember tápanyagai? Mi jellemzi elemi összetételüket?
2. Mit jelent az azonos hatóanyagú gyógyszerek fogalma, és mikor lehet ennek az ismerete fontos?
3. Melyek a víz keménységét okozó ionok?

77.o. Kísérletek:
5. Faszén előállítása kémcsőben.

77.o. Összehasonlítás:
2. Hasonlítsd össze az élvezeti szereket és a tiltott drogokat a következő szempontok alapján: fontosabb képviselőik, függőség kialakulásának mértéke, szervezetre gyakorolt hatása!
4. Hasonlítsd össze a vasat, az alumíniumot és a rezet korrózióállóság szempontjából! Magyarázd a különbségeket!

77.o. Ábraelemzés:
1., 2. ábra – Foglald össze pár mondatban, hogy mit ábrázolnak a rajzok! Használd a tanult szakkifejezéseket!

A témazáró dolgozat április 22-én lesz, redmentás teszttel.

A házi dolgozatot április 22. csütörtökig kell majd küldeni a digioktataslacur@gmail.com címre!!!

Tananyag: Ausztria, Szlovénia Tankönyv 110-113.o., Atlasz 38-39.o.

A vázlat alapján dolgozz!!!!

Természeti adottságok
Alpok

-Eurázsiai-hegységrendszer, gyűrthegység
-havasi pásztorkodás – szarvasmarha, juh, kecske – télen istállózó, takarmány – tej, hús
-magashegység, erdők, havas hegyoldalak, hegyi patakok – idegenforgalom: természetjárás, síturizmus, vadvízi evezés
-erdőgazdálkodás – fa-, papír-, bútoripar
TK. 1.3. ábra Gazdálkodás az Alpokban

Alpok–videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=alpok

Síkságok a folyók mentén – Duna, Inn, Dráva, Mura, Száva

Rövid Adriai-tenger part – Szlovénia

Munkafüzet 65.o. 1. feladat

Társadalom, gazdaság
Ausztria:

-ásványkincs: kősó, vasérc – kohászat – gépgyártás (pl. traktor)
-vízerőműveknagy esésű, hegyvidéki folyók

-Jelentős városok: Graz, Linz, Salzburg
-Főváros: Bécs

-kb. 40000 magyar – Burgenland (Őrvidék) – sokan ingáznak ide – magasabb bérért
Videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=ausztria

 

Szlovénia
-kohászat – gépgyártás

-tengerparti kikötő: Koper
-Főváros: Ljubljana
-90% szlovén, kb. 4000 magyar nagy része a Muravidéken él
Videó www.mozaweb.hu/Search/global?view=grid&sort=grouped&search=szlov%C3%A9nia

 

Munkafüzet 66.o. 2. feladat

Gyakorlás lehetőség interneten:
Ausztria és Szlovénia földrajza feladat, Kis alpesi szomszédaink feladat

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_001

Oldjátok meg a feladatokat, de képet most NEM KELL KÜLDENI!!!

Feladat :  Másold le a füzetbe a vázlatot!
vázlat:

A Szentlélek hét ajándéka

 • a szentlélek a 3. isteni személy, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt
 • a Szentlélek szerepe fontos életünkben: Ő irányít bennünket Isten útján, általa egyesülünk Krisztussal és az Atyával
 • aki eltelik Szentlélekkel, abban a Szentlélek él
 • a Szentlélek hét ajándéka:
              bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem

 

A következő szentírási szakaszt olvasd el figyelmesen!

 

1 Kor 12, 4-11

4A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. 5A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. 6Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. 7A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. 8Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, 9a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. 10Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. 11Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.

 

Néhány hittanos ének, hallgasd meg őket!

 https://www.youtube.com/watch?v=VAwzySNt6nw     Szentlélek, jöjj!

  https://www.youtube.com/watch?v=JbuJK2GtV3c       Szentlélek, úgy kérünk szállj le ránk!

 

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

Kedves Gyerekek!

 Végezzétek el a következő feladatokat, nem baj, ha nincs kézilabdátok, másikat is használhattok. Gyakorlásnak a labdás ügyességetek fejlesztésére nagyon jó gyakorlatok.

 https://www.youtube.com/watch?v=63jBn9pMWgY

https://www.youtube.com/watch?v=6zR901ehPe4

 

                                                                        Jó gyakorlást!

 

Füzetbe dolgozz!

Tk. 180./B25.a)

      183./B30. a) c) d)

Az elkészült munkákról képet kérek! informatikabalastya@gmail.com

 

 

Feladat :  Másold le a füzetedbe a vázlatot!

vázlat:

A bérmálásban nagykorúvá válunk hitünkben, Krisztusban

 

 • a bérmálásra készülve a Szentlélekkel való találkozásra is készülünk
 • hitünkben válunk nagykorúvá
 • az Istenhez való megtérés fontos állomása, a mikor saját döntéseinkben mindinkább a jóra törekszünk, a jót akarjuk választani
 • fontos, hogy önmagunkkal tisztában legyünk, helyes önismeret szükséges
 • a rendszeres imaélet, szentmisén való részvétel, szolgálat segít még közelebb kerülni Istenhez

 

A következő szentírási szakaszokat olvasd el figyelmesen! 

János 15,12-17

12Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 13Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. 14Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. 15Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam Atyámtól, azt mind tudtul adtam nektek. 16Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. 17Ezt a parancsot adom nektek: szeressétek egymást!

Máté 4,14-22

17Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!” 18Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. 19Megszólította őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” 20Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá. 21Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. 22Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.

 

Nagyon szép és ötletes munkák érkeztek az előző feladathoz. De még nem mindenkitől kaptam meg, igyekezzetek a határidőt betartani!

 

FÉNYKÉPEZÉS 3.

Tudatosabb fotózás – kreatív ötletekkel

 

Újabb feladatot kaptok fényképezés témában, ahol a kreativitás nagy szerepet kap.

Vegyél kézbe egy egyszerű dolgot. Pl. ceruza, kesztyű, olló, kanál, vagy épp alma, krumpli, WC-papírguriga…. igazából mindegy. A tárgyat kell különböző szituációba elhelyezned úgy, más-más megvilágításba, más-más tárgyak közé, más-más helyzetbe kerüljön!
Kétféle megoldás közül válassz egyet:

 1. Fejezz ki érzelmeket a különböző elhelyezések, és megvilágítások által! Pl. boldogság, félelem, elszigeteltség, büszkeség, bátorság, magányosság, unalom, beképzeltség………stb!

Beküldeni 2 fényképet kell, aminek adj címet, a kísérőlevélben nevezd meg azt az érzelmet, amit ábrázolni kívántál!

 

 1. Találj ki egy történetet, és készítsd el a megszemélyesített tárgyad kalandjai c. fotósorozatot. Ki ő? Mi történt vele? Kikkel találkozott? / mint egy film legfontosabb képkockái …. Használhatod a fényképszerkesztőt is!

Beküldeni 3-4 fényképet kell, amit a történetnek megfelelően sorszámozz fel! A kísérő levélben írj a történetről egykis leírást!

 

Javaslatok: Helyezd különböző környezetbe, megvilágításba a tárgyad! Fotózd különböző szögből! /ha alulról fotózod, hatalmasnak néz ki, ha felülről, akkor eltörpül… ha fénybe rakod, inkább pozitív lesz és jobban látszik. Ha fénnyel szemben fotózod, elsötétül, csak a körvonala látszik… de egy a lényeg, GONDOLKOZZ, ALKOSS! Keress a lakásban különböző zegzugokat. /fiók, polc, fotel, sarok….stb., használd a tereket! A helyzetek fejezzék ki az érzelmeket, vagy épp kalandokat!

A kész fotósorozatokat e-mailben küldd el a digitalismana@gmail.com címre április 27-ig! A kísérő levélben írj arról, hogy hogyan tetszett ez a feladat és végül írd alá, hogy be tudjam azonosítani a munkád.

Néhány kép az ihlethez, de ne ezeket reprodukáljátok! Saját ötletedet valósítsd meg!

Unit 5 Experiences

1.Javítsd ki aTk.59/3.a feladatot!

 1. Have you
 2. have
 3. Has he
 4. hasn’t

2.5B Have you ever climbed a mountain?

       – Tk. 58.o. 1. Olvasd el és hallgasd meg újra a történetet!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Kívülről meg kell tanulni, egy hét van rá!

 

3.Present Perfect – ever/never

A) Tk. 59.o.4.a A szöveg segítségével egészítsd ki a mondatokat, majd másold le a füzetbe!

 

B) EVER: kérdő mondatban használjuk, ha arra akarunk rákérdezni, hogy valaki eddig valaha is megtett-e valamit.

– Pl. Have you ever played golf? – Golfoztál már (valaha is életedben, eddig)? – No, I haven’t.

     Have you ever played basketball? – Kosárlabdáztál már? – Yes, I have.

     Has Smart Alec ever flown in a balloon? – Yes, he has.

     Has Sweet Sue ever climbed Mount Everest? – No, she hasn’t.

Figyeld meg! A kérdő mondatban az ever mindig az ige 3. alakja előtt van.

 

C) NEVER: ha valaki eddigi élete során még soha nem csinált valamit

-Pl. I have never flown in a balloon. – Még soha nem repültem hőlégballonnal.

      She has never seen a ghost. – Még sose látott szellemet.

Figyeld meg! A never mindig az ige 3. alakja előtt van a mondatban.

 

 1. Gyakorolj!

– Tk.59/6. a –  Írj magadról igaz mondatot mindegyik képhez!

Pl. Ha már voltál bárányhimlős: I have had chickenpox.

Ha még nem voltál bárányhimlős: I have never had chickenpox.

-Tk.59/6. b Mindegyik képhez írj kérdést!

Pl. Have you ever ridden a horse?

 

Küldeni kell csütörtökig:

Mf. 46.o. 1. 2. 3. (végig)

Tk. 59.o. 6.a,b

A magyar állam működése 1. rész (Hatodik témakör 3.1 lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 8.15-9.00-ig online óra a google meet segítségével!

 

Olvasd el a tk. 191-194. old. közepéig a tankönyvi szöveget!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 Feladat: A füzetedbe a vázlat alá írd a kérdéseket és a válaszokat!

Ki jelenleg a köztársasági elnökünk?

Hol van a rezidenciája?

Ki jelenleg az országgyűlés elnöke?

Ki lakóhelyünk választó körzetének parlamenti képviselője?

Ki jelenleg a miniszterelnökünk?

Ki jelenleg a az Alkotmánybíróság elnöke?

Ki jelenleg a Kúria elnöke?

Ki jelenleg az ombudsman?

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 102. old. 1., 2., 3. feladat

Ez az ábra segítség a 2. feladathoz!

A tanulásban segítség:

Az Alaptörvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Oldjál belőle minél többet!

 1. a) https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_041
 2. b) https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_045

 

Ezzel legyél készen április 16-ig!

 

 

 

Feladatok:

 – Tk. 47-49. o. olvasni: A tárgyi alárendelő összetett mondat, az idézés

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) Idézni, tehát valakinek a szavait, gondolatait megismételni többnyire tárgyi alárendelő összetett mondattal szoktunk. Ezért veszi itt a tankönyvetek az idézés szabályait. Figyeld meg az írásjelek, idézőjelek használatát a különböző idézésfajtáknál! Általában igaz, hogy az idéző mondat (az idézetet bevezető tagmondat) a főmondat, az idézet maga pedig a mellékmondat. Nagyon figyelmesen másold le a mintamondatokat! (A magyar helyesírás szabályai még ennél részletesebben is tartalmazza az idézés szabályait.)

 – Vázlat leírása a füzetbe, és tanulása: Az idézés

Idézni (valakinek a gondolatait megismételni) kétféleképpen lehet:

I. Egyenes /Szó szerinti idézés

 1. Idéző mondat: „Idézet .!?”

 – Az idézetet idézőjelbe tesszük: lent kezdjük, és fent zárjuk be.

 – Ha az idéző mondat megelőzi az idézetet, akkor kettőspontot teszünk utána.

 – Az idézet végére olyan írásjelet teszünk, amilyet a mondat kíván. (. !?)

 – Ha az idézőjelen belül idézet van, lúdláb idézőjelet használunk: »   «

Petőfi írta apjáról:
Szemében
» mesterségem «
Most is szálka még.

 1. „Idézet !?” – idéző mondat.

 – Ha az idéző mondat követi az idézetet, gondolatjellel kapcsoljuk, és kisbetűvel kezdjük.

 – Ilyenkor az idézetben a kérdő- és a felkiáltójelet kitesszük, de a pontot nem!

Jót s jól! Ebben áll a nagy titok figyelmezteti Kazinczy költőtársait.

 

 1. „Idézet – idéző mondat -, idézet .!?”.

 – Ha az idéző mondat beékelődik az idézetbe, gondolatjelek közé tesszük, és kisbetűvel kezdjük.

– Ha az idézet első szakaszának végén vessző van, az a 2. gondolatjel után kerül.

 

Lesz-e gyümölcs a fán kérdi Petőfi , melynek nincs virágja?

II. Függő / Tartalom szerinti idézés

– Az eredeti mondatot kissé átalakítjuk, nem szó szerint idézzük.

– Ilyenkor nem használunk idézőjeleket.

A barátja megüzente neki, hogy ne várja.

A vázlatban az általam színessel kiemelt dolgokat érdemes neked is szövegkiemelővel, színes ceruzával jelölni a könnyebb áttekinthetőség kedvéért!

A füzetvázlatokat az iskolában ellenőrizni fogom, akinek esetleg betelt a füzete, azt is hozza majd el! Akinek pótolni valója van, a héten tegye meg!!

Új témakör: A szomszéd országok és Közép-Európa
Új tananyag: Tipikus tájak Közép-Európában
Tankönyv 136-139.o.


A témakör 8. leckéjével kezdünk, mely Közép-Európa természetföldrajzával és a hozzá kapcsolódó társadalom földrajzi vonásokkal ismertet meg benneteket: síkvidékek, röghegységek, gyűrthegységek felszíne, éghajlata, talaja, mezőgazdasága, ipara.

 1. Határoljuk be Közép-Európát! Figyeljétek meg az ide tartozó országokat! TK 20.o. 4.1. ábra: Európa földrajzi felosztása + Atlasz 28-29.o. Európa országai, Európa felosztása térkép
 2. Alföldekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
  Germán-Lengyel-alföld, Kisalföld, Alföld, Román-alföld, Kelet-európai-síkság

  Felszínformáló erő, felszín:
  lásd Tk. 136.o. 8.2., 8.3., 8.4. – képek!
  -Északon a jég – jégkorszaki jég – törmelék – morénahalmok, hullámos felszín

  – mélyedések – tavak – tóhátságok
  -Délebbi alföldeket a folyók töltögették – tökéletes síkságok

  Éghajlat, talaj:
  -Északon hűvösebb, csapadékosabb, barna erdőtalaj
  -délkelet felé több napsütés, kevesebb csapadék, lösz alapkőzeten mezőségi talaj

  Mezőgazdaság
  :

  Tk. 137.o. 8.1. táblázat, 8.5 kép: A közép-európai alföldek mezőgazdasága, síkvidéki termények- összefoglalja az éghajlat – talaj – növénytermesztés – állattenyésztés – kapcsolódó iparágak összefüggéseit.

