Munkácsy Mihály Katolikus Általános Iskola Balástya
+36 62/578-131 iskola@koznevelesbalastya.hu

6. Osztály

Kedves Gyerekek!

Irodalomból 2021. április 21-én, szerdán dolgozat lesz a Redmentán:
 – Arany János élete

 – Toldi keletkezése, fogalmak, verselése stb. (amit a két összefoglaló órán leírtatok)

 – Petőfi és Arany levelezése, episztola

Nyelvtan

Feladatok:

A melléknévi igenév gyakorlása

Ismételd át a füzetből, amit a múlt órán a melléknévi igenevekről leírtál!
(és a Tk. 97.oldalán)

Csoportosítsd az alábbi igeneves szókapcsolatokat a füzetedben 3 oszlopban:

fáradt gyerek, elérendő cél,befagyott tó, adandó alkalom,
olvadó hó, kelendő áru, brekegő béka, rohanó idő, tanult dal,
hervadó virág, töltött káposzta, megoldandó feladat

Befejezett:                             Folyamatos:                                      Beálló:

fáradt gyerek  

– Tk. 97.o. 1. megoldása a füzetben
(hasonló az előzőhöz, írhatod alá is, 6 db igenevet kell megtalálni és lemásolni)

– Tk. 97.o. 2. (3 mondat a füzetben, de vigyázz! Nem lehet múlt idejű ige, inkább a milyen? kérdésre kell válaszolnia ezeknek a szavaknak a mondataidban!)

– Tk. 97.o. 3. (Melléknév: lehet fokozni, pl. forróbb, legforróbb, Igenév: nem lehet fokozni értelmesen pl. meghívottabb vendég – nincs értelme. Így válogasd szét, és csoportosítsd a szavakat: Melléknevek: Igenevek:)

Házi feladat:

 – Füzetvázlat tanulni: Igenevek fajtái!

– Az Okostankönyvben találsz további magyarázatot a melléknévi igenevekhez, és az oldal alján jó online gyakorlófeladatokat: (A megoldást tudod ellenőrizni is.)

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_041

Az e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat! A füzetben a feladatok megoldását kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 20-án, kedden 14.00 óráig.
A feladatokból pontozni fogok! Figyelmesen dolgozz! Jó munkát kívánok!

 

Házi feladat volt mára:

– PROJECT homework: (az április 12-ei feladatokban)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatot. A munkádra jegyet adok. Kérem a füzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 16-án, pénteken 16.00 óráig. Jó munkát!

2021. április 23-án, pénteken dolgozat lesz a Unit 3 anyagából a Redmentán!

A következő órákon ismétlő feladatokat kaptok.

– Tk. 32-35.oldalhoz: Ismételd át a szavakat, rendhagyó igéket a szótárból, vázlatokat a füzetből! (Holidays, was/were, Simple Past negative)

Füzetedbe írd le a következő mondatokat! Egészítsd ki a létige múlt idejével! (was, were)

pl. You __were___ at the theme park.

1 Mr Riley _______ ill.

2 I _______ at home yesterday.

3 They _______ on holiday.

4 It _______ good.

5 Henry and Azra _______ in Croatia.

Füzetedbe írd le a következő mondatok tagadását! (didn’t és az ige 1. alakja, -ed nélkül!)

pl. You packed my suitcase.
You didn’t pack my suitcase.

1 They played tennis.

2 It rained last week.

3 They cleaned the car.

4 We visited a museum.

5 Henry travelled to Greece.

6 Mut wanted to go home.

7 Dad tried to ski.

8 Millie needed a taxi.

9 We arrived in time.

10 Mum grabbed the suitcase.

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat. digioktataszonaim@gmail.com Kérem a füzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 19-én, hétfőn 16.00 óráig.

A feladatokból pontozni fogok! Jó munkát!

 

Március 23-án lejárt az 5 oldal másolás elkészítésének határideje. Mivel szünet után még nem mehetünk iskolába, küldjétek el E-mailben a másolásokat úgy, hogy a fényképezés előtt minden oldal tetejére írjátok fel a neveteket, a küldés dátumát, és azt, hogy hányadik oldal az ötből!

Aki még nem küldte, péntek estig pótolja!

Az új határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

 

1.Ismétlés – Az igenevek, a főnévi igenév

Ha figyelmesen megnézed, meg is tanulod.

https://www.youtube.com/watch?v=o4JC8cNoaA&ab_channel=Kov%C3%A1csVikt%C3%B3ria

2.Ismétlés, gyakorlás, feladatok az Okostankönyvben

– Rakj rendet!

– Milyen szófaj?

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_040

 

Hétfőig küldeni kell: Mf.128.o.4.,6.,7.  129/ Házi f. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindig ismételd a szavakat és a rendhagyó igék múlt idejét!

English Across the Curriculum

Travel

1.Ismétlés – Tk. 41.o.1. Olvasd és hallgasd a szöveget!

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

2.Tk. 40.o.1. – Olvasd el, hallgasd meg!

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 • Írd ki az új szavakat! Mf. 77.o. 3D után Culture
 • Írd le a füzetbe a szöveg 2. részének a fordítását!

Küldeni kell: Tk. 41.o. 2. (múlt órai) és Tk. 40.o. 2. rész fordítás

 

 

A Csodabogarak 1-2. munkádat fényképezd le és küldd el nekem a digitalismana@gmail.com címre április 16., péntek 20.00 óráig!

Művészettörténet – A RENESZÁNSZ 1.

A román stílus és a gótika után rajzórán a reneszánszról tanulunk. Már ötödikben volt róla szó történelemből, ezt az ismeretet bővítjük most két rajzórán.

 

VIDEÓTANÁR – előadás (28 perc)

Nézd végig a videót, megismerkedsz a reneszánsz művészet legkiemelkedőbb alkotóival és alkotóival, a nyomda kialakulásával, és Leonardo művészetével. Időnként olvasni kell, érdekes, nagyon látványos animáció van a könyvnyomtatás kialakulásáról is…

https://www.youtube.com/watch?v=Y4ZYzYM7nnE

 

Online puzzle  – Híres reneszánsz alkotásokról készült puzzlét kell kirakni!

Az oldal angol nyelvű, de csak egyszerűen rá kell kattintanod a képre, és már rakhatod is ki! Ha sikerült kirakni legalább egyet, azt fényképezd le, majd keresd meg az alkotó nevét és a kép címét a NET-en! A fényképeket és a megszerzett információt (alkotó, kép címe) küldd el nekem a digitalismana@gmail.com címre április 22., csütörtök 20.00 óráig!

 

https://www.jigsawplanet.com/kapamelinda/reneszansz-festmenyek

Ezzel legyél készen április 22-ig, a következő órán folytatjuk a reneszánsz tanulmányozását!

 

 

 

Ötödik témakör összefoglalás 2.

Az ehhez a leckéhez kapcsolódó online óra ápr. 14-én, pénteken 8.30-9.00 óra között.

Olvasd el a tk. 166. oldalát!

Összefoglaló lap. Ha tudod, nyomtasd ki és ragaszd be, ha nem, másold le az összefoglaló lapot a füzetedbe!

 nyomtatható összefoglaló lap linkje

Öf 5

Oldd meg a munkafüzetben 107-109. old. 3., 4., 110. old. bagoly feladatot!

 Oldd meg az OKOSDOBOZ feladatát!

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=795

Ezzel legyél készen április 19-ig! Ekkor témazárót írunk az ötödik témakörből a REDMENTÁN, amelyet 12.00-12.30 óra között kell elkezdeni!

 

Feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot!

 

vázlat:

„Krisztus szeretete sürget!”

 

 • a napóleoni háborúk után Piusz pápa visszatért Rómába, a nép örömmel fogadta
 • a pápa igyekezett jó kapcsolatot kialakítani az európai uralkodókkal
 • visszaállította a jezsuita rendet, nagy lendülettel szervezte az Egyházat
 • Hoffbauer Szent Kelemen:
      – pékből lett pap

      – sok küzdelem árán hozott megújulást a németek lelki életébe
      – gyóntatott és prédikált
 • Don Bosco (Bosco Szent János):
  – az elhagyott gyerekeket vette gondozásba
    – ő is szegény származású volt, sok nehézség árán lett pap
    – a gyerekeke testi és lelki nevelését is fontosnak tartotta
    – a Szalézi Társaság férfi szerzetesrendet ő alapította

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld ezt a dalt, ami Don Boscoról szól!

https://www.youtube.com/watch?v=y_5u1PlU32Y

 

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küldd el!

 

Mind a két csoportnak a mai lecke: Elektronikus könyvtár

Az interneten keressétek meg a Magyar Elektronikus Könyvtár honlapját, a következő címen:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mek

Ennek használatát bemutatja a következő videók:

https://www.youtube.com/watch?v=kNf610Kqm_Q

https://www.youtube.com/watch?v=8fJjlTXa8TM

Ezeket nézzétek át figyelmesen és kutakodjatok az elektronikus könyvtárban.

Jó munkát kívánok!

Gállné Leiner Ilona

 

Kedves Gyerekek!

Remélem, mindannyian jól vagytok családtagjaitokkal együtt! Nagyon vigyázzatok Magatokra és Egymásra!

Új lecke most nem lesz, a tesztre tanuljatok!

A csoportban írt tanulnivalók a következők: Tk. 188-199.

Nézzétek át alaposan, ezekből lesznek a kérdések.

Ha eddig rendesen megcsináltátok a házi feladatokat és megnéztétek a kisfilmeket, nem lesz gondotok a megoldással.

 

                                                                    Jó készülést!

                                                                 Üdv. Tünde néni

Feladatok:

 1. 04. 15., csütörtök:

– Tk. 96-97.o. olvasni A melléknévi igenév

A szabályokat és a táblázatot másold le a Tankönyvből a füzetedbe!

(Most leírod figyelmesen, órán majd több idő lesz a megbeszélésre, gyakorlásra, rendszerezésre. Úgy írj, hogy ebből a füzetből jövőre is tanulnod, ismételned kell!
A füzetet meg kell őrizni a következő tanévre is!) Cím: A melléknévi igenév

Magyarázat, kiegészítés: (ezt nem kell leírnod)

MELLÉKNÉVI IGENÉV VAGY IGE?