  Ásványkincs, ipar:
  Tk. 137.o. 8.6-8.7. ábra: A szénhidrogének keletkezése és a kőolaj felhasználása – összefoglalja a földgázzal és kőolajjal kapcsolatos tudnivalókat

 3. Rögvidékekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
  Német-khg., Lengyel-khg., Cseh-medence-peremhegységei A Variszkuszi-hegységrendszer részei – TK 10.o. 1.7. ábra: Európa földtani vázlata, Atlasz 30. o. Földtani szerkezet

  Felszínformáló erő, felszín:
  -az óidőben keletkeztek, rögökre darabolódtak, széles hegyhátak, tágas árkok, medencék, lepusztult hegyek

  Ásványkincs, ipar, gazdaság: Tk. 138.o. 8.8 képek: Hagyományos iparvidékek környezetterhelése fényképek
  -valaha más klíma, mocsárerdők, üledékekkel való betemetődés –› fekete- és barnakőszén –› bányászat –› Iparvidékek, főként nehézipar: Ruhr-vidék – Németország, Felső-Szilézia-iparvidék – Lengyelország, Észak-morva-iparvidék – Csehország nehézipari vidék –› kohászat –› gépgyártás –› természetátalakítás –› környezetkárosodás -Válságövezet –› a 20.sz. végére részben bezártak, munkanélküliség
  -Ipari szerkezetváltás
  –› modern üzemek –› autóipar, elektronika

 4. Gyűrthegységekkeresd meg ezeket az Atlasz 26-27.o-án Európa domborzata térképen!
  Alpok, Kárpátok
  Az Eurázsiai-hegységrendszer részei Atlasz 30. o. Földtani szerkezet térkép

  Felszínformáló erő, felszín:
  -a középidő végén és az újidő harmadidőszakban gyűrődtek fel, párhuzamos vonulatok, völgyek, átjárók – hágók – közlekedés


  Természeti adottságok, ásványkincs, ipar, gazdaság:
  -erdőgazdálkodás –› fa-, bútor-, papíripar

  -havasi pásztorkodás
  -ásványkincsek: kősó, fémek ércei –› bányászat

 5.  Közlekedés

-cél: egységes, országhatárokon átnyúló közlekedési rendszer Tk. 139.o. Az európai közlekedési folyosók középeurópai szakaszai
-környezetterhelés: kipufogógáz, rezgés, zajszennyezés

-kombinált szállítási lehetőség – a járművet vasúton (RoLa), vagy vízen (RoRo) szállítják

Oldd meg a Munkafüzet 85.o. 1., 2. 86. o. 3. feladatát!

 Gyakorlás: Zöld, sárga és barna feladat
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_008

Házi feladat: A munkafüzet 86.o. 3. feladatát kérem lefotózva visszaküldeni a digioktataslacur@gmail.com címre április 15. csütörtökig!

Egyéb feladatok:
május 11-ig: Két t
érképrajzolás: 1. Európa domborzata és vizei, 2. Európa országai, fővárosok

május 31-ig: Kiselőadás vagy házi dolgozat vagy power pointos bemutató vagy beszámoló

Unit 5 Experiences

1.Javítsd ki aTk.59/2. feladatot!

 1.  Sweet Sue – flown
 2. Sweet Sue – played
 3. Smart Alec – won
 4. Sweet Sue – climbed
 5. Smart Alec – travelled
 6. Sweet Sue – played
 7. Smart Alec – visited
 8. Smart Alec – fallen

2.5B Have you ever climbed a mountain?

       – Tk. 58.o. 1. Olvasd el és hallgasd meg újra a történetet!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Kívülről meg kell tanulni, egy hét van rá!

3.Present Perfect – questions

A kérdő mondatban a have/has a mondat elejére kerül.

Pl. Have you done your homework? – Megcsináltad a házit?

     Has David come to school? – Dávid jött iskolába?

     What have they eaten? – Mit ettek?

A szórend: (kérdőszó, ha van) + alany + ige 3. alakja + stb.?

Tk.59/3. a Másold le a mondatokat kiegészítve a füzetbe!

4.Mf. 46/3.

5.Mf. 46/1. Írd be a megadott igék 3. alakját! A Mf. hátuljában lévő lista segít!

Még nem kell küldeni, majd szerdán.

A hét elején szép időjárás várható, biciklizzetek, sétáljatok, labdázzatok, lehetőleg futást is végezzetek. A hét további napjaira otthon, bent is végezhető feladatot is küldök. A sportolókat kiemelten kérem, hogy ezeket is végezzék minden nap!

Lányoknak: https://www.youtube.com/watch?v=b9kV23HHbGc

Fiúknak: https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE

Hajrá! Üdv.

Lacúr

Unit 5 Experiences

1.Javítsd ki a feladatokat!

I have ridden a bike. (ride)

He has won a competition. (win)

They have been on TV. (be)

My friend has seen a UFO. (see)

She has driven a go-kart. (drive)

We have visited our friends. (visit)

2.Tk. 57/7 a:

1-a, 2-b, 3-b, 4-b, 5-a, 6-a,7-a, 8-a

2.5B Have you ever climbed a mountain?

       – Tk. 58.o. 1. Olvasd el és hallgasd meg a történetet!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 • Írd ki az új szavakat a szótárfüzetbe! (Mf. segít)
 • 59.o. 2. Egészítsd ki a történet segítségével a mondatokat!

Pl. 1. Sweet Sue hasn’t flown in a balloon.

3.Mf. 46.o.2. Mi történt veled? Írj igaz mondatokat magadról (állító vagy tagadó)! Ne feledd: have,has vagy haven’t, hasn’t + az ige 3. alakja!

Még nem kell küldeni, majd szerdán.

A következő két órán József Attila életrajzát vesszük.

Feladatok:

 1. 04. 12., hétfő:
  Tk. 79. o. olvasni: Életrajzi ismertető

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

József Attila

 1. április 11-én született Budapesten a Ferencvárosban (a magyar költészet napja!)

édesapja: József Áron román származású szappangyári munkás

édesanyja: Pőcze Borbála szabadszállási parasztlány, mosónő, cseléd

gyermekeik: Jolán, Etus, Attila

 1. az apa elhagyta a családját

a család azt hitte, Amerikába ment (valójában Temesvárra)

nagy szegénységben éltek: éhezés, nyomor, állandó költözés

 1. az Országos Gyermekvédő Liga Etust és Attilát nevelőszülőkhöz adta Öcsödre

(Pistának szólították)

visszakerültek Pestre, tehetséges, sokat olvasó gyerek

 1. a Mama megbetegedett, meghalt

Dr. Makai Ödön ügyvéd, Jolán férje lett a gyámja

a makói gimnáziumba került, első versei

Juhász Gyula előszót írt első verseskötetéhez:

 1. Szépség koldusa
 2. beiratkozott a szegedi egyetem magyar –francia – filozófia szakára
 3. Nem én kiáltok (2. verseskötete)

Tiszta szívvel című verse miatt (Szeged című lapban)
Horger Antal nyelvészprofesszor eltanácsolta a tanári pályától

Házi feladat:

József Attila-életrajz tanulni!

 

Tananyag: Kémia a kertben

Tankönyv 74-75. o. 3 fő téma van, megadom a kulcsszavakat, ezek jelentését keressétek ki, írjatok vázlatot a füzetbe, majd oldjátok meg az online kvízt!

Növények tápanyagai:
Szerves trágyák

Komposzt
Istállótrágya
Műtrágyák: pétisó, szuperfoszfát, kálisó

Növényvédő szerek: (74.o. Harc a kártevők ellen című bekezdésben)
Bordói lé

DDT
Növényvédő szerek kezelésének szabályai

Egyes anyagok égetése (75.o. A szomszédok sem szeretik a füstöt! – bekezdésben)
Száraz lepárlás

Faszén

Internetes feladat: A https://humusz.hu/komposztalj/jatekok internetes oldalon több érdekesség is található. Oldjátok meg a Komposzt-kvíz online tesztet. Ebből küldjetek el 3 kérdést válasszal április 14. szerdáig a digioktataslacur@gmail.com címre!

2021.04.09. péntek és 13. kedd

 

Kedves Gyerekek!

A mai lecke címe: A teljes elektromágneses színkép

Ezt a tananyagot is két órán dolgozzuk fel, amit egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 108 -112. oldalán található leckét. Az érdekességeket se hagyjátok ki, mivel ezek is segítik a tananyag megértését. Az interneten nagyon szemléletes kísérleteket láthattok:

https://www.youtube.com/watch?v=HEZwlV3PVos

https://www.youtube.com/watch?v=UIRNjK1dGf8

A tankönyv 111. lap alján található vastagon szedett rész kerüljön a füzetedbe vázlatként és ezt tanuljátok meg. Házi feladat a mf. 40. oldal 1.,2.,3. feladatok megoldása, amit majd az iskolában ellenőrizni fogunk. Jó munkát kívánok! Gállné tanárnő

 

Tk 179. oldalán található 4. példát nézzétek át, értelmezzétek és írjátok le a füzetbe.

Tk 180. /B26. b) megoldása a füzetbe

feladat: Másold le a vázlatot!

vázlat:

Jézus többször is megjelent feltámadása után

 • Jézus megjelenései a hagyomány részei, a húsvéti hit forrásai:
  – a Megfeszített kinyilatkoztatja önmagát
     – felismerik benne a Megfeszítettet
     – élőként mutatkozik, az élő Jézus üdvösséges jelenléte
     – megjelenései konkrét személyeknek, csoportoknak szólnak
     – megjelenéseinek eredménye: újra hinni kezdenek a szemtanúk
     – a személyes húsvéti tapasztalat terjed, nem marad magányügy
     – feladatot, küldetést ad az embereknek
     – megjelenései megalapozzák az Egyházat

Keress rá az itt megjelölt szentírási részekre és olvasd el őket!

 szentírási részek:       Máté 28, 8-10      Márk 16,9-14    Lukács 24,13-35   Lukács 24,36-43
 János 20,11-18     János 20,19-32      János 21,1-17
 

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU  Jézus majd gondolj rám

https://www.youtube.com/watch?v=eRF_O-S-zcg   Föltámadt, Alleluja!

 

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

Feladatok:

Tk. 40. o. táblázat: A sajátos jelentéstartalmú mondatok

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) Az alárendelő összetett mondatok az eddig tanultakon kívül – vagyis, hogy a mellékmondat valamilyen mondatrészt helyettesít, azt tagmondat formájában fejezi ki – hordozhatnak még más, tartalmi-jelentésbeli többletet is.

Így a mellékmondatok kifejezhetnek valamilyen plusz jelentéstartalmat: feltételt, hasonlítást, következményt, megengedést. A mellékmondat ettől még továbbra is alanyi, állítmányi, tárgyi vagy bármelyik fajta határozói vagy jelzői, de van benne egy többletjelentés is! Gyakrabban előfordul a mindennapi beszédben, mint gondolnád!

Füzetedben írd fel a címet, és írd le a vázlatot:

A sajátos jelentéstartalmú mondatok

A mellékmondat a mondatrész kifejtése mellett hordozhat sajátos jelentéstartalmat is: feltételt, hasonlítást, következményt, megengedést.

Fajtái:

feltételes: a mellékmondat valamilyen feltételt tartalmaz, amitől függ a főmondat megvalósulása. Kötőszava: ha, hogyha. Jele: felt.

Az utalószó mellé kitehető: abban az esetben.

 1. Elmegyek akkor, hogyha te is jössz. (abban az esetben)

hasonlító: a mellékmondat a főmondat tartalmát úgy fejti ki, hogy közben valamihez hasonlítja. Kötőszava: mint. Jele: has.

Az utalószó mellé kitehető: ahhoz hasonlóan. A hasonlító mondatok gyakran hiányos szerkezetűek.

 1. Úgy fut, mint a nyúl. (ahhoz hasonlóan)

– következményes: a mellékmondat kifejezi a főmondat valamilyen következményét. Kötőszava: hogy. Jele: köv.

Az utalószó mellé kitehető: ennek következtében.

 1. Annyira jóllakott, hogy mozdulni sem bírt. (ennek következtében)

– megengedő: a mellékmondat bizonyos mértékig ellentétben van a főmondat tartalmával, de megengedi annak megvalósulását.

Kötőszava: bár, ha …is, ámbár, noha, jóllehet, holott . Jele: meg.

Az utalószó mellé kitehető: annak ellenére.

 1. Bár fáradt vagy, dolgoznod kell. (annak ellenére)

Nézd meg a következő prezentációt! Ezt ajánlom, mert segít a megértésben, rendszerezésben. (Megjegyzés: kicsit lassan tölt be, és lapoznod kell!)

https://prezi.com/2cjx-g9_f0up/sajatos-jelentestartalmu-osszetett-mondatok/

Figyeld meg a képen a sajátos jelentéstartalom jelölését az ábrán: (ezt nem kell leírnod, a házi feladat hasonló lesz)

Házi feladat:

Másold le az alábbi mondatokat a füzetedbe! Elemezd a tagmondatokat (Á-A), jelöld a tagmondatok határát, és számozd be őket! Karikázd be az utalószókat, keretezd be a kötőszókat (pótold őket, ha szükséges)! Készítsd el az összetett mondatok ábráit a jelentéstartalommal együtt!

 1. Akkor jövök el újra, ha lesz időm.
 2. Úgy nézett ránk, mint aki most lát bennünket először.
 3. Olyan olcsó volt, hogy mindet megvettem.
 4. Bár kevés volt az ideje, akkor is segített.

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni!

A feladatot kérem olvashatóan lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. április 13-án, kedden 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre. A feladatokból pontozni fogok. Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 

 

A demokrácia alapjai (Hatodik témakör 2. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 11.00-11.30-ig online óra a google meet segítségével!

Olvasd el a tk. 188-190. oldalon a tankönyvi szöveget!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 100. old. 1., 2., 3., 101. old. 7., 8., 9. feladat

A tanulásban segítség:

Az Alaptörvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv

 

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Oldjál belőle minél többet!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_040

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_044

„Okosdoboz”  feladat az alaptörvényről

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=497&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=allampolgari-alapismeretek

Ezzel legyél készen április 14-ig!

 

 

 

Hajrá Srácok!

Egy kis edzés! 🙂 Mindent bele!

Ez most a lányoknak jobban fog tetszeni, de a fiúk is nyugodtan kipróbálhatják!

https://www.youtube.com/watch?v=VHyGqsPOUHs

Egy kis kézilabda:

https://www.youtube.com/watch?v=sBvnRQzORw0

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qER1LOYzFM

Kedves Gyerekek!

 

Az osztály nagy része igazán jól dolgozik! 🙂

Figyeljetek a határidőkre! Mindenképpen értékelni fogom a precíz munkát!

Javítsátok ki a munkafüzeti feladatokat a felrakott fotók alapján legyetek szívesek!

Tananyag: A reflexek

Tk. 127-130.

Vázlat: mi a reflex:

              feltételes reflex+ példa:

              feltétlen reflex+ példa:

A rövid vázlatot 04. 12-ig küldjétek!

 

A mozaweben a reflexek 107-110. + az extrákban vannak magyarázatok, érdekességek.

https://www.youtube.com/watch?v=X-T2QheS3gg

https://www.mozaweb.hu/Extra-Video-A_terdreflex-206437

 

                                           Jó munkát! 🙂

                                        Üdv. Tünde néni

 

 

 

 

Kedves Gyerekek!

Ma irodalomból Shakespeare: Romeo és Júlia dolgozat a REDMENTÁN.

A feladatlapot csak egyszer töltheted ki, elkezdeni ma, 2021. április 8-án, 8.00 és 10.00 óra között lehet. Használhatod a dráma szövegét, és a füzetedben a kérdésekre adott válaszaidat, de csak azt! A végleges eredményt akkor fogjátok látni, ha mindenkiét javítottam, jóváhagytam. Jó munkát!

 

Kedves nyolcadikosok!

A zenekar hangszerei (és néhány más) vannak feltüntetve a következő ábrán. A hangszereket felépítésük, megszólaltatásuk módja szerint fő- és alcsoportokra osztjuk, kivéve a billentyűsöket, ott csak főcsoport van, zenekarban is ritkán szerepelnek manapság. Az orgona és a csembaló helyet kapott a barokk (kb. 1600 – 1750) zenekarban, a harmonika viszont világzenét játszó együttesek hangszerei közt található. A pengetős húros hangszerek közül is csak a hárfa a zenekari hangszer, gitárt és lantot szintén a barokk zenekarban lehet látni/hallani, a citera pedig magyar népi hangszer. Számokat is látsz egyes főcsoportok, alcsoportok illetve hangszerek neve mellett, azok az időt jelzik – amikor megszólalnak a zeneműben. Először másold be az ábrát a füzetedbe (számok nélkül),  H  A zenekar hangszerei címmel! (Nem kérek róla fényképes bizonyítékot, de másold be egy későbbi röpdolgozat lehetősége miatt.)

Benjamin Britten angol, 20. századi zeneszerző írt egy olyan zeneművet, mely sorjában mutatja be a zenekar hangszereit, alcíme szerint Zenekari kalauz az ifjúság számára. Nézd meg a következő videót, közben kövesd az ábrát! A fafúvók és a vonósok esetében a négy egymás alá írt hangszer a feltüntetett sorrendben követi egymást.

https://www.youtube.com/watch?v=4vbvhU22uAM

Gazdasági élet Magyarországon – Témazáró teszt

A redmenta.com oldalon, a Földr-kém. 8. Balástya 2021 csoportban találjátok Gazdasági élet Magyarországon TZ 2021 címmel. Reggel 8:00-tól este 18:00-ig kitölthető egy alkalommal, 35 perc alatt. Hajrááááá!!!

feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe:

 

 • Húsvétvasárnap Jézus feltámadt
 • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: NINCS ITT, FELTÁMADT!
 • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
 • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
 • Jézus feltámadásával megváltott minket
 • Jézus Krisztus a Megváltó!

Nézd meg a Názáreti Jézus című filmből a kijelölt részletet!
https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU&t=20762s   5:49:00-6:05:25

 

 

 

 

 

Remélem kellemes telt ez a nem túl hosszú szünet!

Szünet előtt a geometriai számításokkal kapcsolatos feladatokat oldottuk meg. A mai napra is még ilyen feladatot adok, holnap a szokott időben (915) online órán haladunk tovább!

Tk 176./B22. b) c)

+1 feladat: Egy deltoid rövidebb átlója 40%-a a hosszabbik átlónak. Írd fel a deltoid területét, határozd meg az átlók hosszát, ha a deltoidnak a területe 12,8 cm2!

Hány cm a kerülete, ha a terület 175%-val egyezik meg?

Társadalmi szabályok (Hatodik témakor 1. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 8.15-8.45-ig online óra a google meet segítségével!

Készítsd el a füzetedbe a VI. témakör nyitóoldalát és olvasd el a témakör nyitószövegét! (tk. 182-183. old.)

Olvasd el a tk. 184-187. oldalon a tankönyvi szöveget!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 98. old. 1., 2., 3., 4. 99. old. 5.,6. feladat

A tanulásban segítség:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Oldjál belőle minél többet!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_037

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_06_038

Ezzel legyél készen április 9-ig!

 

 

 

Unit 5 Experiences

 1. Present Perfect Tense (Befejezett jelen idő)

Ismételd a múlt órán leírt új anyagot és az igék 3. alakját!

Egészítsd ki a mondatokat a megadott igékkel! Ne feledd: have/has + ige 3. alakja!

I …… ………a bike. (ride)

He …… …… a competition. (win)

They …… …… on TV. (be)

My friend ……  .….. a UFO. (see)

She …… …… a go-kart. (drive)

We …… …… our friends. (visit)

2.Mf. 44.o.1. Javítsd ki a feladatot!

2 have, 3 have, 4 has, 5 have, 6 has, 7 has

A javítás után alakítsd át az 1. feladat mondatait tagadóvá, és írd le a füzetbe!

Pl. 1. We haven’t done some jobs for our neighbours.

A Present Perfect tagadása nagyon egyszerű, mindig a have/has alakul tagadóvá: haven’t/hasn’t, az ige 3. alakja marad.

Pl. I haven’t done my homework. (Nem csináltam meg a házimat.)

Daniel hasn’t tidied his room. (Dániel nem takarította ki a szobáját.)

 1. Tk. 57.o.7.a Hallgasd meg és válaszd ki a helyes kép betűjelét! Írd le a füzetbe így:

1-a, 2- …

DIÁKOLIMPIA GAMETIME 2 ONLINE JÁTÉK – mozgás, játék és ügyességi próba lehetősége

https://www.gametime.diakolimpia.hu/#/

Otthon is elvégezhető kihívások formájában, Diákolimpia GameTime nevezetű játékkal kívánja a félbeszakadt versenysorozatát népszerűsíteni a Magyar Diáksport Szövetség.

Az online formában működő program nyolc sportágban – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, torna, atlétika és multisport – került meghirdetésre. Az egyes kategóriákban három nehézségi fokozatban 9-9 kihívást – ezeket híres sportolók mutatják be – kell teljesíteni a diákoknak a tanév végéig folyamatosan, és a teljesítésekről szóló videókat fel kell tölteni a program weboldalára: www.gametime.diakolimpia.hu. A leglelkesebb résztvevő diákok sportszer és sportruházat díjazásban részesülnek. A részletes program a részvételi szabályzattal együtt a www.gametime.diakolimpia.hu oldalon olvasható.

Szeretném, ha ezek közül minél többet kipróbálnátok, természetesen az otthoni lehetőségek adta keretek között. Videókat, képeket akár nekem is küldhettek!!!

Tananyag: Az autó kémiája Tankönyv 72-73. oldal

Kedvcsináló: Nézzétek meg az internetről: mozaweb.hu, 3D, A gépkocsi fejlődése – animáció

Vázlat:

Karosszéria – váz: acél – szilárdságot ad, korrózióvédelme: felületén cink vagy alumínium bevonat + lakkbevonat – ütésállóságot ad (kavicsfelverődés ellen), alumínium – könnyű

Kerekek: Felni – acél vagy alumínium. Gumiabroncs – műgumi: kőolajból, korom szilárdítja – fekete, kopásálló. A téli gumi barázdáltabb, puhább, hidegben jobban tapad, mint a nyári

Szélvédő – két üvegréteg, köztük műanyag fólia – nem szilánkosra törik, hanem „pókhálósra”

Szerkezeti elemek – lökhárító, műszerfal, kárpitok – poliuretán műanyag

Elektromos vezetékek – főként rézből, jó elektromos vezető

Légzsák – ütközéskor elektromos érzékelő begyújtja a „rakétáját”, a keletkező nitrogéngáz fújja fel. Érdekesség: mozaweb.hu, videó, A légzsák működése

 Kénsavas ólomakkumulátor – az indításhoz szükséges áramot adja, 12 V feszültség, a két pólust együtt érinteni veszélyes!

Motor – korrózióálló acél, típusai: benzinmotor, dízelmotor, elektromos… egyéb

Üzemanyagok – szénhidrogének keveréke, kőolajlepárlás során keletkező frakciók kémiai átalakításával készül – lásd Tankönyv 45.o.

Motorbenzin – rövidebb szénláncú szénhidrogénekből, minőségét az oktánszám jelzi – minél nagyobb, annál jobb: töltőállomáson: 95-, 98-, 100-as.

A porlasztott benzin a motorban levegővel keveredve a gyújtógyertya szikrájának hatására robban fel. Ekkor a szénhidrogének elégnek. Az égés reakcióegyenlete a benzin egyik alkotórészének példáján: C7H16 + 11 O2 = 7 CO2 + 8 H2O

Dízelolaj – hosszabb szénláncú szénhidrogénekből

Érdekesség: mozaweb.hu, 3D, Négyütemű Otto-motor

 

Alternatív motorhajtó anyagok

Növényi olajok: repce-, napraforgó- vagy lenmagból, lényegében azonosak az étolajokkal.

Biodízel: növényi olajok, vagy használt sütőolaj kémiai átalakításából. A gázolajhoz keverik.

Bioetanol: növények szénhidrátjaiból (kukorica, burgonya, búza, növényi hulladék) erjesztéssel állítható elő. Önmagában is alkalmazható, napjainkban a benzinhez keverik.

Hidrogén: a hidrogén égése az ún. üzemanyagcellában áramot termel, ez hajtja az autót.

Szénhidrogéngázok: sűrített CNG, vagy cseppfolyósított szénhidrogének LPG

Érdekesség: mozaweb.hu, videó: Környezetkímélő autók

 

KatalizátorAz üzemanyag elégése közben a környezetre káros vegyületek (nitrogén-oxidok) is keletkeznek, ezek átalakításáért felelős. Lásd Tankönyv 4.9.2. ábra!

 

Folyadékok – mérgezőek, megkóstolni ezeket szigorúan tilos!

Motorolaj: alkatrészek súrlódásának csökkentéséhez alkalmazzák, –20 és +300 °C közötti hőmérsékleten is megtartják viszkozitásukat (sűrűn folyásukat).

Hűtőfolyadék: a motor hűtését a végzi, glikol vizes oldata. Alacsony fagyáspontja (akár –60 °C) és magas forráspontja miatt télen nem fagy meg, nyáron pedig nem forr fel.

Ablakmosó folyadék: vizet, alkoholt és valamilyen mosószert (felületaktív anyagot) tartalmaz.

 

Munkafüzet 76.o. 3., 77.o. 6.

 

Érdekesség: mozaweb.hu, 3D, Személyautó felépítése

A lecke feldolgozásához jó lehet, ha van autótok, azon megnézni a felsorolt alkatrészeket…

Rejtvény az Okostankönyvből: https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_009

 

FELADAT: Az online órán résztvevőknek nincs írásbeli feladat. Aki nincs az online órán, küldje el a Munkafüzet 76.o. 3., 77.o. 6. feladatát lefotózva a digioktataslacur@gmail.com címre április 9. péntek estig.

Tk 176./B21. b) c) d)

Mindenkinek jó pihenést és kellemes ünnepeket kívánok!

 

 1. március 31., április 7.

 Nagyon szép és ötletes munkák érkeztek az előző feladathoz. De még nem mindenkitől kaptam meg, igyekezzetek a határidőt betartani!

 FÉNYKÉPEZÉS  2.

Madár- és békaperspektíva

 Újabb feladatot kaptok fényképezés témában, ahol a perspektíva nagy szerepet kap.

 1. Mint a madár az égből: ha felülről fotózol valamit, kicsinek, jelentéktelennek tűnik.
 2. Ha alulról fotózol, akár közvetlenül lerakod a földre a mobilt, a tárgyak és dolgok hatalmasnak tűnnek majd.

A feladat az, hogy próbáld ki a különböző alulról – felülről való fotózást úgy, hogy valóban a látószög miatt torzuljanak el az arányok. Megint vadászhatsz témára a lakásban, vagy épp egy családtaggal próbálj meg szövetkezni, és kreatív képeket létrehozni.
Néhány kép az ihlethez, de ne ezeket reprodukáljátok! Saját ötletedet valósítsd meg! Sok példát találtok az alábbi albumban:

https://hu.pinterest.com/kapamel/fot%C3%B3-perspekt%C3%ADv%C3%A1k-l%C3%A1t%C3%B3sz%C3%B6gek/

Kötelező, kreatív feladat

Készíts egy 2-2 fényképből álló sorozatot (nem kérek többet, csak négyet)!

A négy képnek egyenként adj címet és nevezd át erre a fájlnevét! Egy e-mailben küldd el a digitalismana@gmail.com címre április 14-ig! A kísérő levélben írj arról, hogy mivel fényképezted (telefon, kompakt fényképező, tükörreflexes digitális fényképező) és hol készült a kép, hogyan tetszett ez a feladat és végül írd alá, hogy be tudjam azonosítani a munkád.

Feladat: Másold le a vázlatot a füzetbe!

vázlat:

A Keresztút

 1. Pilátus halálra ítéli Jézust
 2. Jézus vállára veszi a keresztet
 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
 4. Jézus szent anyjával találkozik
 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet
 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
 10. Jézust megfosztják ruhájától
 11. Jézust a keresztre szegezik
 12. Jézus meghal a kereszten
 13. Jézust leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik
 14. Jézust sziklasírba temetik

A következő videóban egy gyerekeknek, fiataloknak szóló keresztúti elmélkedés van sok-sok ismert hittanos, gitáros énekkel. Hallgassátok és imádkozzátok végig!

Keresztúti elmélkedés gyerekeknek, fiataloknak:

https://www.youtube.com/watch?v=TgMw6LwK3Us

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

Unit 5 Experiences

 1. Tk. 56.o. 1.a Javítsd!

2.see 3. visit 4. ride 5. be 6. do 7. drive

 1. Present Perfect Tense (Befejezett jelen idő)

Tk.57.o 4. Írd le a füzetbe! Tanuld meg!

a) Egészítsd ki a mondatokat az olvasott szövegek segítségével!

b) A Present Perfect használata: az a fontos, hogy mi történt, a cselekvés a lényeg, nem az, hogy mikor.

 Pl. I have seen this film. – Láttam ezt a filmet.

Ha megadjuk a múltbeli időpontot, egyszerű múlt időt (past simple) használunk: I saw this film last Sunday.

c) A mondatban az ige előtt a have jelen idejű alakjait – have/has (E/3.) – haszáljuk itt segédigeként.

 Az ige alakja: past participle, vagyis 3. alak. (1. alak a szótári alak, 2. alak a múlt idejű alak) Például: see – saw – seen, visit – visited – visited

Tehát: have/has + ige 3. alakja

I have done my homework. – Megcsináltam a házit.

My dad has driven the car. – Apa vezette az autót.

d) Ha az ige a múlt időben -ed végződest kap (Regular verbs), a alak ugyanaz. Például: watch – watched – watched, start – started – started

e) Vannak rendhagyó igék (Irregular verbs), ezeknél nincs szabály. Például:

do – did – done,  go – went – gone, drive – drove – driven,  put – put – put, lose – lost – lost  

Ezeket meg kell tanulni. A Mf. 79. oldalán a lista segít.

3.Mf. 44.o.1. Have vagy has illik a mondatba? (A has csak egyes szám 3. személyű alany után használható)

A következő feladatokat küldjétek el legkésőbb csütörtökön:

Hétfői: Cutty Sark

Tk. 85.o.1.a Írd le az események sorrendjét a szöveg segítségével!