A befejezett melléknévi igenevek és a múlt idejű igék ránézésre egyformák:
megsült kacsa– megsült a kacsa,
feltett kérdés – feltett egy kérdést,
lerobbant busz – lerobbant a busz
.

Ezeket is úgy kell megkülönböztetned, hogy figyelsz kell a szó mondatbeli helyzetére és a toldalékolhatóságra. A befejezett melléknévi igenév után főnévnek kell állnia, és felel a milyen? kérdésre: megsült kacsa, feltett kérdés, lerobbant busz.

MELLÉKNÉVI IGENÉV VAGY MELLÉKNÉV?

Ennél is nehezebb annak eldöntése, hogy egy -ó/-ő vagy -t/-tt végű szó melléknévi igenév vagy melléknév‑e. Itt többnyire segít, ha megfigyeled, hogy fokozható-e a szó. Míg a melléknevek fokozhatók, az igenevek nem! Van például számító és még számítóbb ember, de nincs az eredményt számítóbb tanuló. Van olvasott és még olvasottabb ember, de nincs elolvasottabb és legelolvasottabb könyv.

Házi feladat:

 – Füzetvázlat tanulni: Igenevek!

 – Mf. 130 .o. 2. a, b, c, (a d, rész nem kell, ha jól csinálod meg a c, –t, akkor kimaradnak az igenevek)

Mf. 130 .o 3.

– Az Okostankönyvben itt találsz további magyarázatot a melléknévi igenevekhez, és az oldal alján jó online gyakorlófeladatokat: (A megoldást tudod ellenőrizni is.)

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_041

Az e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat! A munkafüzetedben a 130. oldalt, a füzetben a vázlatot és a táblázatot kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 16-án, pénteken 16.00 óráig.

Jó munkát kívánok!

Kedves gyerekek!

Olvassátok el a tankönyv 62-63 oldalán az ott található szövegeket a barokkról és a Napkirályról, majd másoljátok be a füzetbe a következő szöveget:

ZT                                                                         A barokk

 • a barokk (17. század – 1750) a hangszeres polifónia aranykora
 • új hangszerek keletkeztek, és elnyerték szinte mai formájukat – ez óriási előrelépés
 • énekes-zenekari műfajok, művek is születtek: kantáta, oratórium és opera. Ez utóbbi énekelt, zenével előadott színdarab
 • kialakult a concerto és a concerto grosso – egy szóló hangszer vagy több szólista versenyez a zenekarral
 • az ellentétek zenéje: kis hangszeres csoport – zenekar

                                                     halk – hangos (átmenet nélkül)

                                                     lassú – gyors

 • a szekvencia fontos eleme a zenei szerkesztésnek: egy dallam ismétlése 1-1 hanggal mélyebben vagy magasabban
 • Megjelent a szvit – táncok sorozata, mint pl. a menüett. Ezt zenekar és szóló hangszer egyaránt játszotta.

 

Nézzétek meg a következő videót! Arról beszél az előadó, amit a füzetbe írtatok. Tedd magad elé a füzetet, és ha felismersz egy-egy részletet a szövegből, kék ceruzával írd mellé az időt a videóban. (Nem így lesz, de pl. – az ellentétek zenéje: kis hangszeres csoport – zenekar 4.26) Ez után fényképezd le az elkészült munkát, és küldd el nekem! Kérlek, használd a honlapon is feltüntetett digitalisenek@gmail.com címet! Legkésőbb szerda estig küldd el a feladatot a múlt óraival együtt! Csak az elküldött munkák alapján tudok osztályzatot adni.

https://www.youtube.com/watch?v=Iug5TbNAMoU&ab_channel=L%C3%ADviaHorv%C3%A1th

 

 

Március 23-án lejárt az 5 oldal másolás elkészítésének határideje. Mivel szünet után még nem mehetünk iskolába, küldjétek el E-mailben a másolásokat úgy, hogy a fényképezés előtt minden oldal tetejére írjátok fel a neveteket, a küldés dátumát, és azt, hogy hányadik oldal az ötből!

Aki még nem küldte, péntekig pótolja!

Az új határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

 

1.Bevezetés

https://www.youtube.com/watch?v=BMPUSqevV8g&ab_channel=EmeseNagy

2.Tk. 94-95.o. Olvasd el, értelmezd, majd írd le a füzetbe a vázlatot! Tanuld meg!

Az igenevek

átmeneti szófajú szavak

-minden igenevet igéből képezünk

Fajtái:

 1. a) Főnévi igenév: pl. írni
 2. b) Melléknévi igenév: pl. írott (betű), író (diák), írandó (dolgozat)
 3. c) Határozói igenév: pl. írva

3.A főnévi igenév

igéből képezzük

képzője: –ni pl. olvasni

általánosít pl. A fűre lépni tilos. (Ez a tiltás mindenkire vonatkozik.)

a mondatban a főnév szerepét tölti be, a főnév kérdésére válaszol: Mi tilos? Lépni.

ragozható (mint az igék!): pl. olvasnom, olvasnod, olvasnia, olvasnunk, olvasnotok, olvasniuk (Tk. 95.o. táblázat!) – a ragok személyessé teszik a főnévi igenevet

4.Gyakorlás

Mf.128.o.4.,6.,7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elérkeztünk a témakör utolsó leckéjéhez, amelyben elmélyítjük a múlt órán tanultakat és elkezdjük az összefoglalást. Következő órán folytatjuk az összefoglalást, majd az azt követő órán témazáró dolgozat.

 

Széchenyi István gyakorlati munkái (Ötödik témakor 8. lecke)

Összefoglalás 1.

 

Az ehhez a leckéhez kapcsolódó online óra ápr. 14-én, csütörtök 10.00-10.45 óra között.

Olvasd el a tk. 165. oldalát!

Vázlat nincs, de készíts egy ehhez hasonló ábrát Széchenyi gyakorlati tevékenységeiről a füzetedbe! A 9 téglalapba írd be röviden, hogy milyen gyakorlatias dolog létrehozása, támogatása köthető a nevéhez! Segítségül használd az olvasmányt, a múlt órai vázlatot!

Olvasd el a tk. 166. oldalát!

Oldd meg a munkafüzet feladatait: 107. old. 1., 108. old. 2. – a rejtvény kitöltése, de szabadon választva csak hat szót kell meghatározni(!)

Nyisd meg a Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyvét!  Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok! Oldj meg minél többet belőle!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_05_040

Nézd meg a kisfilmet! ZANZA TV (5-6 perces kisfilmek):

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura

 Ezzel legyél készen április 16-ig, akkor folytatjuk az összefoglalást!

Munkafüzet javítás – csigák,kagylók

Kedves Gyerekek!

 Végezzétek el a következő feladatokat, nem baj, ha nincs kézilabdátok, másikat is használhattok. Gyakorlásnak a labdás ügyességetek fejlesztésére nagyon jó gyakorlatok.

 https://www.youtube.com/watch?v=63jBn9pMWgY

https://www.youtube.com/watch?v=6zR901ehPe4

 

                                                                        Jó gyakorlást!

 

 

 

 

 

 

 1. tk. 195. old. 27.A halmaz közös része:4., 5. Csak deltoid: 7. Csak trapéz: 1., 2., 3., 8.

A két halmazon kívül: 6.

 1. tk. 195. old. 28./b Fel kellett használni, hogy az átlók merőlegesen felezik egymást. Az egyik átló megrajzolása után szakaszfelezést kell rajta végezni. Erre a szakaszfelező merőlegesre a felezési pontban kell a másik átló felét jobbra-balra felmérni. Az így kapott pontokat megfelelő sorrendben össze kell kötni.

A húrtrapéz

 1. Az olyan négyszögeket, amelyeknek mind a négy oldala egy kör húrjai, húrnégyszögeknek nevezzük. A tk. 196. lap tetején látsz rá néhány példát, ezekből rajzolj le legalább hármat.
 2. Az olyan négyszögeket, melyeknek van csúcsukon át nem menő szimmetriatengelye húrtrapéznak nevezzük.

Rajzoljátok le a tk. 196. old. alján található trapézt a jelölésekkel együtt.

 1. Olvassátok el a tk. 196-197. oldalán a Megfigyeléseket, majd ebből gyűjtsétek össze a húrtrapéz tulajdonágait felsorolva. Ehhez további segítség ad a már ismert videó megtekintése a 9 p 50 mp -11p 20 mp-ig. https://www.youtube.com/watch?v=eVt8DquiW3U

Házi feladat ez eddig tanult tükrös négyszögek és tulajdonságaik megtanulása, ismétlése. Írásban old meg a tk. 196. old. B14-es feladatot.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

Füzetbe rajzolj minden feladathoz vázlatot és oda írd be a hiányzó szögeket!

Tk 181./21.

Feladat: Másold le a füzetbe a vázlatot!

vázlat:  

„Újítsd meg Uram, szívemet!”

 • 1789. a francia forradalom kitörése
 • a feudalizmus megszűnésével az Egyház számára nehéz idők jöttek
 • az Egyházban nagy zűrzavar támadt
 • a forradalom után Napóleon lett a francia uralkodó
 • 1796. Napóleon elfoglalta Rómát és VI. Piusz pápát elűzte, francia fogságba kényszerítette, az idős pápa nem sokkal később meg is halt
 • 1801. Napóleon és az új pápa, VII. Piusz konkordátumot kötött, megegyezett
 • 1808. Napóleon ismét elfoglalta Rómát és VII. Piusz pápát fogságba ejtette
 • 1814. Napóleon bukása után VII. Piusz pápa visszatért Rómába

 

feladat: Nézz után Napóleon életének!

http://tortenelemcikkek.hu/node/179

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=mcy2l4z_nZs    Tüzed, Uram, Jézus

Tananyag: A Kárpát-medence országa

Nézd meg ráhangolásként a Magyarország, egy ország Európa szívében című videót a mozaweb.hu oldalról!
https://www.mozaweb.hu/Search/global?search=magyarorsz%C3%A1g&lexikontypeid=VIDEO

Tankönyv 130-132.o.