Tk.  85.o.1. b Keresd meg a szövegben a választ a kérdésre!

Tk. 85.o. 2. Válaszolj a szöveg alapján a kérdésekre!

Keddi: Tk. 57.o.3. Egészítsd ki a táblázatot a 2. feladat szövege alapján!

Szerdai: Mf. 44.o.1.

Then have a nice Easter holiday!

Ötödik témazáró megírása

A témazárót március 31-én, szerdán 8.00-9.00 óra között írjátok a REDMENTÁN.
Ha bárkinek ezzel kapcsolatban technikai problémája van, privát üzenetben keressen!

Az ötödik témazáróban 12 feladat vár rád, hogy legjobb tudásod szerint megold! A feladatlap kitöltésére a kezdéstől számítva 55 perc áll rendelkezésedre! Ügyesen gazdálkodj az idővel!

A füzet és munkafüzet ellenőrzését a tavaszi szünet után szeretném elvégezni, nem kell elküldeni most számomra!

Ne feledjétek: a márciusi Másolás beadási határideje ma van, 2021. március 30., kedd!

A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: III. 30., oda, ahová a L jelet szoktam tenni! Kérem, hogy jól olvashatóan fotózd le az oldalakat, csak így tudom értékelni a munkádat!

2021. 03. 30., kedd:

Feladatok:

Lapon 1. és 2. feladat megoldása (márc. 5-én adtam oda)

(Ha valaki elhagyta a lapját, akkor másolja le a mondatokat, és elemezze a füzetében!

A 2. feladatnál tollal dolgozz, vagy a fotón jól látható ceruzával, mert elég kis hely van a megoldásra, és van, ahol még ki is kell egészíteni a mondatokat!)

 1. feladat: Állapítsd meg, hogy igaz (I) vagy hamis (H)! A hamis állításokat elég a mondatok fölött javítani, nem muszáj leírni a vonalra! Kérlek, tollal, olvashatóan dolgozz!
 2. a, -f, feladat: Teljes elemzés, a szokásos lépésekkel: Á-A megkeresése, leválasztás, utalószó karikázása, kötőszó keretezése (ha szükséges, pótolni kell), a főmondat teljes elemzése, ábra készítése … (a kötőszókat nem muszáj kiírni a vonalra, ha az elemzésben egyértelműen látható a keretezés) Vigyázat, a c, és az f, mondatban beékelődés van! (lásd a Mondatrendnél, a márc. 5-ei óránál!)

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)!

A feladatokat kérem olvashatóan lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. április 8-án, csütörtökön 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre. A feladatokból pontozni fogok. Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 

Új feladat: Gazdasági élet Magyarországon – összefoglalás

A témakör a Tankönyv 76-107. o. található.

Néhány fontos tudnivalóra felhívom a figyelmeteket, ezeket igyekezzetek tanulni:

-régiók, megnevezés, térkép, nagyvárosok

-Budapest városszerkezete, szerepköre, gondjai, célok

-A mezőgazdaság feltételei, a növénytermesztés fő csoportjai, a növénytermesztés kapcsolata az állattenyésztéssel és a feldolgozóiparral, az élelmiszergazdaság ágai, termőterületek, borvidékek

-A magyar gépipar jellemző termékei és a gépipar néhány ága és magyarországi vállalata, A vegyipar termékei, A vegyipari vállalatok

-Energiahordozók csoportosítása és felhasználása, a biomassza felhasználása, az áramtermelés forrásai, nagyobb erőművek Magyarországon

-Az infrastruktúra elemeinek csoportosítása, jellemzői

-Nemzeti Parkok, Világörökségi helyszínek neve, elhelyezkedése, egy jellegzetes védett értéke. Hungarikumok, néprajzi értékek közül egy-egy bemutatása.

Rövid vázlat: TK 106.o. Összefoglalás

Szorgalmi feladat: TK 107.o. 8. feladat – segít a Tankönyv anyaga és az internet!

Témazáró dolgozat április 8-án csütörtökön lesz, redmentán.

Írásbeli lecke nincs! A kiselőadások készítését javaslom megkezdeni! Akár jó téma lehet a Tk. 107.o. 9.

Unit 5 Experiences

Tk. 56.o.1.a Egészítsd ki a kifejezéseket a megadott igékkel!

Pl. win a competition, win a race – megnyerni egy versenyt

Tk. 56.o.2. Olvasd el a szöveget! Hallgasd meg!

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Írd ki az új szavakat! (Mf. 77.o. 5 Experiences A They’ve been successful)

Tk. 57.o.3. Egészítsd ki a táblázatot a 2. feladat szövege alapján!

A feladatok megoldását írd le a füzetbe! Küldeni majd szerdán kell a heti összes feladattal együtt.

2021. 04.07. a küldési határidő

Idegrendszerünk felépítése

Tk.124-126.

Mf. 80./ 1. 3. 4.

       81./ 5.

A vázlatírás szempontjai: felépítés szerinti 2 fő rész:

                                               környéki idegrendszer alkotói:

                                               idegek típusai:

                                               gerincvelő alkotói:

                                               agytörzs feladatai:

                                               kisagy feladatai:

                                               nagyagy felépítése, feladatai:

                                               agyidegek száma:

                                               gerincvelői idegek száma:

                                            

Kérem a vázlatot és a munkafüzet megoldott feladatait is küldjétek el. Kérlek benneteket, hogy jól látható fotókat készítsetek! Segítségül használhatjátok az ingyenesen elérhető mozawebet: idegsejt, idegszövet 98., ingerületátvitel 98., idegrendszer 100., gerincvelő 101., agy 102., + az extrákban vannak magyarázatok, érdekességek. A múltkori videót ismét felteszem, ha emlékeztek rá, a 8. perctől van a mai tananyag magyarázata.

https://www.youtube.com/watch?v=aEWzxo8gPmE

 

                                                  Köszönöm, jó munkát! 🙂

 

 

Sziasztok!

Kettő, otthon könnyen elvégezhető feladatsort tettem fel, amelyikben a lányok szerepelnek, abban a hajlékonysági tesztet nem kell kipróbálnotok! J

https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w

https://www.youtube.com/watch?v=BIc-wEDN4kc

Alább az első edzésterv a fiúknak szól, ismétlésként, kis súllyal remek feladatok.

https://www.youtube.com/watch?v=f307bEEV-eo

A lányoknak egy kis zumba.

https://www.youtube.com/watch?v=8DZktowZo_k

 

                                                       Üdv. Tünde néni

2021. április 8-án, csütörtökön dolgozat lesz a Redmentán. (A dráma és a színjátszás, a Shakespeare korabeli színház, Romeo és Júlia, a tragédia műfajának jellemzői)

Folyamatosan olvassuk William Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját.

Megtaláljátok az Országos Széchényi Könyvtár honlapján (Kosztolányi Dezső fordítása):

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm

Feladatok:

 1. 03. 29., hétfő:
  Tk. 162-164. o. olvasni: IV-V. felvonás

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

IV. felvonás: Válság, sorsfordulat

kedd délelőttől szerda hajnalig játszódik

Válság: a drámai cselekmény tetőpontja, amely a hősök felelősségvállalását jelenti

Sorsfordulat: késleltető jellegű rész, a hősök utolsó kísérlete, hogy megpróbálják megoldani a lehetetlen helyzetet

Magyarázat a cselekményhez: (ezt nem kell leírnod)

Az egymástól elszakított szerelmesek életét tovább bonyolítja, hogy házasságukról nem tudván, Júlia apja, Capulet Párishoz akarja hozzáadni leányát. Júlia úgy tesz, mintha engedelmeskedne a szülői parancsnak. A mentő ötletet ismét Lőrinc barát jelenti, aki egy olyan szert ad a lánynak, amelytől két napig tetszhalott állapotba kerül.

V. felvonás: Katasztrófa, végkifejlet (tetőpont, a tragédia megoldása)

szerda délutántól csütörtök hajnalig játszódik

végzetes félreértések

Magyarázat a cselekményhez: (ezt nem kell leírnod)

A tervről János barát viszi a hírt Romeónak Mantovába, azonban ő nem ér oda, viszont Júlia „halálhíre” igen. Romeo vállalja az önkéntes halált. És ugyanúgy tesz Júlia is, amikor megpillantja a halott Romeót. A kriptában játszódó jelenet a dráma tetőpontja. Ennek során a drámai dialógusokban részben megismétlődik az erkélyjelenet egyik része, amikor a szerelmesek voltaképpen nem egymással, csupán egymáshoz beszélnek.

A szerelem ereje végül legyőzi a viszálykodást. A fiatalok halála döbbenti rá a két családot a közöttük lévő ellentét értelmetlenségére. A dráma megoldását a két család kibékülése jelenti, viszont ez nem oldja fel a gyermekeik elvesztésének tragikumát.

Házi feladat:

 – 2021. április 7-ig olvassátok el figyelmesen a Negyedik  és az Ötödik  felvonást!

 – Mf. 99-100. o. 1. a,-h, (az egész 1. feladat!) és 2. feladat

A válaszokat kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 7-én 16.00 óráig az e-mailcímemre! Jó munkát!

Shakespeare drámáját nagyon sokan feldolgozták film és musical formában is.

Nézzétek meg Franco Zeffirelli 1968-as filmfeldolgozását! Figyeljétek meg, hogyan jelenik meg az eredeti drámai cselekmény filmen! (Két részes a film, összesen 2 óra 12 perces.)

https://indavideo.hu/video/Romeo_es_Julia_9

 

Tananyag: Elemek és akkumulátorok Tankönyv 70-71. o.

Olvassátok el a 70. o. 1. hasábját: Gyümölcselem, Kísérlet.
Nézzétek meg az internetről: https://hetikiserlet.blog.hu/2014/11/21/gyumolcselem

Fontos: galvánelem, elektród, elektromos áram

Olvassátok tovább: Daniell-elem…, jó ha tudod.
Fontos: galvánelem, Daniell-elem ábrája, anód. katód
Oldjátok meg a Munkafüzet 74. o. 2. feladatát.

Olvassátok tovább: Hordozható áramforrások – szárazelemek, érdekesség.
Fontos: szárazelem, ceruzaelem felépítése
Nézzétek meg az internetről: mozaweb.hu, 3D, Alkáli elem

https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=akkumul%C3%A1tor
Oldjátok meg a Munkafüzet 74. o. 3. feladatát.

Olvassátok tovább: Ne dobd ki, töltsd újra! – akkumulátorok
Fontos: akkumulátor, veszélyes hulladék
Nézzétek meg az internetről: mozaweb.hu, 3D, Savas akkumulátor

https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=akkumul%C3%A1tor
Oldjátok meg a Munkafüzet 74. o. 1. és a 75. o. 4. feladatát

FELADAT: A munkafüzet 74.o. 2., 3. feladatot kérném, lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre szerda (március 31.) estig.

Readig

1.Tk.85.o. Cutty Sark

Olvasd el a szöveget!

Tk. 85.o.1.a Írd le az események sorrendjét a szöveg segítségével!

Tk.  85.o.1. b Keresd meg a szövegben a választ a kérdésre!

Tk. 85.o. 2. Válaszolj a szöveg alapján a kérdésekre!

Szavak: Mf. 78. o. 4 Cutty Sark

A feladatok megoldását írd le a füzetbe! Küldeni majd szerdán kell a heti összes feladattal együtt.

Kedves Gyerekek!

A mai lecke címe: Az infravörös és az ultraibolya fény

A tananyagot a mennyisége miatt most is két órán dolgozzuk fel, amit egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 104 -107. oldalán található leckét. Az érdekességeket se hagyjátok ki, mivel ezek is segítik a tananyag megértését. Az interneten a következő oldalon érdekes képeket, különleges kisfilmeket láthatsz a tananyaggal kapcsolatban. Eközben nemcsak a fizikai ismereteidet bővíted, hanem fejlesztheted angoltudásodat is.

https://www.sutori.com/story/30-ora-az-infravoros-es-az-ultraibolya-feny–gAj5atCCxA8EgLoVyAHs1J34

Ezen az oldalon találjátok a házi feladatot is, amit a füzetbe kell elkészítenetek! Ezt olvashatóan lefényképezve küldjétek el nekem!

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

Az ötödik témakör összefoglalása

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 11.00-11.30-ig online óra a google meet segítségével!

Olvasd el a tk. 181. old. tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek, olvasmány)!

Ragaszd be az összefoglaló lapot a füzetbe!

 

Oldd meg a munkafüzet feladatait: 94-96. old. 1., 2., 3., 5. (Nem kell sorszámozni, az évet írd be, amikor történt), 6. feladat!

 

Segítség a tanulásban:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/fejezet_03_osszefoglalas

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/fejezet_05_osszefoglalas

Március 31., szerdán 8.00-9.00 között témazárót írtok a REDMENTÁN.

 A füzeteket és munkafüzetet a tavaszi szünet után szeretném ellenőrizni, amikor iskolában megyünk.

 

feladat: Másold le a vázlatot!

vázlat:

 A Nagyhét eseményei

 • a Nagyhét a Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig tartó időszakot jelenti
 • Virágvasárnap: Jézus bevonul Jeruzsálembe
  barkaszenteléssel és Passió-játékkal ünnepeljük
 • Nagycsütörtök: az utolsó vacsorára emlékezünk, amikor is Jézus és a 12 apostol utoljára volt együtt és Jézus megalapította az Oltáriszentséget
 • Nagypéntek: Jézust halálra ítéli Pilátus, majd a keresztúton keresztjét hordozza Jézus, a golgotán pedig keresztre feszítik, meghal a kereszten
 • Húsvétvasárnap: Jézus harmadnapra feltámadt

Nézd meg az alábbi videó kijelölt részt a Názáreti Jézus című filmből!   4:41:20- 5:46:00

https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU

Küldj fotót az elkészített feladataidról a digioktatasnorbi@gmail.com címre!

 

Old meg a füzetbe a következő feladatokat!

Tk 176./B20. a) c) d)  176./B21. a)

Az elkészített feladatokról péntek estig képet kérek! informatikabalastya@gmail.com

Ne feledjétek: a márciusi Másolás beadási határideje: 2021. március 30., kedd!

A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: III. 30., oda, ahová a L jelet szoktam tenni! Kérem, hogy jól olvashatóan fotózd le az oldalakat, csak így tudom értékelni a munkádat!

 1. 03. 26., péntek:

Feladatok:

Füzetedben írd fel a címet és a vázlatot:

A jelzői alárendelés fajtái

A jelzői mellékmondat a főmondat jelzőjét fejezi ki tagmondat formájában. Annyiféle jelzői alárendelés van, ahányféle jelző. A főmondatot az utalószóig elemezni kell.

Tk. 43.o. táblázat: a 4 jelzői alárendelés fajtáit és a példamondatait
másold le a füzetedbe, és elemezd őket a szokott módon! Az ábrákat is másold le hozzájuk a táblázatból a jelükkel!

– minőségjelzői

– mennyiségjelzői

– birtokos jelzői

– értelmező jelzői

(Segítségül itt az én elemzésem, innen is írhatod, vagy innen ellenőrizheted a munkádat:)

Az elemzéshez segítséget, és sok példát találsz az Okostankönyvben is:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_005

 

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

   –  Mf. 24. o. 4.a, b,

A feladatot (Munkafüzet 37. o.) kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 30-án, kedden 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 

Folyamatosan olvassuk április 8-ig William Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját.

Öt felvonásra tagolódik, így, részenként olvassuk, és lesznek kérdéseim az egyes felvonásokhoz. Kértem, hogy szerezzétek be a könyvet, ha ez nem lehetséges, akkor megtaláljátok az Országos Széchényi Könyvtár honlapján (Kosztolányi Dezső fordítása):

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm

Feladatok:

 1. 03. 25., csütörtök:
  Tk. 158-160. o. olvasni: III. felvonás

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

III. felvonás: Bonyodalom (a drámai cselekmény kibontakozása)

hétfő délutántól kedd hajnalig játszódik

véletlenek és balszerencsés események sora

Magyarázat a cselekményhez: (ezt nem kell leírnod)

Lőrinc barát titokban összeadta a fiatalokat. A házasságkötés egyszerre hordozza magában a megbékélés és a további ellentétek lehetőségét is. A harmadik felvonás elején a színhely újra a város piactere, ahol a titkos esküvőről érkező Romeót Tybalt párbajra hívja ki. A párbaj elfogadott módja volt a becsületbeli ügyek rendezésének. Ezzel az addig a felszín alatt alakuló bonyodalom nyílt színi konfliktussá válik. Tybalt gúnyos és kihívó szavaira Romeo nem kíván válaszolni, sőt igyekszik szétválasztani Mercutiot és Tybaltot. Mercutio halálos sebet kap, Rómeó pedig bosszút áll barátja haláláért. A herceg száműzi Romeót Veronából, így a szerelmesek elszakadnak egymástól. Az események tovább súlyosítják a szerelmesek helyzetét. Júlia először megátkozza, majd megáldja gyilkossá lett férjét, akit szeret. A fiatalok szabadságvágya áll szemben a családok közötti viszállyal, a korabeli házasodási szokásokkal, társadalmi elvárásokkal.

Házi feladat:

 – Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! (Segítségül megadom, hol találod a felvonásban a válaszokat, ez alapján dolgozz! Csak a kérdések számát és a válaszokat írd le!)

III. felv. 1. szín:

 1. Miért mondja ezt Romeo: „Tybalt, szeretni téged van okom”?
 2. Mivel okoz Romeo még nagyobb bajt?

III. felv. 2. szín:

 1. Miért esik kétségbe Júlia, amikor meghallja a híreket?

III. felv. 3. szín:

 1. Miért szidja le Lőrinc barát az elkeseredett Romeót?
 2. Mi Lőrinc barát bölcs terve?

III. felv. 4. szín:

 1. Mikor kell Júliának (újra) férjhez mennie?

III. felv. 5. szín:

 1. Írj példát a szerelmesek búcsúzásából arra, hogy baljós előérzetük van!
 2. Mit ért félre Capuletné Júlia sírásában?
 3. Mivel vádolja meg Júliát az apja?
 4. Miért csalódik Júlia a dajkában?

 

A válaszokat kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. márc. 29-én 16.00 óráig az e-mailcímemre! Jó munkát!

 

Tananyag: A fémek korróziója

Tk. 68-69.o. Három fő része van a leckének:

 1. a korrózió bemutatása – rozsda, korrózió fogalma
 2. a fémek 3 csoportja korrózióállóság alapján
korrózióra hajlamos (általában nagy redukáló-képességű) fémek védő oxidréteggel rendelkező fémek korrózióra nem hajlamos (kis redukáló-képességű) fémek
 1. a korrózióvédelem módjai: felületvédelem és ötvözés lényege, példák.

Segít az értelmezésben egy videó kb. 25 perc:

https://www.youtube.com/watch?v=2V-7KTf5CRU

Írásbeli feladat: Készítsetek vázlatot a füzetbe s lefotózva küldjétek el nekem a digioktataslacur@gmail.com címre március 27. szombatig!

A tankönyv 27. oldalán találsz egy dalt, ami a böjti leányjátékokhoz fűződik. A kapus játékokat – nagyon egyszerű formában – látod majd az itt következő linkre kattintva. Előtte olvasd el a szöveget a népszokásról (a sárgás színű, kérdések és feladatok – lásd. 3. oldal – szövegbuborékokat nem kell)!

https://www.youtube.com/watch?v=QkeqIcgnb0E&ab_channel=SzilviaBogn%C3%A1r

A passió olyan zenei műfaj, mely a barokk korszakban (kb. 1600 – 1750) keletkezett, szerzője pedig Johann Sebastian Bach. A következő zenei részletek a János passióból származnak, hallgasd meg őket!

https://www.youtube.com/watch?v=7M_MS7x4wKo&ab_channel=JackGibbons

Ebben a videóban láthatod a barokk zenekarban használt hangszereket is.

https://www.youtube.com/watch?v=apWYzBxtT9M&ab_channel=NetherlandsBachSociety

Egy rendkívüli előadást látsz ebben a videóban, az énekkar mozdulatokkal is alátámasztja a szöveget. Jelentése: Uram, mi Urunk, kinek dicsősége fenséges minden földön.

https://www.youtube.com/watch?v=X-sd7JDBxis&ab_channel=BerlinerPhilharmoniker

Az impresszionizmus zenéjével folytatjuk. A tankönyv 85. oldalán Maurice Ravelről kell elolvasnod a szövegeket. Kottát is találsz, ami bemutatja híres művének, a Bolerónak a szerkezetét. Legfelül áll, a dallam, az alatta található dallamosztinátó jelentése állandó dallam. A mű annyira népszerű és közismert, hogy egészen különleges helyeken is megszólal, nézd meg!

https://www.youtube.com/watch?v=nC50M6LHcHY&ab_channel=MintakaAlnilam

Ravel balettet is írt, íme egy zenei részlet a „Daphnis és Chloé” című balettből

https://www.youtube.com/watch?v=vode6Ryl-yY&ab_channel=BerlinerPhilharmoniker

 

 

Kedves Gyerekek!

 

A következő tananyag:

Idegrendszerünk, idegsejtjeink

Tk.122-123.

Mf. 79./ 1. 4. 5., ezek megoldását küldjétek vissza lécci 03.29. 10.00-ig!

 Figyeljetek a határidő betartására!

Az alábbi kisfilm első nyolc perce szól a mai tananyagról, ezt nézzétek meg, a további része a jövő órai anyag. Pontos magyarázat és vázlat is van hozzá.

https://www.youtube.com/watch?v=aEWzxo8gPmE

Jó munkát! Üdv. tünde néni

 1. Egy kétjegyű szám második számjegye 2-vel nagyobb az elsőnél. Ha ezt a számot és a számjegyei felcserélésével kapott számot összeadjuk, akkor 88-at kapunk. Melyik ez a szám?
 2. Egy kétjegyű szám első számjegye fele a második számjegyének. Ha az első számjegyhez 1-et, a másodikhoz 2-t adunk, és a két számot összeadjuk, akkor 60-at kapunk. Mi az eredeti szám?
 3. Egy kétjegyű szám számjegyeinek aránya 3:2. Az eredeti szám és a számjegyek felcserélésével kapott szám különbsége 18. Melyik ez a szám?

Az elkészített feladatokat kérem az informatikabalastya@gmail.com címre!

Nagyböjti lelki óra II.

 feladat: Az alábbi kis történet segít a nagyböjti elmélyülésben. Olvasd el figyelmesen és az ezzel kapcsolatosan gondolataidat írd le a füzetbe!

A kőfaragó

   Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt magával és az életével. Egy szép napon, amikor mendegélt elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt. Benézett a nyitott kapun és látta, hogy odabent csak úgy nyüzsögnek az előkelőbbnél előkelőbb látogatók. „Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedő!” – gondolta a kőfaragó. Elfogta az irigység, és azt kívánta, bárcsak ő is ilyen gazdag lehetne. Akkor bezzeg nem kellene szegény kőfaragó módjára tengetnie az életét.
Legnagyobb ámulatára egyszerre gazdag kereskedővé változott. Nagyobb pompa és vette körül, amit valaha álmodni mert volna. Irigyelte és gyűlölte is mindenki, aki nála szegényebb volt. Egyszerre csak pompás gyaloghintót vittek el háza előtt, a gyaloghintóban magas rangú hivatalnok terpeszkedett, körülötte szolgák hada és gongot ütő katonák. A leggazdagabb ember is mély meghajlással hódolt a menet előtt. „Milyen hatalmas ez a hivatalnok” – gondolta. „Bárcsak magas rangú hivatalnok lehetnék!”
Ezután magas rangú hivatalnokká változott. Mindenhová dúsan hímzett gyaloghintón cipelték, és a nép reszketett tőle és gyűlölte és földig hajolt előtte, amerre csak járt. A nyári nap forrón tűzött és a hivatalnok iszonyúan kényelmetlennek érezte a fülledt gyaloghintót. Kinézett. A nap fenségesen ragyogott az égen és tudomást sem vett a hivatalnok létezéséről.”Milyen hatalmas a nap!” – gondolta. „Bárcsak nap lehetnék!”
Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erővel sütött, kiégette a mezőket, és a földművesek átkot szórtak rá. Ám egyszer csak nagy fekete felhő kerekedett, és odafurakodott a nap és földműves közé, így a nap sokat veszített erejéből. „Milyen hatalmas az a viharfelhő!” – gondolta. „Bárcsak viharfelhő lehetnék!”
Ezután hatalmas felhővé változott, elárasztotta a mezőket és a falvakat, mindenki kétségbeesésére. Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erővel tolja. A szél volt az. „Milyen hatalmas a szél” – gondolta. „Bárcsak szél lehetnék!”
Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a háztetőkről, kicsavarta tövestől a fákat, és mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsüvített. Hanem egyszerre csak nekirohant valaminek, amit bárhogyan igyekezett is elfújni, csak állt rendületlenül. Hatalmas szikla volt az. „Milyen hatalmas ez a szikla!” – gondolta. „Bárcsak szikla lehetnék!”
Ezután kősziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon. Ahogy ott állt, egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját és érezte, hogy farigcsálják az oldalát. „Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál? – kérdi. Letekintett, és mélyen maga alatt meglátott egy kőfaragót.

 

Hazánk külpolitikája és a határon túli magyarok helyzete a rendszerváltás után (ötödik témakör 6. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 8.15-9.00-ig online óra a google meet segítségével!

Olvasd el a tk. 176-180. old. tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek, olvasmány)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

Írd le a füzetedbe ezt az áttekintő összesítést a rendszerváltás főbb változásairól!

Oldd meg a munkafüzet feladatait: 92-93. old. 1., 2., 3., 4., 5., feladat!

 

Segítség a tanulásban:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_032

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_035

ZANZATV kisfilmje jól összefoglalja a határon túli magyarok helyzetét 1945 után:

https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok

Ezzel legyél készen március 26., péntekig! Ekkor összefoglalunk. Témazárót március 31-én, szerdán írtok a REDMENTÁN.

 A füzeteket és munkafüzetet a tavaszi szünet után szeretném ellenőrizni, amikor iskolában megyünk.

 

 

Angol 8. NZS – 03.24.(szerda)

Témazáró írása a Redmentán

9.00-9.30 között kezdhető, 40 percig írható.

8.a Földrajz – 2021. március 23., 25. Ez a keddi és csütörtöki óra anyaga!!

Keddi tananyag: Magyarország infrastruktúrája

Tankönyv 96-99.o. Vázlatot adok a legfontosabb tudnivalókról!

Infrastruktúra: a gazdaság működését biztosító műszaki feltételek (létesítmények, hálózatok, hozzáférés, intézmények). A rendszerváltás óta jelentős a fejlődése, de még van mit tenni.

 Az infrastruktúra elemeinek csoportosítása

Közlekedés: közút, vasút, vízi út, légi folyosó, csővezeték, kiszolgáló létesítmények (pályaudvar, kikötő stb.)

A közúti közlekedés hálózat Budapest-központú, sugárirányban haladnak a főbb útvonalak a vidéki városok felé, míg azok között hiányos az összeköttetés (Atlasz 12-13.o.)

-kevés a Duna híd – nehezíti a K-Ny irányú közlekedést

-vezető szerepű az áru- és személyszállításban. Autópályák (M1, M2…) és autóutak

-Budapestet elkerülő autóút (M0) ma a főváros ¾-ét körbeveszi.

-gyors, háztól házig szállít, de drága, balesetveszélyes, környezetszennyező, kis kapacitású

 

 Vasúti közlekedés nagy fejlesztésre szorul

-nagy kapacitású, kevésbé szennyező, de kötött pálya, többnyire fővárosközpontú

 

Vízi közlekedésáruszállítás (a Dunán) és a turistaforgalom (Balaton és Dunakanyar)

-olcsó, nagy kapacitású, kevésbé szennyező, de lassú, folyókhoz kötött

 

Légi közlekedésa nemzetközi forgalomban van szerepe. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, repülőtér: Debrecen, Balaton melletti Sármellék

-gyors, biztonságos, de drága, környezetszennyező, kis kapacitású

 

Csővezetékes szállítás – folyékony és légnemű nyersanyagokat (földgáz, kőolaj), termékeket (üzemanyag) szállít külföldről, a kitermelési helyekről a feldolgozó- vagy fogyasztóüzemekbe.

-olcsó, nagy kapacitású, de drága kiépítésű, csak bizonyos árut szállíthat, rugalmatlan

 

Infokommunikáció: hagyományos és mobiltelefon (több mint 85%-os lefedettség), rádiós és televíziós műsorszórás, internet-hozzáférés (sebessége, kapacitása), elektronikus szolgáltatások, számítógépekkel való ellátottság

 

Közmű: villanyvezetékek, vezetékes ivóvíz, vezetékes gáz, csatornahálózat

 

Feladat: az okostankönyv feladataival gyakorolj!

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 6. Magyarország infrastruktúrája lecke, Magyarország infrastruktúrája játék, Magyarország infrastruktúrája 2. játék, Széles sávokon játék, Széles sávokon térképpel játék.

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_006

 

Csütörtöki tananyag: Értékvédelem Magyarországon

 

Tankönyv 100-105.o. A fogalmakat vázlatosan ismerjetek, nem kell szó szerint! Az egyes védett értékeket, legalább minden kategóriából egyet-egyet tudni kell. Itt megtaláljátok a fogalmak kivonatát, a TK. és a gyakorló feladatok segítségével megismeritek a példákat is! A kevésbé fontosabb részeket kisebb betűvel írtam!!

 Országos és helyi védettségű területek: nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, helyi jelentőségű védett terület.

Nemzeti parkok: A legmagasabb szintű védelmet élvezik. Feladatuk a különleges növény- vagy állatvilág, kultúrtörténeti emlékek, földtani, vízrajzi vagy tájképi értékek megőrzése. Területét sem mezőgazdasági, sem ipari célra nem lehet hasznosítani, lehetőséget ad viszont a tudományos kutatásra, az oktatásra es a szabadidő eltöltésére. 10 nemzeti parkunk van.

Külön védetté nyilvánítás nélkül a törvény erejénél fogva védelmet élvez minden barlang, forrás, földvár, kunhalom, szikes tó és láp.