 1. Olvasd el a Tk. 130. oldalát odáig, hogy …a keleti félgömbön található. Figyeld meg a térképet! Válaszolj az Atlasz segítségével a sárga mezőben lévő kérdésekre!
  Oldd meg a Munkafüzet 66.o. 1., 2. feladatát!
 2. Olvasd tovább a Tankönyvet a 130.o. aljától a 131. o. közepéig (odáig, hogy … mit jelent ez hazánk éghajlatára nézve! – sárga mezős kérdés)
  A Tankönyv 90-94. oldalára visszalapozva felelevenítheted, hogy mit tanultál a mérsékelt övezetről, az éghajlatot alakító tényezőkről.
 3. Olvasd el a Tk. 131. oldalának közepétől a 132.o. aljáig, a lecke végéig! Figyeld meg a térképet! Válaszolj az Atlasz segítségével a sárga mezőben lévő kérdésekre!
  Oldd meg a Munkafüzet 66.o. 3., 67.o. 4. feladatát!
 4. Önellenőrzésként próbálj válaszolni a Tk. 132.o. Ellenőrizd tudásodat! kérdéseire!
 5. Munkafüzet 66.o. 3., 68. o. 4.

Szorgalmi feladat: Munkafüzet 67.o. 1., 68.o. 2., 3., 4.

Az elkészült feladatokról NEM KELL küldeni, az iskolában majd ellenőrizzük!!!

Házi feladat volt mára:

Egri csillagok: Olvasd tovább a V. fejezetet a 4. rész végéig! Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Válaszolj a kérdésekre a füzetedben (Kérdések az április 7-ei óránál)!

Határidő: legkésőbb ma, 2021. április 14., szerda 16.00 óra.

Tankönyv 151.o. Toldi Összefoglalás Olvasd el!

Folytasd a füzetben a vázlatot:

Költői kifejezőeszközök:

a, szóképek:

– hasonlat

– megszemélyesítés

– metafora

– allegória

– metonímia

 b, nyelvi alakzatok:

– megszólítás

– felkiáltás

– kérdés

– felsorolás

– ismétlés

– párhuzam

– ellentét

– túlzás

– szótőismétlés

Írói közlésformák: elbeszélés, leírás, jellemzés, párbeszéd

Fogalmak:

előhang, mottó, ének, konfliktus, allegória, epizód, életkép, utóhang, trilógia

Házi feladat:

– Tanulni a vázlatot!

– Mf. 64.o. 3., 4.

A füzetben (vázlat) és a munkafüzetben kell az oldalakat lefotózni és csatolt fájlként elküldeni. Határidő: 2021. április 16., péntek 16 óra.

– Egri csillagok házi feladat: Olvasd tovább az V. fejezetet a 7. rész végéig!
KÉRDÉSEK:

 1. Mi az aknázás, hogyan hárítják el?

    Gergely és Dobó miben egyeznek meg,
   amikor a kardról beszélgetnek?

   Mit mond el Sárközi Gergelynek?

 1. Közeledik-e a király felmentő serege?

   Miből gondolják ezt?

   Mi történik a víztartónál?

 1. Mi az ítélet az árulók számára?

   Mi derül ki Bornemissza Jancsiról?

Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Ennek a határideje: 2021. április 21., szerda.

A mai órára nincs új írásbeli feladat. Szeretném, ha a Project tankönyv online feladataiból legalább 3-at megoldanál!

– PROJECT homework: (az április 12-ei feladatokban)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatot. A munkádra jegyet adok. Kérem a füzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 16-án, pénteken 16.00 óráig. Jó munkát!

 

 – Ha beírjátok az angol tankönyvetek nevét a keresőbe: Project Fourth Edition, Level 2 Grammar akkor a Unit 3 fejezetben sok hasznos feladatot találtok a gyakorláshoz!

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/grammar/?cc=hu&selLanguage=hu

Itt azonnal le is tudod ellenőrizni a megoldásodat!
Ezt nagyon ajánlom a felkészüléshez, hiszen a fejezet végén tartunk!

Házi feladat:

– Ismételd a szavakat, a rendhagyó igéket!

Mut’s holiday: meg kell tanulni, felelés áprilisban!
Gyakorold az olvasását, tanuld meg! (Hallgasd meg újra, ha szükséges!)

 

 • Versszakok tanulása (Tizenegyedik ének -16. és 17. vsz., Tizenkettedik ének – 19. és 20. vsz.)
 • Könyvecske készítése (Rajz minden énekhez, az Előhanghoz, címlap feliratokkal, ahogy megbeszéltük)

A könyvecskét akkor kell beadni, ha újra megyünk iskolába, a versszakokat is akkor fogom kikérdezni.

Folytassátok Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének olvasását!

A Holdfogyatkozás című utolsó, V. részt április 28-ig kell elolvasni (és/vagy) meghallgatni hangoskönyv formájában.

Arany János: Toldi

A szerdai órán dolgozatírás (kék jegy) a Redmentán 8.00-9.00 közötti kezdéssel. 40 percig írható.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindig ismételd a szavakat és a rendhagyó igék múlt idejét!

English Across the Curriculum

Travel

1.Tk. 41.o.1. Olvasd és hallgasd a szöveget!

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

2. Írd ki a szótárfüzetbe az új szavakat! Mf. 77.o. 3D után English Across the Curriculum

3.Tk. 41.o. 2.

a) Írd ki a füzetbe a szövegből a közlekedési eszközök nevét!

b) Másold le a táblázatot a füzetbe! Az első oszlopba a közlekedési eszköz neve kerül, a másodikba a feltalálás ideje, harmadikba a feltaláló neve, nem mindegyiknél ismert.

Pl. bicycle – 1817 – Baron von Drais

   

 

 

Kedves Gyerekek!

A mai lecke címe: Közlekedési helyzetek

Értelmezve olvassátok el a tk. 78-79. oldalait. Eztán készítsetek 6-8 mondatos vázlatot, melyet rajzzal is kiegészíthettek!

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

Feladatok:

A főnévi igenév gyakorlása

Mf. 128 .o. 4., 6. a, b, 7.

Az Okostankönyvben találsz további magyarázatot, és az oldal alján jó online gyakorlófeladatokat. (A megoldást tudod ellenőrizni is.)

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_04_040

Házi feladat:

 – A füzetvázlat tanulni: Igenevek!

Az e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat! A munkafüzetedben a 128. oldalt kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 15-én, csütörtökön 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

A következő Másolás beadási határideje a hónap vége: 2021. április 30., péntek.

 

Március 23-án lejárt az 5 oldal másolás elkészítésének határideje. Mivel szünet után még nem mehetünk iskolába, küldjétek el E-mailben a másolásokat úgy, hogy a fényképezés előtt minden oldal tetejére írjátok fel a neveteket, a küldés dátumát, és azt, hogy hányadik oldal az ötből!

Aki még nem küldte, péntekig pótolja!

Az új határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

 

1.A névmások

Kisdolgozat a névmásokból a Redmentán.

Új időpont! 9.30 és 10.00 között kezdhető. 30 percig írható.

 

 2.A névszókhoz járuló jelek

Másold le a füzetbe a következő vázlatot!

1.Többes szám jele:k   pl. almák

2.Birtoktöbbesítő jel:i   pl. almái

3.Birtokjel:é   pl. Petié

4.Többesjel:ék   pl. Katiék

5.Birtokos személyjelek: pl. tollam, tollad, tolla, tollunk, tollatok, tolluk

6.Fokjelek: pl. jobb, legjobb, legeslegjobb

7.Kiemelő jel:ik     pl. jobbik

Tk. 84-85. o. Olvasd el a magyarázatot!

Mf. 113.o. 2.,3.a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hét elején szép időjárás várható, biciklizzetek, sétáljatok, labdázzatok, lehetőleg futást is végezzetek. A hét további napjaira otthon, bent is végezhető feladatot is küldök. A sportolókat kiemelten kérem, hogy ezeket is végezzék minden nap!

Lányoknak: https://www.youtube.com/watch?v=b9kV23HHbGc

Fiúknak: https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE

Hajrá! Üdv.

Lacúr

Mindig ismételd a szavakat és a rendhagyó igék múlt idejét!

3D Mut’s holiday

1.Ismételj! Olvasd el újra a múlt órai vázlatot! Tanuld meg a kérdő mondatok szerkesztésének szabályait!

2.Gyakorolj! A példa segít. Ha valamit nem tudsz, nézz utána a füzetben, könyvben, szótárban!

Mf. 31.o. 4.

Mf. 30.o. 2.

Tk. 39.o. 5.a

Ennek a három feladatnak a megoldását kell elküldeni péntekig.

 • Versszakok tanulása (Tizenegyedik ének -16. és 17. vsz., Tizenkettedik ének – 19. és 20. vsz.)
 • Könyvecske készítése (Rajz minden énekhez, az Előhanghoz, címlap feliratokkal, ahogy megbeszéltük)

A könyvecskét akkor kell beadni, ha újra megyünk iskolába, a versszakokat is akkor fogom kikérdezni.

Folytassátok Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének olvasását!

A Holdfogyatkozás című utolsó, V. részt április 28-ig kell elolvasni (és/vagy) meghallgatni hangoskönyv formájában.

Arany János: Toldi

A hétfői feladat egy fogalmazás megírása. Jellemzést kell írni Toldi Miklósról.

Címe: Toldi Miklós

A jellemzés írásához mintát, útmutatót találsz a Nyelvtan tankönyved 90. oldalán.

Figyelj a következőkre!

 • Tagolás: bevezetés, tárgyalás, befejezés (a tárgyalás rész több bekezdésre tagolható).
 • A jellemzés különböző módjainak alkalmazása – Irodalom tankönyv 148.o. (pl. környezetének bemutatásával, cselekedetei által, más szereplő által stb.).
 • Használd a Toldi szövegét!
 • Külső és belső tulajdonságok sokszínű bemutatása. (Nem tulajdonságok felsorolása!)
 • Figyelj a nyelvhelyességre, a szóhasználatra!
 • Ügyelj a helyesírásra!
 • Szépen, olvashatóan írj és javíts!

A fogalmazás körülbelül 8-10 mondat legyen! Az irodalom füzetbe kell írni tollal. Április 19-én kell beadni az iskolában, osztályozni fogom.

A szerdai órán dolgozatírás (kék jegy) lesz a Redmentán 8.00-8.30 közötti kezdéssel. Arany János: Toldi, tehát minden, amit a Toldiról tanultatok.

 

 

 

 

 

Tankönyv 149-151.o. Toldi Összefoglalás Olvasd el figyelmesen!

– Írd le a füzetbe a vázlatot: Összefoglalás

Keletezése: 1846, a Kisfaludy Társaság pályázata

Jutalma: 15 (→20) arany, Petőfi barátsága, hírnév

Forrásai:
Ilosvai Selymes Péter históriás éneke, nagyszalontai mondák, apja meséi, történelmi tanulmányok, Petőfi: János vitéz

Műnem: epika

Műfaja: elbeszélő költemény

Szerkezeti felépítése:
előkészítés, bonyodalom, a cselekmény kibontakozása, tetőpont, megoldás

Nyelvezete: népies, régies

Verselése: ütemhangsúlyos, négyütemű felező tizenkettes

Rímfajtája: páros rím (aa, bb, cc stb.)

Házi feladat:

– Tanulni a vázlatot!

– Mf. 62-63. o. 2. Milyennek látják Miklóst? Fogalmazz mondatokat az elbeszélő, a szereplők nevében Toldi Miklósról! A végén írd le, te milyennek látod (külső, belső tulajdonságai, cselekedetei alapján)!

A füzetben (vázlat) és a munkafüzetben kell az oldalakat lefotózni és csatolt fájlként elküldeni. Határidő: 2021. április 7., szerda 16 óra.

 – Egri csillagok házi feladat szerdára:

 Olvasd tovább az V. fejezetet a 4. rész végéig!
Válaszolj a kérdésekre a füzetedben (Kérdések az április 7-ei óránál)!

Ennek a határideje: legkésőbb 2021. április 14., szerda 16.00 óra.

 

A deltoid

A múlt órán tanultuk a tengelyesen tükrös négyszögeket, ezek között voltak a deltoidok. Azokat a négyszögeket, amelyeknek van csúcsokon átmenő szimmetriatengelye deltoidnak nevezzük. Ezért a rombusz és a négyzet is egy speciális deltoid.  Rajzold le a tk. 191. lap tetején található deltoidot. Gyűjtsük össze a deltoid tulajdonságait:

 • A deltoid két-két szomszédos oldala egyenlő hosszú.
 • Van két szemközti szöge, amely egyenlő
 • A szimmetriaátló egyenese merőlegesen felezi a másik átlót
 • A szimmetriaátló egyenese felezi a deltoid két szögét

A deltoid szerkesztése következik:

 1. Szerkesszünk deltoidot, amelynek a szimmetriaátlója 6cm, oldalai 3 cm és 5 cm hosszúak.

A szerkesztés előtt készíts vázlatot és tervet! Ehhez segítséget nyújt a tk. 192. old 4. példája illetve a következő videó: https://www.youtube.com/watch?v=UqWWllvFgHk

Házi feladat a deltoid tulajdonságainak megtanulása és a tk. 194. old. 26/a, b feladatok megszerkesztése.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

Erre a hétre Project feladatot kaptok. Két feladat közül választhatsz.

PROJECT homework:

 a, My holiday

– Draw pictures. Write about your holiday.
Answer these questions:

 1 Where and when did you go?

 2 How did you travel?

 3 Who did you go with?

 4 Where did you stay?

 5 What did you do on holiday?

 6 What did you see?

 7 What was the best thing?

(Ezek a kérdések segítségként vannak itt, hogy miről írj legalább 8-10 helyes mondatot. Kérek rajzot/ képet is!) Kérem a múlt idő használatát! A válaszokat kezdheted így:

We were on holiday in …. in …

We travelled by …

I went with ….

We stayed in …

We went to … / We swam in …

We visited/saw …

The best thing was …

(Megjegyzés: nem lényeges számomra, hogy igazak/pontosak-e a személyes információk, elég nagyjából igazat írni, csak azt fogom értékelni, hogy angolul helyes-e, amit írtál!)

vagy:

 b, My dream holiday. (Egy elképzelt/ideális nyaralás története. Ugyanazokról kell írni, mint az a, résznél, de itt a képzeletedre vannak bízva a válaszok! Itt is kérem a múlt idő használatát! Itt is kell rajzolni, vagy képet nyomtatni hozzá!)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom az elkészített feladatot. A munkádra jegyet adok. Kérem a füzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 16-án, pénteken 16.00 óráig. Jó munkát!

Házi feladat:

Mut’s holiday: meg kell tanulni, felelés áprilisban! Gyakorold az olvasását, kezdd el tanulni!

 

Magyarország fejlődése az 1840-es években (Ötödik témakor 7. lecke)

Az ehhez a leckéhez kapcsolódó online óra ápr. 12-én, hétfőn 12.00-12.45 óra között.

 

Olvasd el a tk. 161-164. oldalakon a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Oldd meg a munkafüzetben 105. old. 1., 4., 106. old. 5. feladatot!

 Ezzel legyél készen április 15-ig!

Mindig ismételd a szavakat és a rendhagyó igék múlt idejét!

3D Mut’s holiday

1.Ellenőrizd és javítsd ki a múlt órai feladatok megoldását!

Tk. 38.o. 1.

 1. He went to the Happy Hounds Holiday Home.
 2. – Before the holiday he didn’t want to go.

       – After the holiday he didn’t want to go home.

Tk. 39.o.2.

They travelled by boat.

They stayed in their caravan.

 Mut went to the Happy Hounds Holiday Home.

The neighbours didn’t look after Mut.

Mut didn’t want to go.

At the dogs’ home he had a good time.

After the holiday he didn’t want to go home.

 

2.Hallgasd meg és olvasd el a képregény szövegét hangosan újra! Tanuld a két kép szövegét!

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 

3.Tk.39.o. 3.a Másold le a táblázatokat a füzetbe! Egészítsd ki a mondatokat a képregény

segítségével!

4.Past Simple questions Olvasd el! Ha megértetted, írd le a füzetbe! Tanuld meg!

Az egyszerű múlt időben a cselekvést jelentő igéknek segédigére van szükségük, ez a did.

(Az egyszerű jelen időben a do/does volt a segédige, most a múlt idejű alak, a did.)

 1. Yes/No questions (Eldöntendő kérdés)

 

Did you travel to France? Yes, we did. (Franciaországba utaztatok? Igen.)

Did Mut go with you? No, he didn’t. (Mut veletek ment? Nem.)

 

Figyeld meg a kötelező szórendet: Did (segédige) + aki cselekszik + ige (szótári alak!) + stb. (mit, hol, mikor csinált)?

A rövid válaszban a did/didn’t segédige szerepel.

 1. Wh- questions

Where did you go? – Hova mentetek? (We went to France. – Franciaországba mentünk.)

When did they arrive? Mikor érkeztek meg? (They arrived at 9 o’clock. – 9 órakor érkeztek.)

 

Figyeld meg! Ezek a kérdések csak abban különböznek az a) pontban lévőktől, hogy a did segédige előtt egy kérdőszó van a mondat elején. Ezekre bővebb választ kell adni. A válaszban már az ige múlt idejű alakját használjuk.

Szórend: kérdőszó + did (segédige) + aki cselekszik + ige (szótári alak!) + stb. (mit, hol, mikor csinált)?

4.Tk. 39.o.4. Írd le a füzetbe a kérdő mondatokat! (A példa segít. Csak a szavak elé kell írni a did segédigét, a többi szót ugyanúgy lemásolni. Kérdőjel!) A rövid válaszokat a pipa vagy x jelölése mutatja.

Ezt a feladatot kell elküldeni hétfőig.

 

 

 

 feladat: Másold  le a füzetedbe a vázlatot!

vázlat:

 

Új eszmék sodrában

 • a XVIII. században a felvilágosodás új eszméi egyre inkább az Egyház és tanítása ellen léptek fel
 • 1773-ban XIV. Kelemen pápa feloszlatta a jezsuita rendet
 • Mária Terézia a felvilágosodás szellemében uralkodott, de ugyanakkor az Egyházat is védte
 • József, aki Mária Terézia után uralkodott, az Egyházat is meg akarta reformálni, a szerzetesrendeket feloszlatta – kivéve a betegápoló rendeket
 • az új eszmék hatására egyre kevesebben hittek Istenben, csökkent a hívők száma

 

feladat: Nézz és olvass utána a kor ismert szentjei életének! 

Liguori Szent Alfonz, Keresztes Szent Pál

Segítenek a következő internetes portálok:

https://www.magyarkurir.hu/hirek/liguori-szent-alfonz

https://archiv.katolikus.hu/szentek/1019-168.html

 

hittanos dal: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=lH1P9uR8nrI

 

Elkészített feladataidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

 

Március 23-án lejárt az 5 oldal másolás elkészítésének határideje. Mivel szünet után még nem mehetünk iskolába, küldjétek el E-mailben a másolásokat úgy, hogy a fényképezés előtt minden oldal tetejére írjátok fel a neveteket, a küldés dátumát, és azt, hogy hányadik oldal az ötből!

Az új határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

A névmások – ismétlés

1.A következő videó nagyon jól összefoglalja az elméleti tudnivalókat a névmásokról.

https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo&ab_channel=Videotan%C3%A1r-digit%C3%A1listananyag

2.Egy másik összefoglaló órát is nézz meg, itt gyakorló feladatok megoldását is láthatod.

https://www.youtube.com/watch?v=wsX-PMUJNEE&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

3.Olvasd el az Okostankönyv magyarázatát a vonatkozó névmásról! Figyeld meg, hogy miben különböznek a kérdő névmásoktól!

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_029

2.Tanuld meg a névmásokat! Ismételj, gyakorolj az Okostankönyv Ellenőrizd a tudásodat! című fejezetével!

a) Válaszolj a kérdésekre (szóban)! Nézz utána a könyvben, ha nem tudod a választ!

b) Oldd meg a következő feladatokat! Online megoldható, ellenőrizhető.)

Nyomozz! – farmeres névmások

Ludas névmások

Rendrakás (névmások)

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_034

3.Ismétlő feladatok: Mf. 111.o.2. Tk. 86.o. 5.