Nemzetközi egyezmények, szervezetek vagy egyéb hazai jogszabályok alapján védett területek. Pl: Natura 2000 terület, erdőrezervátum, bioszféra-rezervátum

-ramsari terület – vadvizek, vízimadár-élőhelyek védelmét elősegítő terület

-csillagoségbolt-park – csillagászati megfigyelésekre alkalmas, fényszennyezéstől mentes terület

-geopark – élettelen természeti értékeket (például kőzetek, ősmaradványok)  bemutató terület

 

Településeink épített értékei, a műemlékek. Vár, kastély, templom, lakóház, gazdasági épület vagy ipari létesítmény.

 

Világörökség része: kulturális vagy természeti szempontból egyedinek számító értékek, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által odaítélt cím. Magyarországon nyolc helyszín: egy természeti, hét kulturális értékek között szerepel.

Világörökségek és nemzeti parkok Magyarországon – térkép – egy-egy helyszín és védett értéke TK 101.o. Tudni kell a Nemzeti Parkok, Világörökségi helyszínek nevét, elhelyezkedését, egy jellegzetes védett értékét

 

Hungarikumok: olyan szellemi, kulturális vagy anyagi értékek, amelyek erősítik a magyarságtudatot, a magyar nemzet összetartozását, s a világ rólunk alkotott képét is meghatározzák.

Hungarikumok TK 102-103. o. Tudni kell a hungarikumok típusaiból egyet-egyet!

 

Néprajzi értékek határon innen és túl

A népcsoportok kultúrájában az adott területre, tájra vagy településre jellemző vonások megfigyelhetők. Pl.: nyelvjárás, népviselet, építkezés, ételek, néptánc, népmesék, népdalok, népszokások. Ezek alapján oszthatjuk a magyarságot néprajzi csoportokra, a Kárpát-medencét pedig néprajzi tájakra.

TK 104-105. o. Tudni kell a néprajzi tájakból, csoportokból, népszokásokból egyet-egyet!

 

Érdekesség:

Nemzeti parkokról: www.mozaweb.hu oldalon, a Földrajz 8. Tk. 129-136.o. videói, animációi

 

Feladat

Töltsd ki a Munkafüzetet: 61.o. 1.a, b., 63. o. 2., 3.a. – ezek közül egyet kérek lefotózva elküldeni a digioktataslacur@gmail.com címre március 27. szombatig!

2021.03.19. péntek és 23. kedd

Kedves Gyerekek! Az előző héten rosszul írtam le a lecke címét: A naprendszer szerkezete

Minden más megegyezik, de azért a biztonság kedvéért még egyszer leírom a két óra menetét. A tananyagot a mennyisége miatt két órán dolgozzuk fel, amit most egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 99 -103. oldalán található leckét.

Ennek a további megértéséhez segít az eddigi földrajzi ismeretek és a következő kisfilm:

https://www.youtube.com/watch?v=gakCP9wTEq0

A tananyag lényegét fogalmazd meg tömören vázlatpontokba szedve. (Öt-tíz mondat legyen.)

Házi feladat a mf. 37-38. oldalán található kérdések megválaszolása. Jó munkát kívánok!

A beküldendő feladatot még nem kaptam meg 7 tanulótól, ennek pótlását 03.24-ig várom. (Faragó B., Farkas M., Grósz A., Ivanics D.,  Karsai A., Kiss B., Ruskó Sz.)

Ne feledjétek: a márciusi Másolás beadási határideje: 2021. március 30., kedd!

A március 16-ai feladatokban található mondatok elemzését mindenkinek pontozni fogom!

Határidő: 2021. március 23. 14.00 óra!

 1. 03. 23., kedd:

Feladatok:

Füzetedben írd fel a címet:

A határozói mellékmondatok fajtái

Tk. 51.o. táblázat: a következő 4 határozói alárendelés fajtáit és a példamondatait:


– fok-mérték határozói

– vonzathatározói

– részeshatározói

– hasonlító határozói

másold le a füzetedbe, és elemezd őket a szokott módon!
Az ábrákat is másold le hozzájuk a táblázatból a jelükkel!

( Elemzési lépések: a márc. 9-i óránál megtalálható, ha szükséges, ott megtalálod)

Az elemzéshez segítséget találsz az Okostankönyvben is:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_004

Magyarázat: (ezt nem kell leírni, csak olvasd el, itt láthatsz további példákat!)

Fok-mérték határozói alárendelés:
A főmondat fok-mértékhatározóját fejti ki tagmondat formájában. Utalószava a főmondatban: úgy, annyira, olyannyira, annyival stb. Kötőszava a hogy, mintha, vagy főnévi vonatkozó névmás.

Pl. Úgy szeretem, mintha a testvérem lenne.

   Annyira mérges volt, hogy alig tudott megszólalni.

Állandó határozói (vagy vonzathatározói) alárendelés:
Utalószója távolra mutató névmás, bevezetője pedig a hogy kötőszó vagy egy vonatkozó névmás.

Pl. Attól félek, hogy nem lesz elég időnk;

    Magda arra gondol, akivel tegnap ismerkedett meg.

Részeshatározói alárendelés:
A részeshatározói mellékmondat a főmondatbeli részeshatározót fejti ki. Utalószava a főmondatban az annak, azoknak, olyannak stb. Kötőszava rendszerint a főnévi vonatkozó névmás, néha a hogy.

Pl.: Aki ilyen hangnemben kérdez, annak én nem felelek.

     Nem annak adták a jutalmat, aki a legjobban megérdemelte.

Hasonlító határozói alárendelés:
A hasonlító határozói mellékmondat olyan főmondatnak alárendelt, amelyben középfokú melléknév van. Utalószava: annál, azoknál, kötőszava a mint. (Gyakran fordul elő utalószó nélkül.)

Pl. Péter nem gazdagabb, mint a szülei voltak.

    Attila jobb volt azoknál, akik ellen versenyezett.

   Okosabb ő annál, hogy ilyet csináljon.

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

  Mf. 37. o. 7.a,: Kérem az Á-A szerkezeteket aláhúzni, a tagmondatokat leválasztani és beszámozni, az utalószókat bekarikázni, a kötőszókat bekeretezni (a szokásos módon elemezni kell).

7.b, Szerkezeti ábrák elkészítése.

7.c, a szófajt lehet rövidíteni (főnév= fn, névmás= nm stb. de olvasható módon írd!)

7.d, lehet számozni is: szótő=1, képző=2, jel=3, rag=4 kötőhangzó=X, de akkor írd le a szavakat a vonalra nagyobb betűvel, és a leválasztást, számozást olvashatóan kérem!

–  A füzetvázlatot nem kell elküldeni, majd ellenőrizni fogom a füzeteket az iskolában!

A feladatokat (Munkafüzet 37. o.) viszont kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 26-án, pénteken 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

Revision of Unit 4

1.Javítsd a hétfői feladatokat!

3./ 1. the 2. a, 3.the 4.an 5.a 6.the 7.an 8.the

4./ Az 1., 4. és 7. mondatban kell a the névelő, a többiben nem

I can…/1. do I get, along, take  2. statue, bridge, museum, shopping 3.you want, I can’t, What, Ok. 4.meeting, I’m studying, I’m going

2.Redmenta – Ismétlő, gyakorló feladatlap – Revision of Unit 4

Elkezdhető 12.00-12.30 között, 30 percig írható

 

Kedves Gyerekek!

A mai tananyag: Hallás, egyensúlyozás, ízlelés, szaglás

Tk. 117- 120.

Mf. 75. /  3. 4.    76./ 5.

A feladatok megoldását küldjétek vissza lécci 03. 24. 12.00-ig!

 Az alábbi kisfilmek magyarázatai, vázlatai segítenek a megértésben, az elsőben mindegyik érzékszerv szerepel, a látás is ismétlésként.

https://www.youtube.com/watch?v=hTZi3AsGgVA

https://www.youtube.com/watch?v=9Cv7EjVJLLk

https://www.youtube.com/watch?v=KRw5-EXcVxk

 

Jó munkát, üdv. Tünde néni

 

 

Kedves Gyerekek!

Legyetek szívesek újra megtanulni ezt a gyakorlatsort lépésenként! Tavaly már megtanulhattátok, de nem árt ismételni! Csak ügyesen! J

https://www.youtube.com/watch?v=0IDtGWF1bqE

Alább az első videó a lányoké, a második a fiúké. Persze megpróbálhatjátok mindkettőt.

A súlyzóként használt ásványvizes pakk kisebb legyen!

https://www.youtube.com/watch?v=H_NB2K0mk6w

https://www.youtube.com/watch?v=f307bEEV-eo

 

                                               Jó mozgást! Vigyázzatok magatokra!

1.Tanuljátok tovább a szöveget a Tk. 50. vagy a Mf. 40. oldalán, áprilisban kell felmondani!

A szövegeket, hanganyagokat meghallgathatjátok a következő link segítségével,

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

vagy ha a Google keresőbe beírjátok a következőket:

Project Fourth edition, majd kiválasztod: Level 3, azután Unit 4, majd Audio és az oldalszám, a feladat száma.

A tankönyv összes hanganyaga letölthető és internet kapcsolat nélkül is hallgatható az oup.com/elt/project oldalon. Link:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=hu&selLanguage=hu

2.Revision of Unit 4

Ugyanaz az angolos csoport, mint tavaly, aki benne volt, most is benne van. A csoport direktcíme is ugyanaz, csak a neve 8angolzs.

A mai órán még ismétlés lesz, Kedden (12-12.30) gyakorló feladatok a Redmentán, szerdán témazáró ugyanott 9.00-9.30 közötti kezdéssel..

1.Ismételjétek a nyelvtant! (Mf.71-72.o., a füzetben és a munkafüzetben megoldott feladatok átnézése)

– a the névelő használata

– a/an, the névelők

– everybody, somebody, anybody, nobody, ….

2.Gyakorolj! Itt ellenőrizni is tudod.

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/grammar/?cc=hu&selLanguage=hu

3.Complete the sentences with the, a, or an.

  1. Excuse me. How do I get to ________ bus station?
  2. Is there ________ bank near here?
  3. The museum is on ________ right, next to the shops.
  4. The restaurant is next to ________ old museum.
  5. Cross the road and you’ll come to ________ bridge.
  6. The theatre is next to ________ river.
  7. There isn’t ________ art gallery, but there is a museum.
  8. Excuse me. Where’s ________ Savoy Hotel?

4.Choose the correct alternative: the or no article ().

  1. Our school went to the / – British Museum last Friday.
  2. We didn’t see the / – Big Ben while we were in London.
  3. Uncle Max and Aunt Lily stayed in a hotel opposite the / – Hyde Park.
  4. Let’s visit the / –  Houses of Parliament.
  5. Elizabeth was shopping in the / – Oxford Street all day.
  6. I’d like to see the / – Mamma Mia.
  7. Mum and Dad went on a boat along the / – River Thames.
  8. You can visit the / – Buckingham Palace.

5.Mf. 43. o. I can…

 

Kedves Gyerekek!

A március 16-ai Nyelvtan feladatokban található mondatok elemzését mindenkinek pontozni fogom! Figyelj arra, hogy egyértelműen, olvashatóan elemezz! Határidő: 2021. március 23. 14.00 óra!

Folyamatosan olvassuk április 8-ig William Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját.

Öt felvonásra tagolódik, így, részenként olvassuk, és lesznek kérdéseim az egyes felvonásokhoz. Kértem, hogy szerezzétek be a könyvet, ha ez nem lehetséges, akkor megtaláljátok az Országos Széchényi Könyvtár honlapján (Kosztolányi Dezső fordítása):

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm

Feladatok:

 1. 03. 22., hétfő:
  Tk. 154-158. o. olvasni: Bonyodalom II. felvonás

Vázlat írása a füzetbe:

II. felvonás: Bonyodalom

vasárnap estétől hétfő délutánig játszódik

Magyarázat a cselekményhez: (ezt nem kell leírnod)

Az új szerelem érzésével a szívében Romeo magányra vágyik, és elszökik a barátaitól.

A második felvonás híressé vált erkélyjelenetében a fiatalok szerelmet vallanak egymásnak. Romeo Capuleték kertjében kihallgatja az erkélyre kilépő Júliát. A jelenet elején mindketten saját érzéseiket mondják ki hangosan – csupán Romeo hallja Júlia szavait. A lány vívódása megerősíti családjaik ellenségeskedésének jelentőségét: szerelmét veszélyesnek látja a viszálykodás miatt. Azonban szerelmüket erősebbnek hiszik családjaik gyűlölködésénél. Elhatározzák, hogy sorsukat örökre összekötik.

Romeo a szenvedélyes, szerelméért áldozatokat hozni képes hősként jelenik meg. Júlia ártatlan, határozott lány, aki szerelméért hajlandó akár saját családjával is szembefordulni. Az erkélyjelenet a korra jellemző idealizált férfi-nő viszonyt is szimbolizálja: a férfi lent, a kertben udvarol a magasban, az erkélyben hallgató nőnek.

A piactéri jelenet, a dajka és Romeo barátainak vitatkozása újabb komikus elem, ismét a hétköznapok világában folytatódik a történet. A felvonás a titkos házasságkötéssel zárul, így törvényessé válik a pár kapcsolata.

Házi feladat:

 – Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Csak a kérdések számát és a válaszokat írd le! (Segítségül megadom, hogy hol találod az első felvonásban a válaszokat, az alapján válaszolj!)

 1. Hova menekül Romeo? Miért? Kik akarják előcsalogatni? II. felv. (1. szín)
 2.  Miért fontos, hogy először Romeo hallja Júlia monológját?
  Hogyan tudnak majd üzenni egymásnak? II. felv. (2. szín)
 3. Lőrinc barát miért vállalja el, hogy összeadja őket titokban? II. felv. (3. szín)
 4. Miért nem tetszik Lőrinc barátnak Romeo ötlete? II. felv. (3. szín)
 5. Mit találnak furcsának a barátai Romeóban? II. felv. (4. szín)
 6. Mivel bosszantja fel Júliát a dajka? II. felv. (5. szín)
 7. Milyen ürüggyel megy Lőrinc baráthoz Júlia a titkos házasságkötésre? II. felv. (6. szín)

A válaszokat kérem lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. márc. 25-én 16.00 óráig az e-mailcímemre!

 – 2021. március 29-ig olvassátok el figyelmesen az Harmadik  felvonást!

Jó munkát!

A mai tananyag a Tk. 66-67.o. található: Fertőtlenítő- és fehérítőszerek

Olvassátok el a könyvet, a felsorolt fogalmakra különös tekintettel legyetek!

Fontos fogalmak:

hipó

hipó+sósav

klórmész

Semmelweis

klórtabletta

alkohol

hidrogén-peroxid

hiperol tabletta

jód-tinktúra

Betadine

réz és ezüst baktériumölő hatása

Mindegyiknek tudni kell a legfontosabb tulajdonságait!

 

Oldjátok meg a Munkafüzet 70.o. 3. feladatot!

 

Feladatok az okostankönyvből:

Gondoltam egy háztartási anyagra! Fertőtlenítők

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_006

 

Készítsetek el mindent a leírás szerint, de képet most nem kell küldeni ezekről!!!