 

A keddi órán egy kisdolgozatot fogtok írni a névmásokból a Redmentán 11.00-11.30 közötti kezdéssel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Tk. 95.o. olvasni A főnévi igenév és ragozása

A szabályt és a táblázatot másold le innen a füzetedbe és tanuld meg:

A főnévi igenév

A főnévi igenév olyan igéből képzett –ni képzős szófaj, amely általánosítva fejez ki cselekvést, történést, állapotot, létezést. A mondatban a főnév szerepét tölti be.

pl. Jó úszni. = Az úszás jó.

A főnévi igenév kaphat személyragokat:

A főnévi igenév személyragjai

  Egyes szám Többes szám
1. sz. várnom   kérnem várnunk   kérnünk
2. sz. várnod   kérned várnotok   kérnetek
3. sz. várnia   kérnie várniuk   kérniük

(Te is írd át színessel a személyragokat a táblázat lemásolása után!)

 

A főnévi igenevet használjuk a jövő idő kifejezésére a fog segédigével együtt.

pl. tanulni fogok, úszni fogsz stb.

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) A főnévi igenév annyiban hasonlít az igére, hogy cselekvést, történést, létezést, állapotot fejez ki, de „főnévszerűen”, elvont fogalomként.

Talán te is érzed, hogy az enni főnévi igenév jelentése jobban hasonlít az evés főnévére, mint az eszik igéére: Az evés jó dologEnni jó dolog. 

Ezért a főnévi igenév a mondatokban is inkább a főnévhez hasonlóan viselkedik: Kellene egy kalapács. Kellene keresni egy kalapácsot. A főnévi igenevet minden esetben egy igetőből hozzuk létre képző segítségével.

A főnévi igenevet nem nehéz felismerni. A legtöbb esetben a -ni képzővel hozzuk létre: járni, látni, ébredni, élni, hasonlítani stb. Van néhány ige, amelyekhez nni alakban kapcsoljuk a képzőt: tesz – tenni, lesz – lenni, vesz – venni, visz – vinni, hisz – hinni, eszik – enni, iszik – inni. Megfigyelheted, hogy ezek az igék hasonlóak: alapalakjuk sz-re végződik, melyet a -nni képző hozzáillesztésekor el is veszít.

Házi feladat:

 – A füzetvázlat tanulni!

 – Mf. 127 .o. 1., 2. a, b, 3.a, b,

 1. feladat: az –sz végű igéket régen leírtuk, de visszalapozhatsz a Mf. 40-41.o.- ra is.
  (7 db van)

Az e-mailcímemre várom az elkészített feladatokat! A munkafüzetedben a 127. oldalt, a füzetben a vázlatot és a táblázatot kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 13-án, kedden 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

A következő Másolás beadási határideje a hónap vége: 2021. április 30., péntek.

Feladatok:

Tk. 41.o. szöveg meghallgatása, olvasása után:

A Project Fourth Edition Unit 3 page 41-nél megtaláljátok a tankönyvi hanganyagokat is az Audio részben, vagy az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Szótárazni: (további szavakat találsz a Mf 84-85.o.English across the curriculum részben, ott megnézheted a jelentésüket, de kiírni nem kell)

transport         közlekedés

from one side of the world to the other         a világ egyik végéből a másikba

dangerous       veszélyes

(journey          utazás)

even                még

(to walk          sétálni, gyalogolni)

over  …                       több mint …

(boat               hajó, csónak)

… years ago   … évvel ezelőtt

to change        változni

century            évszázad

to invent          feltalálni

wooden bike   fa bicikli

pedal               pedal

front                első

wheel              kerék

to design         tervezni

rich                  gazdag

cheap              olcsó

to carry            vinni

railway            vasút

 

Feladatok:

Tk 41. o. 1. Párosítsd össze a képeket a bekezdésekkel!

(csak a betűt és a bekezdés számát írd a füzetbe, pl a, 6,  b, …,  de van olyan bekezdés, amelyik több képhez tartozik!)

Tk 42. o. 3. (beszámozni 1-10-ig,  és csak a megoldást írni, de mindegyik szó utazással kapcsolatos, pl. 1 a ticket)

Házi feladat:

Mut’s holiday: meg kell tanulni, felelés áprilisban! Gyakorold az olvasását, kezdd el tanulni!

– A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a megoldásokat. Kérem a munkafüzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 12-én, hétfőn 16.00 óráig. Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

CSODABOGARAK 2.

Ehhez a feladathoz elsősorban a fantáziádat használd! Alkoss egy olyan érdekes bogár/rovar rajzát, amely lehet, hogy nem is létezik!

Az előző feladathoz félbe hajtott A4-es rajzlap másik oldalára rajzol le a te csodabogarad!
Használj élénk színeket, legyen részletgazdag a műved! Bármilyen technikával készülhet az alkotásod!
A két csodabogarat együtt értékelem. A kész műved majd az iskolában fogod bemutatni nekem!

6.a – TÖRTÉNELEM – 2020. 04. 09.

Más úton egy cél felé: Széchenyi István és Kossuth Lajos
(Ötödik témakor 6. lecke)

Az ehhez a leckéhez kapcsolódó online óra ápr. 9-én, pénteken 8.30-9.00 óra között.

Olvasd el a tk. 157-159. oldalakon a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó. Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_05_039

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 103. old. 2., 3., 4., 104. old. 7., 8.

Ezzel legyél készen április 12-ig., hétfőig!

 

Hajrá Srácok!

Egy kis edzés! 🙂 Mindent bele!

Ez most a lányoknak jobban fog tetszeni, de a fiúk is nyugodtan kipróbálhatják!

https://www.youtube.com/watch?v=VHyGqsPOUHs

Egy kis kézilabda:

https://www.youtube.com/watch?v=sBvnRQzORw0

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qER1LOYzFM

Házi feladat: tk. 186. old. B4/d

 

 

 

 

 

 

 

Tengelyesen tükrös négyszögek

A négyszögnek négy oldala, négy csúcsa, két átlója van. Belső szögeinek összege 360⁰. A négyszögeket lehet csoportosítani tulajdonságaik alapján. A tk. 189. old. 1. példáját nézzük meg, ahol 9 négyszöget vizsgálunk különböző szempont szerint. Ez alapján készítsük el az alábbi vázlatot:

 1. Van párhuzamos oldalpárjuk

 Azokat a négyszögeket, amelyeknek van párhuzamos oldalpárja, trapéznak nevezzük. Ezért speciális trapéz a paralelogramma, rombusz, téglalap és a négyzet is. Rajzold le ide a tk. 189. old. 1 példa ide tartozó 6 négyszögét.

 1. Van csúcsokon átmenő szimmetriatengelyük

Azokat a négyszögeket, amelyeknek van csúcsokon átmenő szimmetriatengelye deltoidnak nevezzük. Ezért a rombusz és a négyzet is egy speciális deltoid.  Rajzold le ide a tk. 189. old. 1 példa ide tartozó 4 négyszögét.

 1. Két-két szomszédos oldaluk egyenlő

Ezek a deltoidok.

 1. Van csúcsukon át nem menő szimmetriatengelyük

Azokat a négyszögeket, amelyeknek van csúcsukon át nem menő szimmetriatengelye, húrtrapéznak nevezzük. A téglalap és a négyzet speciális húrtrapéz. Rajzold le ide a tk. 189. old. 1 példa ide tartozó 3 négyszögét.

A tengelyes tükrözést, szabályos sokszögeket és a négyszögek csoportosítását láthatjátok a következő videón. A videó számunkra fontos része az elejétől 4 p 26 mp-ig tart. Ha ezt meg­nézted, akkor a videót állítsd meg 2 p 30 mp –nél. Az ott látható halmazábrát értelmezd, majd másold le. Ezt követően fejezd be a videó nézését, kiemelten a 6 p 11 mp – 11 p 20 mp –ig tartó részt: https://www.youtube.com/watch?v=eVt8DquiW3U

Házi feladat az eddig tanult szabályok megtanulása és átismétlése.

Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

 

 

Kedves Gyerekek!

A múlt órán az internetes keresés lehetőségeit néztük át.

A mai óránk címe: Internetes kereső feladatok

A két csoportnak ugyanazt, azt a keresési feladatot kell megoldania.

1.Melyek a Világörökség részei Magyarországon?

 1. Írj fel 5 magyar találmányt és a feltalálójának a nevét!

3.Mikor nyert Magyarország az olimpián a legtöbb aranyérmet, és mennyit?

 1. Sorold fel Csongrád- Csanád megye járásainak nevét!
 2. Sorold fel a szegedi múzeumok neveit!
 3. Mi a szegedi színház pontos neve és címe?
 4. Hétköznap mikor indul autóbusz Balástyáról Kecskemétre, és mikor érkezik oda?
 5. Hány km-re van egymástól Balástya – Kaposvár?
 6. Írd le a balástyai templom pontos nevét és építésének dátumát!
 7. Balástyán az iskolánk mikor kezdte el a működését és mekkora területen helyezkedik el?

Szövegszerkesztővel írd le a válaszokat és csatolt fájlként küldd vissza nekem! Határidő:2021.04.15. Jó munkát kívánok!

Gállné tanárnő

 

Március 23-án lejárt az 5 oldal másolás elkészítésének határideje. Mivel szünet után még nem mehetünk iskolába, küldjétek el E-mailben a másolásokat úgy, hogy a fényképezés előtt minden oldal tetejére írjátok fel a neveteket, a küldés dátumát, és azt, hogy hányadik oldal az ötből!

Az új határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

A névmások – ismétlés

1.Gyakorolj! (online megoldható és ellenőrizhető feladatok az Okostankönyvben)

-Utalósdi

– Névmásvadászat

– A névmások csoportosítása

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_032

2.Összefoglalás

– Olvasd el a tankönyvben és az Okostankönyvben, amit a névmásokról tanultunk!

Oldd meg a következő feladatokat! Online megoldható, ellenőrizhető.)

– Névmások

–  Keresztbe-kasul a névmások közt

– Pókos névmások

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok:

– Tk.94.o. olvasni Az igenevekről általában

A szabályt és a vázlatot másold le innen a füzetedbe és tanuld meg:

Az igenevek

Átmeneti szófajok: mindegyiket igéből képezzük különböző képzők segítségével.

Magyarázat: (ezt nem kell leírnod) Az igenevek olyan szófajok, amelyek egyszerre két alapszófaj tulajdonságait is magukon hordozzák: átmenetet alkotnak két-két alapszófaj között. Az igenév szó is erre utal: az igenevek félig igék, félig pedig névszók– főnevek, melléknevek vagy határozószók. A futni igenévben például felismered a fut igét; sőt akár ragozni is tudod: futnom, futnod, futnia, futnunk, futnotok, futniuk. Viszont vannak a főnevekhez hasonlító tulajdonságai is. Figyeld meg, mennyire hasonlít egymáshoz ennek a két mondatnak a jelentése: Szeretem a futást. Szeretek futni. Az elsőben az igéhez egy ragos főnév (futást) kapcsolódik, a másikban pedig a futni  igenév.

Fajtái:

Főnévi igenév: olvasni, elénekelni; képzője: –ni

Melléknévi igenév:
– olvasott (könyv), elénekelt (dal) képzői: t,tt
– (könyvet) olvasó, (dalt) eléneklő
képzői: ó,ő
–olvasandó (könyv), elénekelendő (dal)
képzői: andó,endő

Határozói igenév: olvasva, énekelvén képzői: va,ve, –ván, vén

Házi feladat:

 – A füzetvázlat tanulni!

 – Mf. 126 .o. 8., 9. a, b,

 1. feladat: néhol több értelmes megoldás is van, de figyelmesen olvasd el a következő mondatot is, mielőtt beírod a toldalékokat!

9.a, feladat: A kiegészítés után csoportosítsd őket a fajtájuk szerint: kérdő, mutató, általános, határozatlan névmás! Segítséget találsz a tankönyvben és a füzetvázlatokban!

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a válaszaitokat, az elkészített feladatokat! A munkafüzetedben a 126. oldalt és a füzetben a vázlatot kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 9-én, pénteken 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

A következő Másolás beadási határideje:  2021. április 30., péntek.

 

 1. április 8.

Kedves gyerekek! Első pillantásra úgy tűnhet, messze távolodunk a barokk korszak zenéjétől, amivel legutóbb, mint zenetörténeti korszakkal foglalkoztunk a húsvét kapcsán, de történelmileg ez szinte ugyanaz a korszak – a 17. század.

A tankönyv 67. oldalán olvasd el a tudnivalókat a kuruc kor zenéjéről! Ott találod a Csínom Palkó című dalt is, hallgasd meg, közben kövesd a dal szövegét.

https://www.youtube.com/watch?v=spLFql2QYEc

Kicsit bővebben, és másként a következő videóban tájékozódhatsz a kuruc kor zenéjéről, és hangszeréről, a tárogatóról – itt már lehet próbálkozni a dal eléneklésével is, amikor újra meghallod.

https://www.youtube.com/watch?v=Ms_cXbKxaQQ&t=7s&ab_channel=Lehr-Juh%C3%A1szM%C3%B3nika

Hogy ne feledkezzünk meg a népszokásokról sem, lapozz a tankönyv 47. oldalára és olvasd el a Fehérvasárnapra vonatkozó szöveget, majd hallgasd meg az itt (47.oldalon) található dalt!

https://www.youtube.com/watch?v=HN03uPuOKoA

Írd át a hangjegyeket a megfelelő helyre az ötvonalas kottában! A kezdőhang ABC-s neve Dé. Ha végeztél, fényképezd le és küldd el nekem! Ha felismerted, azt is írd címként a kottád fölé!

 

 

A mai napon írásbeli feleletet írtok a redmentán, 9.30-9.45 között kell elkezdeni és 15 percig írható. Mindenkit kérek az időpont betartására! Akinek problémája van az időponttal, kérem, privát üzenetben jelezze felém!

Történelmi arcképcsarnok olvasmányok alapján – Kossuth Lajos
(Ötödik témakör 5. lecke – olvasmányfeldolgozás)

Az ehhez a leckéhez kapcsolódó online óra ápr. 8-án, csütörtökön 10.00-10.45 óra között.

 

a) Olvasd el a tk. 160. oldalán lévő olvasmányt!

b) az olvasmány alapján önállóan állíts össze egy adatlapot róla a füzetedbe!

Neve:

Születési hely, időpont:

Származása (társadalmi csoport):

Tanulmányai:

Tanult foglalkozása:

Közéleti tevékenységei:

Börtön évei:

Politikai szerepe:

c) Oldd meg a mf. 104. oldalán a BAGOLY feladatot (igaz-hamis)!

Ezzel legyél készen április 9-ig., péntekig!

 feladat:   Másold le a vázlatot a hittan füzetbe!

vázlat :

 „Istennel a hazáért és a szabadságért!”

 • Lajos francia királyt nagyon komolyan és szigorúan vette az uralkodást, igyekezett mindinkább korlátozni az Egyházat
 • ekkoriban a török egyre jobban teret hódított Európában
 • Ince pápa összefogásra sarkallta az európai uralkodókat a törökök ellen
 • 1686-ban Buda vára is felszabadult
 • 1703-1711 között volt hazánkban a Rákóczi – szabadságharc:
  – A Habsburg uralom ellen harc volt ez
  – II. Rákóczi  Ferenc száműzetésbe vonult

feladat: Olvass utána II. Rákóczi Ferenc életének! Ebben segítségedre lesznek a következő internetes portálok! Mit írnál a zászlódra jelmondatul, ha fejedelem lennél?
Írd le ezt is a füzetbe!

https://www.teko-halas.hu/index.php/iskolankrol2/ii-rakoczi-ferenc-elete    II. Rákóczi Ferenc

Remélem a szünetben tudtatok pihenni.

A szünet előtt a tengelyes tükrözéssel kezdtünk el foglalkozni. Az utolsó nap mindenkit arra kértem küldje el a szerkesztését, lássam hogy megy. Sajnos ezt nem mindenki tette meg!

A füzetbe végezzétek el a következő feladatot! A tankönyv ábrájához hasonló helyzetbe rajzold le a szakaszokat és úgy végezd el a tükrözést. 4 db külön ábrán dolgozz!

Tk 175./7.

Holnap a szokott időben 8.30 várlak órán!

Mindig ismételd a szavakat és a rendhagyó igék múlt idejét!

3D Mut’s holiday

1.Tk. 38.o. 1. Hallgasd meg és olvasd el a képregény szövegét, majd válaszolj a kérdésekre!

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 1. Írd ki az új szavakat a szótárfüzetbe! (Mf. 77.o. 3D)

Ha van olyan szó, amit nem értesz, keresd meg az interneten!

 1. Olvasd el újra a képregényt! Ha megértetted, akkor haladj tovább!
 2. Tk. 39.o. 2. Írd le a képregény segítségével a kiegészített mondatokat a füzetbe!
 3. Tanuld meg a 2. és 3. kép szövegét!
 • Versszakok tanulása (Tizenegyedik ének -16. és 17. vsz., Tizenkettedik ének – 19. és 20. vsz.)
 • Könyvecske készítése (Rajz minden énekhez, az Előhanghoz, címlap feliratokkal, ahogy megbeszéltük)

A könyvecskét akkor kell beadni, ha újra megyünk iskolába, a versszakokat is akkor fogom kikérdezni.

Folytassátok Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének olvasását!

A Holdfogyatkozás című utolsó, V. részt április 28-ig kell elolvasni (és/vagy) meghallgatni hangoskönyv formájában.

Arany János: Toldi

Összefoglalás II.

Írjátok le a füzetbe!

1.Keletezése: 1846, a Kisfaludy Társaság pályázata

Jutalma: 15 (20) arany, Petőfi barátsága, hírnév

2.Forrásai: Ilosvai Selymes Péter históriás éneke, történelmi tanulmányok, nagyszalontai mondák, Petőfi: János vitéz

3.Műnem: epika

4.Műfaja: elbeszélő költemény (hosszabb történet verses formában)

5.Verselése: ütemhangsúlyos, négyütemű felező tizenkettes

6.Rímfajtája: páros rím (aa, bb, cc, dd stb.)

7.Nyelvezete: népies, régies

8.Költői kifejezőeszközök

 1. a) szóképek:

– hasonlat

– megszemélyesítés

– metafora

– allegória

 1. b) nyelvi alakzatok:

– megszólítás

– feliáltás

– kérdés

– felsorolás

– ismétlés

– párhuzam

– ellentét

– túlzás

– szótőismétlés

9.Közlésformák: elbeszélés, leírás, jellemzés, párbeszéd

10. Fogalmak: előhang, mottó, ének, allegória, epizód, tabló, életkép, utóhang

11.Szereplők:

 

Nézd meg a következő két összefoglaló órát! Egészítsd ki a vázlatot a látottak, hallottak segítségével (főleg a 8., 10., 11. pontokat! Találsz példákat költői eszközökre is!

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqUpJHdteXo&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

https://www.youtube.com/watch?v=HFf21HzU4Lg&ab_channel=T%C3%A1voktat%C3%A1smagyarnyelven

(Megtalálhatod így is: a Youtube keresőjébe beírod: III. házi olvasmány: Arany János: Toldi 1. rész, 2. rész)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁKOLIMPIA GAMETIME 2 ONLINE JÁTÉK – mozgás, játék és ügyességi próba lehetősége

https://www.gametime.diakolimpia.hu/#/

Otthon is elvégezhető kihívások formájában, Diákolimpia GameTime nevezetű játékkal kívánja a félbeszakadt versenysorozatát népszerűsíteni a Magyar Diáksport Szövetség.

Az online formában működő program nyolc sportágban – labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, torna, atlétika és multisport – került meghirdetésre. Az egyes kategóriákban három nehézségi fokozatban 9-9 kihívást – ezeket híres sportolók mutatják be – kell teljesíteni a diákoknak a tanév végéig folyamatosan, és a teljesítésekről szóló videókat fel kell tölteni a program weboldalára: www.gametime.diakolimpia.hu. A leglelkesebb résztvevő diákok sportszer és sportruházat díjazásban részesülnek. A részletes program a részvételi szabályzattal együtt a www.gametime.diakolimpia.hu oldalon olvasható.