 1. osztály hittan 2021. március 17. ; március 19. 

március 17. szerda

feladat: Írd a le a vázlatot a füzetedbe! A szentségekről korábban tanultakat nézd át a füzetedből!

vázlat:                                            Összefoglalás a hét szentségből

 

 • a szentség fogalma: Isten szeretetének látható jele, a hét szentséget Jézus alapította
 • a hét szentség:
  keresztség szentsége
  bűnbocsánat szentsége
  oltáriszentség
  bérmálás szentsége
  házasság szentsége
  betegek szentsége
  egyházi rend szentsége
 • a keresztség a legelső szentsége, ez avat be az Egyház életébe, e szentség nélkül a többit nem vehetjük fel
 • az oltáriszentség más néven Eukarisztia: Krisztus teste a kenyér színében és Krisztus vére a bor színében

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=ELywC91HWrI  Jézus életem, erőm, békém

https://www.youtube.com/watch?v=dBSvwJ7qvxM  Te vagy a fény

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9GRQosIErY  Gyújts éjszakánkba fényt

 

 1. március 19. péntek

 

Nagyböjti lelki óra I.

 • az alábbi kis történet segít a nagyböjti elmélyülésben
 • Olvasd el figyelmesen és az ezzel kapcsolatosan gondolataidat írd le a füzetbe!

A megrepedt cserépedény

Egy indiai legenda szerint egy férfi minden nap a falu szélére járt vízért egy új és egy régi edénnyel. Az öreg edény már meg volt repedve, csorgott a víz belőle és a hazafelé úton a fele kifolyt. Két éven keresztül minden nap ugyanazt az utat tette meg a férfi. Az új edény büszke volt, a teljesítményére és tudatában volt annak, hogy teljes mértékben megfelelt arra, amire készítették. Míg az öreg edény majd meghalt szégyenében, hogy a feladatát nem tudta tökéletesen ellátni még akkor is, ha tudta, hogy a repedések a hosszú évek hűséges munkájának a következményei voltak. Úgy szégyellte magát, hogy egy nap, amint a kútnál pihentek, így szólt a férfihoz:

– Sajnálom, hogy minden alkalommal csak félig telt edénnyel érsz haza, így csak félig tudom a szomjadat oltani.

A férfi elmosolyodott és azt mondta:
– Nézz jól körül hazafelé az úton!

Így is tett az edény és látta, hogy az ő oldalán az árok széle sokkal zöldebb volt.

– Látod, hogy a te oldalad sokkal szebb – mondta a férfi. Mindig is tudtam, hogy repedések vannak rajtad és így kihasználtam ennek az előnyét. Virágokat, salátát és más zöldséget ültettem és te minden alkalommal megöntözted őket. Így rózsát szedhettem, hogy a házunkat szebbé tegyük, a gyerekeim salátát, káposztát, hagymát ehettek. Ha te nem olyan lennél, amilyen vagy, akkor mindez nem lenne.

hittanos dalok: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=1aQupRxqyqU   Jézus, majd gondolj rám

https://www.youtube.com/watch?v=LPyyF7Urq58  Ne félj, ne aggódj!

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

 

Old meg a füzetbe a Tk 174./B17,a) b) c) d) feladatát. Ellenőrizd a megoldásod!

2021.03.19. péntek és 23. kedd

A házi feladatot később ellenőrizzük, fogjuk majd az iskolában.

A mai óránk címe: Az égitestek látszólagos mozgása

A tananyagot a mennyisége miatt két órán dolgozzuk fel, amit most egyben írok le. Figyelmesen olvassátok, el a tk. 99 -103. oldalán található leckét.

Ennek a további megértéséhez segít az eddigi földrajzi ismeretek és a következő kisfilm:

https://www.youtube.com/watch?v=gakCP9wTEq0

A tananyag lényegét fogalmazd meg tömören vázlatpontokba szedve. (Öt-tíz mondat legyen.)

Házi feladat a mf. 37-38. oldalán található kérdések megválaszolása. ( Múlt órai feladatot rosszul írtam, a 36. oldalon volt megtalálható.)

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

8.a – TÖRTÉNELEM – 2021. 03. 19.

A harmadik Magyar Köztársaság első évtizede (ötödik témakör 5. lecke)

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 11.00-11.30-ig online óra a google meet segítségével!

Olvasd el a tk. 169-175. old tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek, olvasmány)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 

Nézd át ezt az két táblázatot, amely a kormányokat és köztársasági elnököket foglalja össze!

 Oldd meg a munkafüzet feladatait: 90-91. old. 1., 2., 4., 5., 6.,  2. bagoly (a cigányság helyzete olvasmányhoz kapcsolódó) feladat!

 

Segítség a tanulásban:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_032

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_033

 

ZANZATV kisfilmje jól összefoglalja a rendszerváltás utáni változásokat. Ehhez leckéhez javaslom 02.10 perctől 5.50 percig tartó részt.

https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas

Ezzel legyél készen március 24., szerdáig! Ekkor online történelemóra is lesz 8.15-8.45 óráig.

A füzeteket és munkafüzetet a témakör végén szeretném ellenőrizni.

Kedves Gyerekek!

Szövegértésből ma nem kaptok új feladatlapot, mert a Romeo és Júlia olvasása van feladva. Most elegendő, ha azzal haladsz.

Nyelvtan:

Feladatok:

Füzetedben írd fel a címet:

A határozói mellékmondatok fajtái

Tk. 51.o. táblázat: a következő 4 határozói alárendelés fajtáit és a példamondatait:
– okhatározói

– célhatározói

– eredethatározói

– eredményhatározói

másold le a füzetedbe, és elemezd őket a szokott módon!
Az ábrákat is másold le hozzájuk a táblázatból a jelükkel!

( Elemzési lépések: a márc. 9-i óránál megtalálható, ha szükséges, ott megtalálod)

Az elemzéshez segítséget találsz az Okostankönyvben is:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_04_004

 

Magyarázat: (ezt nem kell leírni, csak olvasd el, itt láthatsz további példákat!)

Okhatározói alárendelés:
Az okhatározói mellékmondat a főmondatbeli okhatározót fejti ki. Utalószava a főmondatban főleg az azért és az amiatt, de ezek gyakran elmaradnak.
Kötőszava a mert, mivel, minthogy, merthogy, mivelhogy, hogy, valamint főnévi vonatkozó névmás (legtöbbször: amiért).

Pl.: Azért utazom másodosztályon, mert nincs pénzem drágább jegyre.
Mivel Péter is ott volt, [azért] nem mentem el hozzátok.

Célhatározói alárendelés:
A célhatározói mellékmondat a főmondatban található célhatározót fejti ki. Utalószava a főmondatban: azért, az avégett, és lehet az arra, ahhoz is. Kötőszava a hogy, valamint vonatkozó névmás.

Pl.: Azért mentem oda az ablakhoz, hogy kinézzek rajta.
   Arra törekedtünk, hogy minél jobb eredményt érjünk el.

Eredethatározói alárendelés:
Az eredethatározói mellékmondat a főmondatbeli eredethatározót fejti ki. Utalószava többnyire az abból, attól, onnan, kötőszava rendszerint főnévi vonatkozó névmás és a hogy.

Pl.: Onnan származik ő is, ahonnan mi.
     Abból a tálból vettem a gyümölcsöt, amelyik az asztalon volt.

Eredményhatározói alárendelés:
Az eredményhatározói mellékmondat a főmondatbeli eredményhatározót fejti ki. Utalószava: azzá, olyanná, olyannak, olyanra stb., kötőszava rendszerint főnévi vagy melléknévi vonatkozó névmás.

Pl.: Olyanná vált végül, amilyen nem soha akart lenni.
      Amilyenre mindig is szerettem volna, olyanra festem a szobát.

Házi feladat:

– A füzetvázlatokat tanulni (Az alárendeléstől)

  Mf. 38. o. 8. és 9. feladatban: Kérem az Á-A szerkezeteket aláhúzni, a tagmondatokat leválasztani és beszámozni, az utalószókat bekarikázni, a kötőszókat bekeretezni (a szokásos módon). Ábra nem kell, hiszen mindegyik feladatnál szerepel, hogy milyen fajta az adott mondat…!  Az ok-okozatot viszont írjátok oda a vonalra pl. a 8. feladatban az első mondatnál: előbb: nem voltál iskolában utána: hívtalak

–  A füzetvázlatot nem kell elküldeni, majd ellenőrizni fogom a füzeteket az iskolában!

A feladatokat (Munkafüzet 38. o.) viszont kérem lefotózni és elküldeni legkésőbb 2021. március 23-án, kedden 14.00 óráig a Tanárainkban található e-mailcímemre.

Ha kérdésed van, írj! Jó munkát!

 

Az impresszionizmus zenéjével folytatjuk. Nézd meg a következő videót, egy virtuális zenés sétát tehetünk a via Appián, Róma legrégebbi, az ókorban egyik legfontosabb útján. A zenei részlet Ottorino Respighi olasz zeneszerző „Róma fenyőfái” című szimfonikus költeményéből való.

https://www.youtube.com/watch?v=uLDsE0AJxQY

A következő, dőlt betűs szöveget kell a füzetbe másolni. Próbáld meg úgy csinálni, hogy a linkre kattintással elindítod a szöveg előtt található videót, és zenehallgatás közben írsz (a videó végig egy kép, egy lemezborító). Claude Debussy francia zeneszerző nagyszabású műve – az ő megfogalmazásában három szimfonikus (nagyzenekari) vázlat a tengerről – a „Tenger” első részét hallod, a címe „A tenger hajnaltól délig”.

https://www.youtube.com/watch?v=b51FcFpwwgw&ab_channel=BerlinPhilharmonicOrchestra-Topic

A zenei impresszionizmus

Az 1890-es évektől vette kezdetét. A zene tárgyát zenén kívüli forrásokból meríti, de a korábbi „programzene” konkrétabb megfogalmazása helyett pillanatnyi benyomásokat rögzít. (Impresszió = benyomás) Természeti képeket, jelenségeket foglal zenébe: felhők gomolygását, a víz és a szél játékát, mediterrán tájak ragyogását. Fő ismertetője a misztikus elmosódottság, gondolati összefüggések helyett hangulati benyomások, a zene inkább megsejtet, mint világos mondanivalót közöl.

Dallamaiban nincsenek témák, csak sok és rövid motívum, melyek egymás után vannak felsorakoztatva, és nincs kidolgozásuk.

                Az impresszionizmus legszebb darabjaiban a zene maga is festészetté válik. A zenekari hangzást pasztellszínek jellemzik. Hangfogóval tompított vonósok és rézfúvósok, halk fafúvók, puha hárfa futamok teremtik meg a visszafogott hangzást.

                A hangsor hétfokú helyett hat, egymástól egyforma távolságra lévő hangból áll. Ez a hangsor nyugtalanságot hordoz, és a lezáratlanság érzetét kelti.

 Nyisd ki a tankönyvet a 84. oldalon, olvasd el a szövegeket! A legalsó szövegrészben áll a Gyermekkuckó bemutatása. A Golliwog az a 20. század elején népszerű, négerként ábrázolt baba (talán kissé gonosz is), amit a tankönyv oldalán a jobb alsó sarokban látsz három különböző méretben. A zongoradarab, melynek első négy ütemét látod a könyvben, így szól:

https://www.youtube.com/watch?v=p5Rhv1E3tEM&ab_channel=DeutscheGrammophon-DG

 

Folyamatosan olvassuk április 8-ig William Shakespeare: Romeo és Júlia című drámáját.

Öt felvonásra tagolódik, így, részenként olvassuk, és lesznek kérdéseim az egyes felvonásokhoz. Kértem, hogy szerezzétek be a könyvet, ha ez nem lehetséges, akkor megtaláljátok az Országos Széchényi Könyvtár honlapján (Kosztolányi Dezső fordítása):

https://mek.oszk.hu/00400/00492/00492.htm

Feladatok:

 1. 03. 18., csütörtök:
  Tk. 149. o. olvasni: A tragédia és a drámai szereplők

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

A tragédia és a drámai szereplők

A tragédia (szomorújáték) drámai alkotás, amelyben a valódi, igaznak tartott értékek pusztulása törvényszerű, végkimenetele tragikus.

A tragikus hős minden erőfeszítése ellenére elbukik.

Katarzis: (görög szó) lelki megtisztulás. A tragikus bukás, a veszteség a nézőből/ olvasóból felemelő érzést vált ki, és megerősíti a hős által képviselt értékek tiszteletét.

 

Szerepkör: az egyes szereplőknek a történetben elfoglalt helye, tipikus szerepek:

 – hős(szerelmes)

 – hősnő (naiva)

– kétbalkezes szolgák

 – segítő jó barát (a hős mellett áll)

 – cselszövő/ bajkeverő (akadályozza a hőst)

 

Felvonás: a dráma nagyobb szerkezeti egysége, amely tagolja az előadást is.
(általában 3-4-5 részre)

Jelenet /szín/: kisebb szerkezeti egység, egy térben és időben zajló eseménysor

 

Segítséget, további hasznos magyarázatot találsz az Okostankönyvben:

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_05_001

Tk. 150-151. o. olvasni: A Romeo és Júlia eredete és témája

Vázlat írása a füzetbe, és megtanulása:

A Romeo és Júlia eredete és témája

A legismertebb szerelmi történet, Shakespeare egyik leghíresebb műve.

Az olaszországi Veronában játszódik, két ellenséges család gyermekei között szövődő végzetes szerelem története.

Alapmotívumai: titkos házasságkötés, álomital, szerencsétlen véletlenek.

Sűrített cselekmény: 4 nap alatt játszódik.

Shakespeare: a komédia és a tragédia elemei váltakoznak, szójátékok

 1. felvonás: Előkészítés

vasárnap reggeltől estig játszódik

Magyarázat a cselekményhez, és a szereplők nevének kiejtéséhez: (ezt nem kell leírnod)

Az első felvonásban megismerjük a darab alapszituációját: két nemes família, a Capulet [kapulet] és a Montague [montagu] család viszályát. A már homályba vesző ellentét kisebb összetűzésekben jelenik meg. A csetepatékban felbukkannak a tragédia kulcsszereplői, a Montague család részéről például Mercutio, [merkució] Benvolio, Romeo, míg a Capulet família részéről Tybalt [tibalt] vagy a ház szolgái, Sámson és Gergely, majd Júlia is.

A tömegverekedéssé fajuló utcai vitának Escalus [eszkálusz] herceg megjelenése vet véget. Súlyos ítélete: aki legközelebb a másikra támad, fejével fizet.

Kiderül, hogy Paris [párisz] ifjú herceg megkéri Júlia kezét az apjától.

A felvonás a bál jelenetével ér véget, amelyben a két fiatal, Romeo és Júlia találkoznak, és szerelemre gyúlnak egymás iránt. Romeo szavai („Szívem az ellenség prédája lett.”) azonban már megelőlegezik a későbbi bonyodalmakat.

Házi feladat:

 – Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Csak a kérdések számát és a válaszokat írd le! (Segítségül megadom, hogy hol találod az első felvonásban a válaszokat, az alapján válaszolj!)

 Mit tud meg Benvolio Romeo titkos bánatáról? I. felv. (1. szín)

 1. Mit tudunk meg ebben a jelenetben Júliáról? I. felv. (2. szín)
 2. Hogyan szerez tudomást Romeo a bálról?
 3. Mit válaszol Júlia az anyai felszólításra? I. felv. (3. szín)
 4. Hogyan akarnak bejutni a bálra meghívó nélkül? I. felv. (4. szín)
 5. Honnan szereznek tudomást a szerelmesek egymás nevéről? I. felv. (5. szín)

 – 2021. március 22-ig olvassátok el figyelmesen az Második  felvonást!

Jó munkát!

Akik az online órán nem tudnak részt venni, az itt leírtak alapján dolgozzanak!

Új tananyag: Mosószerek a fürdőszobában

A Tk. 64-65. o. Adok hozzá vázlatot egy prezentációval, munkafüzeti feladatot!

Aki itt van az online órán a Munkafüzet 69.o. 1. feladatát oldja meg és küldje vissza nekem. Aki nem tud az órán itt lenni, írjon vázlatot a füzetbe a bemutató alapján és annak képét küldje el!

Lecke küldése: digioktataslacur@gmail.com március 20. szombatig!

Mosószerek a fürdőszobában (vázlat)

Ősi mosószerek

 • Hamuzsír K2CO3
 • Mosószóda Na2CO3
 • Lúgos kémhatás → zsíroldás
 • Szappanfőzés: állati zsírok + lúgoldat →keverék főzése = a zsír elbontásával glicerin és szappan keletkezett, ehhez lehűtve sót adtak és a szappan kivált az oldatból

Szappan

 • nagy szénatomszámú zsírsavak nátrium és káliumsói.
 • Van poláris és van apoláris része a molekulájának
 • Apoláris szénlánca → farok → apoláris szennyeződésekhez kötődik pl:zsír
 • Kisméretű poláris része a „fej” → poláris vízmolekulákhoz tud kapcsolódni

Szappanoldat

 • Amikor vízben oldunk szappant kialakul egy felületi réteg és…
 • Micellák: a folyadék belsejében, sok részecskéből álló gömbszerű csoportosulások. Oldják és oldatban tartják a zsíros szennyeződéseket.

Habzás, felületaktív anyagok, mosás

 • Ha szappanoldatba juttatunk levegőt – rázzuk – hab keletkezik
 • Azokat a vegyületeket, amelyek habképzés útján a folyadékok megnövelt felületét stabilizálni képesek, felületaktív anyagoknak nevezzük. Ezek részecskéi poláris és apoláris részeket egyaránt tartalmaznak
 • A mosás során a dörzsölés, mozgatás hatására a textilszálra rakódott zsíros szennyeződés fellazul, feldarabolódik. A felületaktív anyagok micellái magukba zárják az apoláris szennyeződéseket, és eltávolítják a textília felületéről.

Szintetikus mosószerek

 • kőolajból készülnek
 • Semleges kémhatásúak általában – érzékeny textíliák mosására is alkalmas
 • Mosóhatásuk kemény vízben sem csökken jelentősen
 • Természetben lassan bomlanak, élővizeket szennyezik

Mosószerek összetétele

 • Felületaktív anyagok
 • Fehérítő anyagok – legalább 60 fokon, atomos oxigén termelődése – roncsolja a színes szennyeződét, fertőtlenít
 • Optikai fehérítők – UV fényben kék fényt bocsát ki, fehérebbnek látszik az anyag
 • Színvédő anyagok – színes ruhákhoz
 • Vízlágyítók: foszfátok, zeolitok – Ca és Mg ionokat távolítják el
 • Szín-és illatanyag
 • Enzimek némelyikben – „intelligens” mosás – lebontják a szennyezést

20210318 Kémia 8. Mosószerek a fürdőszobában

Új tananyag: Hazánk energiagazdasága

Tankönyv (TK) 92-95.o. A feladatotok az, hogy vázlatot írjatok, ehhez megadom, vastag betűvel írtam a vázlatpontokat és néhány információt. Aki az online órán bent van, annak elég csak az utolsó, térképes feladatot leírni!

 Olvasd el az TK.92. oldalán a Mi mindenre van energiánk című két bekezdést!

Fogalmak:

Energiagazdaság: a gazdaságot és a lakosságot energiával látja el: energiahordozók kitermelése, feldolgozása, a megtermelt energia eljuttatása a fogyasztókhoz.

Energiahordozók: olyan természetben előforduló anyagok vagy jelenségek, amelyek átalakításával energia nyerhető.

Elsődleges energiahordozók: az erőművek állítják elő, hasznosítják, alakítják át

Másodlagos energiahordozók: a fogyasztók már fel tudják használni

Figyeld meg Tk.5.3. ábra – Energiahordozók csoportosítása és felhasználása

 Figyeld meg a TK. 93.o. 5.4. ábráját – Az áramtermelés forrásai

 Olvasd el az TK.93. o. az Évmilliók alatt pótlódó fosszilis energiahordozók című bekezdést!

Kőszenek: Feketekőszén, barnakőszén bányászat megszűnt, lignit – Mátraalja, Bükkalja.

Szénhidrogének: Kőolaj Dél-Alföld, Zalai- és Somogyi-dombság; földgáz Dél- és Kelet-Alföld, Zalai-dombság. Behozatal szükséges – csővezetékeken.

Hőerőmű: a fosszilis energiahordozók égetésével termel áramot

Érdekesség:

Az utolsó működő földalatti magyar bányában jártunk – videó

https://www.youtube.com/watch?v=UNv36PXiHFI

mozaweb.hu oldalon: Hőerőmű 3D, Fosszilis erőmű – videó

 Olvasd el az TK.94. oldalán az Energia sugárzó reaktorokból című bekezdést!

Atomerőmű – Paks

Érdekesség: Olvasni: Tk. 94.o. 5.1 táblázat Mellette – ellene szól, 2012-ben Bátapátiban….

mozaweb.hu oldalon: A paksi atomerőmű – videó

 

Olvasd el a Tk.94-95. oldalán a megújuló energiahordozók című bekezdést!

Szélerőmű

Vízerőmű

Napenergia – napkollektor: meleg víz, fűtés; napelem: elektromos áram

Geotermikus energia – termálvíz: fűtés, termálfürdők

Biomassza – szerves anyagok égetése hőerőműben, biogáz égetése fűtésre, bioüzemanyagok

Figyeld meg a TK. 95.o. 5.3. ábráját – A biomassza felhasználása

Érdekesség: mozaweb.hu oldalon: Megújuló energiaforrások – videó

 

Játékos feladat:

nkp.hu, 8.évf., földrajz, III. Gazdasági élet Magyarországon téma, 5. Hazánk energiagazdasága lecke, Hatékonyabban zöldebben játék, Hazánk energiagazdasága játék

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_03_005

 Online órásoknak csak ez kell!

Figyeld meg a TK. 93.o. 5.6. térképét – Nagyobb erőművek Magyarországon és hasonlítsd össze az alábbi térképpel! Sorold fel csoportosítva az erőműveket, településeket pl. atomerőmű – Paks, hőerőmű – Pécs…, vízerőmű – Kisköre…, szélerőmű…

 

Feladat: A vázlatról képet kérnék a digioktataslacur@gmail.com címre március 20. szombatig!

Remélem, mindannyian jól vagytok!

A következő tananyag a szem és a látás. A tankönyv 113-116. oldalán vannak a tudnivalók és az érdekességek.

A munkafüzetből a 73. / 1. 2. 3. 4. feladatokat kell megoldani és visszaküldeni 03.22. 8.00-ig.

A mozaweben a nyolcadikos biológia tankönyv 123-125. oldala és az itt lévő oldalsávok kisfilmjei segítenek a megértésben.

 

A szem részei, működése az alábbi videókban kerül ismertetésre:

 

https://www.youtube.com/watch?v=YBL4TzbsyYQ

https://www.youtube.com/watch?v=KDtzIucvuLU

https://www.youtube.com/watch?v=jEKlFjsjW3M

 

Jó munkát!

Üdv. Tünde néni

 

Old meg a következő feladatokat a füzetbe!

Tk. 173./B15.

       174./B16.

Az elkészített feladatokról képet kérek az informatikabalastya@gmail.com email címre!

Ma írásbeli felelet lesz a REDMENTÁN a témakör 1-3. leckékből, amely 8.00-8.30 között lesz kitölthető!

Ma az új leckéhez kapcsolódóan 10.00-10.30-ig MEET-es óra lesz!

A tárgyalásos forradalom Magyarországon (ötödik témakör 4. lecke)

Olvasd el a tk. 163-168. old tankönyvi szövegét (főszöveg, kiegészítő szövegek)!

Másold le a vázlatot a füzetedbe!

 Oldd meg a munkafüzet feladatait: 88-89. old. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., bagoly (címerek) feladat!

Segítség a tanulásban:

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó! Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_031

ZANZATV kisfilmje jól összefoglalja a rendszerváltás utáni változásokat. Ehhez  leckéhez javaslom 00.00-02.10 percig tartó részt.

https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas

Ezzel legyél készen március 19., péntekig!

 A füzeteket és munkafüzetet a témakör végén szeretném ellenőrizni.

 

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA – 8. évfolyam

 1. március 17., 24.

FÉNYKÉPEZÉS

Az idei tanévben rajzóra keretében ismerkedünk meg a fényképezés történetével.

Nézd meg ezt a 7 perces kisfilmet!

https://www.youtube.com/watch?v=1vU5oMuWxNk

Kötelező, kreatív feladat

Készíts egy 3 fényképből álló sorozatot (nem kérek többet, csak hármat!), melynek témáját az általam felsorolt lehetőségekből választhatod:

– a fény és árnyék (érdekes árnyékok)

– tavasz a kertben (főként közeli képek növényekről, szorgoskodó méhekről…stb…)

– életre kelt tárgyak (ötletesen megkomponált tárgyak)

Lehet a 3 kép ugyanazon témából, de lehet mindegyik témából egy-egy. A három képnek egyenként adj címet és nevezd át erre a fájlnevét! Egy e-mailben küldd el a digitalismana@gmail.com címre március 31-ig! A kísérő levélben írj arról, hogy mivel fényképezted (telefon, kompakt fényképező, tükörreflexes digitális fényképező) és hol készült a kép, hogyan tetszett ez a feladat és végül írd alá, hogy be tudjam azonosítani a munkád.

Néhány kép az ihlethez, de ne ezeket reprodukáljátok! Saját ötletedet valósítsd meg!

Szorgalmi feladat:

Tojásfestés a falusi Tojásfára

Részletek: https://www.facebook.com/balastya

Az elkészült művedről készíts egy képet, mielőtt leadnád a művelődési házban és küldd el nekem a digitalismana@gmail.com címre!

1.Tanuljátok tovább a szöveget a Tk. 50. vagy a Mf. 40. oldalán, áprilisban kell felmondani!

A szövegeket, hanganyagokat meghallgathatjátok a következő link segítségével,

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=hu&selLanguage=hu

vagy ha a Google keresőbe beírjátok a következőket:

Project Fourth edition, majd kiválasztod: Level 3, azután Unit 4, majd Audio és az oldalszám, a feladat száma.

A tankönyv összes hanganyaga letölthető és internet kapcsolat nélkül is hallgatható az oup.com/elt/project oldalon. Link:

https://elt.oup.com/student/project/?cc=hu&selLanguage=hu

2.Revision of Unit 4

Ismétlés következik, jövő héten szerdán írtok majd dolgozatot a Redmentán.

Ugyanaz az angolos csoport, mint tavaly, aki benne volt, most is benne van. A csoport direktcíme is ugyanaz, csak a neve 8angolzs. Hétfőn azért kipróbáljuk egy gyakorló feladattal.

London-sightseeng . Watch these videos.

https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0&ab_channel=LoescherEditorevideo

https://www.youtube.com/watch?v=qaBZPI7If14&ab_channel=-TylerTravelsTV-

 1. Ismételjétek a szavakat!
 • Complete the sentences with these words. (Írd le az egész mondatot a füzetbe!)clock – park – river – square – stadium – palace – tower – museum
  1. I walk our dog in the _________ every morning.
  2. Do the Spanish royal family live in that ____________?
  3. Big Ben is the most famous _________ in Britain.
  4. There are lots of shops and cafés in the ________ in town.
  5. Have you ever been in a boat trip along the _________?
  6. There was a fantastic exhibition of vintage costumes at the fashion ________.
  7. The view from the top of the ________ was amazing.
  8. I’ve never watched a famous football match in a big ________.
 • Choose the correct word. (Írd le a helyes mondatokat a füzetbe!)
  • The theatre / statue where we saw the show was very beautiful.
  • Tomorrow we’re going to visit the tower / palace where the Queen lives.
  • My parents had a coffee in the bridge / square and watched people walking by.
  • Martha and Liz had to climb 320 steps to reach the top of the tower / museum.
  • The water in the stadium / fountain froze during the winter of 2010.
  • There were a lot of boats on the river / bridge during the summer.
  • Jake watched Chelsea win at Wembley Park / Stadium.
  • The statue / clock of David is Michelangelo’s most famous sculpture.

Tk. 54.o.3.

 1. Complete the sentences. Choose A or B. (A füzetbe írd le a kiegészített mondatokat!)
  1. Would you like ________ to drink?
 1. ☐ everything
 2. ☐ something
  1. I’ve finished my book and now I’ve got ________ to read.
 1. ☐ anything
 2. ☐ nothing
  1. Did you see ________ you know in town?
 1. ☐ anyone
 2. ☐ everyone
  1. His room was a total mess. There were clothes and shoes ________!
 1. ☐ anywhere
 2. ☐ everywhere
  1. I think there’s ________ in my eye. I can’t see.
 1. ☐ something
 2. ☐ nothing
  1. Have you packed _________ you need for your holiday?
 1. ☐ something
 2. ☐ everything
  1. Have you ever met ________ famous?
 1. ☐ anybody
 2. ☐ nobody
  1. She said ________, but I knew that she was really angry.
 1. ☐ everything
 2. ☐ nothing

A keddi és a szerdai feladatokat egyszerre küldjétek el péntek estig!

 

Füzetbe:

 1.                17th March

Your project

Feladat: Válassz egy magyar várost és mutasd be! (visszaküldeni)

Legyen benne: hol található, lakossága, nevezetességei, mit lehet ott csinálni, és egy történelmi

esemény

Itt a minta: (természetesen ezt már nem választhatod!)

 Szeged

Szeged is a big city in the southern part of Hungary. About 170,000 people live here. The city is famous for paprika,

salami,

fish soup

and Segedian slippers,

the Cathedral in Dom square,

the Open Air Theatre and the handball team.

 

A lot of tourists visit Szeged every summer. They can go sightseeing by bus, „train” or by car. They can visit museums, can swim and relax at the „Aquaticum” swimming pool. They can have a boat trip on the River Tisza. It is a long river and sometimes it is dangerous. In 1879 there was a big flood. It destroyed the most part of the city.

A lot of people injuried and died. The European countries helped Szeged to build a new city.

Munkádat készítheted a project füzetdbe, vagy word dokumentumban. PPT nem lehet!

Figyelj: egymás munkáit nem másoljuk, mert nem fogadom el!

használhatod az Internetet, de ne bonyolítsd túl!

használd a tanult kifejezéseket és a TK. 44. o-t mintaként.

Határidő: március 22. hétfő, 16.00

Jó munkát kívánok!