Szeretném, ha ezek közül minél többet kipróbálnátok, természetesen az otthoni lehetőségek adta keretek között. Videókat, képeket akár nekem is küldhettek!!!

 1. Olvassátok el, nézzétek át a Tankönyv 127-128. o. összefoglalást, és az egyes leckéket.
 2. Töltsétek ki a Munkafüzet 63-65. oldalán az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. feladatot!

Ez egy otthoni dolgozat, jegyet fogok rá adni!

Segítségül használhatod a Tankönyvet és a Munkafüzet korábban megoldott feladatait is!

A Munkafüzet 63-65. oldaláról készített fotót küldd el a digioktataslacur@gmail.com címre ápr. 9. péntekig!

 

Szorgalmi feladat: A Tankönyv 127-128. oldalán található Rendszerezzük ismereteinket! című összefoglaló vázlatok lemásolása a füzetbe – tagoltan, lényeget kiemelve. Lefotózva küldd el a digioktataslacur@gmail.com címre.

Feladatok:

2021. 04. 07., szerda:

– Tk. 40.o. Culture szöveg meghallgatása, olvasása:

Elérhető a Project Fourth Edition, Level 2, Unit 3, Audio, Page 38 oldalon, vagyis az alábbi linken: https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

 – Szótárazni: kiejtésben segítségre lehet szükség! akár internetes szótárak, ahol beírod a keresett szót, és a hangszóróra kattintva meghallgathatod a kiejtést helyesen, pl. a SZTAKI SZÓTÁR http://szotar.sztaki.hu/

abroad             külföld

to go abroad    külföldre menni

the middle of …          … közepén

the end of …               … végén

(Most people   a legtöbb ember)

school holidays           iskolai szünet

(some              néhány)

to spend          tölteni /időt/

popular            népszerű

south-west      dél-nyugat

England          Anglia

(to learn about …       tanulni vmiről)

exciting           izgalmas

visitor             látogató

ferry                komp

through …      át, keresztül

Channel Tunnel Csatorna-alagút

Switzerland    Svájc

to organize      szervezni

skiing trip       síelés

(pupil              diák, tanuló)

half-term holiday        félévi szünet

(other              más, másik)

tourist             turista

(famous           híres)

sights              látnivalók

palace              palota

cathedral         székesegyház

university        egyetem

Tk. 40.o. 1. A füzetedbe másold le a címeket, utána írd mellé a szöveg bekezdéseinek számát (amelyik bekezdés tartalmát összefoglalja)!

Tk. 40.o. 2.a A füzetedbe másold le a címeket, utána írd mellé a válaszokat!
Segítségként elkezdtem mindegyiket:

popular places for families in Britain: the beach, museums, …  (2. bekezdés)

countries that British people go to: Spain, Italy, …  (3-4. bekezdés)

popular places for visitors to Britain: London, Tower Bridge, …   (5. bekezdés)

 

Házi feladat:

Mut’s holiday: meg kell tanulni, felelés áprilisban! Hallgasd meg többször, gyakorold az olvasását, kezdd el tanulni!

– A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a megoldásokat. Kérem a munkafüzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 9-én, pénteken 16.00 óráig. Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

 

Egri csillagok házi feladat volt mára:

 – A IV. fejezet 17. részig válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Határidő: legkésőbb ma, 2021. április 7., szerda 16.00 óra.

 Feladatok:

 1. Gárdonyi: Egri csillagok IV. rész dolgozat a REDMENTÁN:

A feladatlapot csak egyszer lehet töltheted ki, elkezdeni ma, 2021. április 7-én, 8.00 és 10.00 óra között lehet. Használhatod a regény szövegét, de csak azt! A végleges eredményt csak akkor fogjátok látni, ha mindenkiét javítottam, jóváhagytam.

 1. Olvasd tovább az V. fejezetet a 4. rész végéig! Válaszolj a kérdésekre a füzetedben!
  (A kérdéseket nem kell leírni, csak a fejezetek számát, és a válaszokat.)

ÖTÖDIK RÉSZ – Holdfogyatkozás

KÉRDÉSEK Gárdonyi Géza: Egri csillagok c. regényéhez

 1. Ki a kapitány Szarvaskőn?

  Mit akar a két látogató?

  Hogyan mutatkoznak be?

 1. A török táborba milyen álruhában megy Éva és Miklós?

  Hol található a titkos alagút bejárata?

3-4. Hegedüs hadnagy miről beszélget Gergellyel, hol?

  Mivel fenyegetőznek a törökök?

  Mit ígérnek?

  Mi történt Paksy Jóbbal?

  Miért lett mérges Dobó a kocsmárosokra?

Ennek a határideje: legkésőbb 2021. április 14., szerda 16.00 óra

A füzetben kell az oldalt lefotózni és csatolt fájlként elküldeni az e-mailcímemre.
A feladatokból pontozni fogok. Jó munkát!

Tengelyesen tükrös háromszög területe

 

Kedves Gyerekek a mai órán a tengelyesen tükrös háromszög területét tanuljuk. A háromszög területét visszavezetjük a téglalap területének kiszámítására. Ennek a megértéséhez olvassátok el a tk. 185. oldalán található 1. példáját és annak az első megoldását. Ennek a megértését segíti a következő videó:

https://www.youtube.com/watch?v=3zQHIXVhw_w

Szorgalmi a tk. 185. oldalán található 1. példája és annak a harmadik megoldása. Ezt egy  másik videó szemlélteti:

https://www.youtube.com/watch?v=UMcZrv6WVU0

Ezek alapján készíts rövid, rajzos vázlatot!

Házi feladat: tk. 186. old. B3 és B4/a,b feladatok.

Jó munkát és jó pihenést kívánok! Gállné tanárnő

Füzetbe szerkeszd a következő feladatokat! A kiinduló helyzet ugyanúgy nézzen ki, mint a tankönyvben.

Tk 175./8.

A szerkesztésekről képet kérek! informatikabalastya@gmail.com

Mindenkinek jó pihenést és kellemes ünnepeket kívánok!

Tananyag: Legértékesebb természeti erőforrásunk a talaj

Tankönyv 122-124.o.

Vázlatpontok – Talaj jellemzői:

 • fogalma
 • kialakulása, összetevői, alkotóelemei
 • humusz, termőképesség
 • kötött talaj
 • laza talaj – homoktalajok
 • erózió – talajpusztulás

Hogyan keletkezik a talaj? – digitális lecke alapján haladunk órán

https://www.mozaweb.hu/Microcurriculum/view?azon=dl_93

Aki otthon dolgozik, annak ajánlom a könyvet végigolvasni a vázlatpontokat megfigyelve. Emellett a mozaweb adott oldalán találja a digitális leckét.

Házi feladat: Munkafüzet 61.o. 1., 2. – aki nem volt ott az online órán, lefotózva küldje ezeket a digioktataslacur@gmail.com címre ápr.2. péntekig!

Feladatok:

rendhagyó igék szótárazni és tanulni:

drink, drank    inni

see, saw          látni /szó a kiejtése a 2. alaknak /

tell, told          mondani, mesélni.

run, ran           futni

hear, heard      hallani /hörd a kiejtése a 2. alaknak/

bring, brought hozni /brót a kiejtése a 2. alaknak/

win, won         győzni, nyerni

spend, spent    tölteni (időt), költeni (pénzt)

wear, wore      viselni, hordani

build, built      építeni /bild, bilt a kiejtése/

 – Mf. 31.o. 4. és 5. feladat megoldása

Házi feladat:

Mut’s holiday: meg kell tanulni, felelés áprilisban! Hallgasd meg többször, gyakorold az olvasását, kezdd el tanulni!

– A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a megoldásokat. Kérem a munkafüzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 7-én, szerdán 16.00 óráig. Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

Arany és Petőfi levelezése
Tankönyv 155-156.o. Olvasd el a Tk. oldalait!

Arany János: Válasz Petőfinek meg is hallgathatod, ezt ajánlom:

https://www.youtube.com/watch?v=oXnjlsrWez8

Tankönyv 158.o. Arany János levele Petőfi Sándorhoz Olvasd el! Nézd meg a képeket is!

 – Írd le a füzetbe a vázlatot:

Arany verses és prózai levélben is válaszolt. Ez volt barátságuk kezdete.

 – Másold le a versből azt a versszakot, amelyikben Arany János a nép sorsával azonosítja a saját sorsát!

 – Mf. 65.o. 1., 2.

A füzetben (vázlat, versszak) és a munkafüzetben kell az oldalt lefotózni és csatolt fájlként elküldeni. Határidő: 2021. április 7., szerda 14 óra.

 Egri csillagok: Olvasd tovább a IV. fejezetet a 17. rész végéig! Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Ennek a határideje: legkésőbb 2021. április 7., szerda 16.00 óra

Az Egri csillagok IV. fejezetéből dolgozat lesz a Redmentán 2021. április 7-én, szerdán!

Április 7-ig folyamatosan, mindenki saját tempójában végezze el az alábbi feladatokat!

 • Versszakok tanulása (Tizenegyedik ének -16. és 17. vsz., Tizenkettedik ének – 19. és 20. vsz.)
 • Könyvecske készítése (Rajz minden énekhez, az Előhanghoz, címlap feliratokkal, ahogy megbeszéltük)

A könyvecskét akkor kell beadni, ha újra megyünk iskolába, a versszakokat is akkor fogom kikérdezni.

Folytassátok Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének olvasását!

A Holdfogyatkozás című utolsó, V. részt április 28-ig kell elolvasni (és/vagy) meghallgatni hangoskönyv formájában.

Arany János: Toldi

Összefoglalás I.

Ismételjétek a mű cselekményét!

A Tk. 150. oldalán lévő táblázat segítségével egészítsétek ki a Mf. 61-62. oldalán az 1. feladat táblázatát! Írjatok különböző színű tollakkal:

 • a cselekményt kékkel
 • a szerkezetét pirossal
 • a helyszínt feketével
 • az időt zölddel!

Más színeket is használhatsz, az a lényeg, hogy oszloponként négy különböző színnel dolgozz.

Érdemes újra elolvasni a Toldit. Egyúttal befejezni a rajzos könyvecskét.

A szünet után szerdán folytatjuk az összefoglalást.

 

 

 

 

 

 

 

A szövegek, feladatok hanganyagát megtalálhatod interneten a következő módon:

 • Írd be a Google keresőbe: Project Fourth Edition!
 • Válaszd: Level 2!
 • Unit 3
 • Audio
 • page…(Tk. oldalszáma, feladat száma)

Használhatod az általam megadott linket is.

Mindig ismételd a szavakat és a rendhagyó igék múlt idejét!

Javítsd a múlt órai feladatokat!

1.Tk. 37.o. 7. Egészítsd ki a képeslapok szövegét a fölöttük található igék múlt idejű alakjaival!

Javítókulcs:

 1. képeslap: 1. travelled 2. drove 3. played 4. stopped 5. had 6. lost 7. put 8. forgot 9. found
 2. képeslap: 1. arrived 2. enjoyed 3. slept 4. looked 5. went 6. took 7. walked 8. had 9. rained 10. visited

A mondatok angolul:

We missed the bus. Jack went tot he shop. My watch stopped. Rob found a photo.

 1. A javítás után az 1. képeslap szövegét másold le helyesen kiegészítve angolul a füzetbe!
 2. Írd ki az új szavakat a szótárfüzetbe!

greetings – üdvözlet

Czech Republic – Cseh Köztársaság

Netherlands – Hollandia

great – nagyszerű

by boat – hajóval

journey – utazás

way – út

waiter – pincér

spooky – ijesztő

 1. A 2. képeslap szövegét magyarul írd le a füzetbe!

A 2. és a 4. feladatot küldjétek el E-mailben legkésőbb csütörtök estig!

 

 

Feladat: Olvasd el a szentírási szakaszt, másold le a vázlatot a füzetbe és készíts egy rajzot Jézus feltámadásáról!

szentírási szakasz:  Máté 28,1-7
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”

vázlat:

Jézus feltámadása- Húsvét ünnepe:

 • Húsvétvasárnap Jézus feltámadt
 • a szent asszonyok kimentek a sírhoz, de a követ elhengerítve találták, egy angyal mondta nekik: NINCS ITT, FELTÁMADT!
 • Mária Magdolna hírül adta ezt az apostoloknak
 • Péter és János kifutottak a sírhoz, s látták, hogy Jézus nincs ott
 • Jézus feltámadásával megváltott minket
 • Jézus Krisztus a Megváltó!

Nézd meg a Názáreti Jézus című filmből a következő részletet!  5:49:00 – 5:57:00

https://www.youtube.com/watch?v=E3lMqioI1kU   a Názáreti Jézus

hittanos ének: Hallgasd és énekeld!

https://www.youtube.com/watch?v=eRF_O-S-zcg  Föltámadt, Alleluja!

Elkészített munkáidról a fotót a digioktatasnorbi@gmail.com címre küld el!

 

 Kedves Gyerekek!

 Örülök, hogy sokan nagyon ügyesen megoldottátok a feladatokat!

 A tankönyvben a 197-199. oldalig van az újabb tanulmányozni való, a munkafüzet feladataiból a 104./ 1. 2. 3. 4.   105./ 5. 7. kell visszaküldeni!

Tudom, hogy sok a feladat, de meglátjátok, hogy nagyon könnyűek, ráadásul a szünet miatt sok idő van a megoldásra. J

Ezeket kell kitölteni és visszaküldeni 04. 13-ig!

A lejjebb található kisfilmek segítik a munkátokat, magyarázat és vázlat is van, feltétlenül szánjatok rá időt!

https://www.youtube.com/watch?v=KQoI5QWg7gs

https://www.youtube.com/watch?v=3Z3MVmFndrA

https://www.youtube.com/watch?v=nLfv0zA93B4

 

                                                Jó munkát, kitartás!

                                                    Üdv. Tündilla

Kedves Gyerekek!

Aaz új témakörünk a közlekedésről szól. Tavaly már tanultatok a gyalogos közlekedésről. Ismételjük át a tavaly tanultakat a következő internetes munkafüzet segítségével. Nézd át ezt a neked szóló ismertetőt az 5-12. oldalig:

http://www.kti.hu/wp-content/uploads/2018/10/K%C3%B6zleked%C5%91-kisokos-munkaf%C3%BCzet.pdf

A következő honlapon további érdekességet és a retro rajzfilmet is megnézhetsz:

https://muszakiesinformatikaineveles.wordpress.com/5-osztaly-uj/kozlekedes/a-gyalogosok-kerekparosok-es-gyermekjatekok-kozlekedesere-vonatkozo-szabalyok/

 

Ne feledjétek, a márciusi Másolás beadási határideje: ma, 2021. március 30., kedd!

A következőket kérem: az elkészített oldalakat a füzet felső sarkában számozd be 1-től 4-ig (5-ig), az alsó sarkába pedig minden oldalon írd föl a dátumot: III. 30., oda, ahová a L jelet szoktam tenni! Kérem, hogy jól olvashatóan fotózd le az oldalakat, csak így tudom értékelni a munkádat!

Feladatok:

2021.03. 30., kedd:

– Tk.84-85.o. olvasni

A szabályt és a vázlatot másold le innen a füzetedbe és tanuld meg:

A névszókhoz járuló jelek

Névszók: a szófajok egy csoportja, ide tartoznak:
a főnevek, a melléknevek, a számnevek és az őket helyettesítő névmások.

(Nézd meg a Tk. 87.oldalt! A gondolattérkép segít áttekinteni.)

A főnévhez kapcsolódó jelek:

 1. A többes szám jele a k. (Az egyes számnak nincs jele.)
 2. íjász – íjászok
 3. A birtoktöbbesítő jel az i. (A birtok többségét jelöli.)
 4. nyilai, övéi
 5. A birtokjel az é. (A birtokost kifejező szóhoz járul.)
 6. kisfiúé, övé
 7. A többesjel az ék. (Csak személyt jelölő főnevekhez járulhat.)
 8. Janiék, apukámék
 9. A birtokos személyjelek.
 10. könyvem, kertünk

 – Másold le a Tk. 85.o. táblázat első oszlopát! (a birtok egyes számú)

 – Figyeld meg a második oszlopban az –i birtoktöbbesítő jelet a toldalékokon! (ezt nem kell leírni)

Házi feladat:

 – A füzetvázlat tanulni!

 – Mf. 112.o. 1.c, d, e,

e,  feladat: Zárójelben írd a szó mellé a szófaját is! (Lehet rövidíteni a szófajokat: főnév=fn, melléknév= mn, számnév= szn, névmás= nm.)

A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a válaszaitokat, az elkészített feladatokat! A munkafüzetedben a 112. oldalt és a füzetben a vázlatot, a táblázatot kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. április 8-án, csütörtökön 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

Március 23-án lejárt az 5 oldal másolás elkészítésének határideje. Mivel szünet után még nem mehetünk iskolába, küldjétek el E-mailben a másolásokat úgy, hogy a fényképezés előtt minden oldal tetejére írjátok fel a neveteket, a küldés dátumát, és azt, hogy hányadik oldal az ötből!

Az új határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

A határozatlan és az általános névmás

 1. Mielőtt elkezded nézni a videót, készítsd elő
  • a nyelvtan könyvedet (legyen nyitva a 82-83. oldalon)
  • a munkafüzetedet (110.o.)
  • a füzetedet!

Írni is kell közben.

Az óra anyagát, a tanulnivalót és a feladatokat a videó tartalmazza. A linkre kattintva már indíthatod is. (Akinek ez esetleg nem sikerül: youtube.com, a keresőbe beírja: határozatlan és általános névmás)

https://www.youtube.com/watch?v=TxlVR1l0FJc&ab_channel=Kov%C3%A1csVikt%C3%B3ria

 

 1. Olvasd el itt is a tudnivalókat! Oldd meg a következő feladatokat! Online megoldható, ellenőrizhető.)
  • Poirot nyomoz: az általános és a határozatlan névmás
  • Határozatlan idézetek
  • Névmásokat bele!
  • Általános vagy határozatlan névmás?

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_030

Aki az eddigieket FIGYELMESEN elolvassa, megnézi, meghallgatja és megcsinálja, meg is tanulja a határozatlan és az általános névmásokat! Ez a feladat!

Küldeni most NEM kell. Tanulni igen.

 

 

Sziasztok!

Kettő, otthon könnyen elvégezhető feladatsort tettem fel, amelyikben a lányok szerepelnek, abban a hajlékonysági tesztet nem kell kipróbálnotok! J

https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w

https://www.youtube.com/watch?v=BIc-wEDN4kc

Alább az első edzésterv a fiúknak szól, ismétlésként, kis súllyal remek feladatok.

https://www.youtube.com/watch?v=f307bEEV-eo

A lányoknak egy kis zumba.

https://www.youtube.com/watch?v=8DZktowZo_k

 

                                                       Üdv. Tünde néni

Házi feladat

 1. A tengelyesen tükrös háromszög tulajdonságai:

– Van két egyenlő hosszúságú oldala, ezek a szárai

 -A harmadik oldala az alapja

– Egyenlő szárú háromszögnek (szimmetrikus háromszögnek) is nevezzük

– Az alapon fekvő szögei egyenlő nagyságúak

– A szimmetria tengely merőlegesen felezi az alapot

– Az alaphoz tartozó magasság az alap és a szemközti csúcs távolsága

– Az alaphoz tartozó magasság felezi a szárszöget.

 1. tk. 181 old.21
α β γ δ ε ζ
a 30⁰ 75⁰ 75⁰ 150⁰ 105⁰ 105⁰
b 90⁰ 45⁰ 45⁰ 90⁰ 135⁰ 135⁰
c 80⁰ 50⁰ 50⁰ 100⁰ 130⁰ 130⁰
d 60⁰ 60⁰ 60⁰ 120⁰ 120⁰ 120⁰
e 100⁰ 40⁰ 40⁰ 80⁰ 140⁰ 140⁰
f 108⁰ 36⁰ 36⁰ 72⁰ 144⁰ 144⁰
g 90⁰ 45⁰ 45⁰ 90⁰ 135⁰ 135⁰
h 90⁰
i 120⁰ 30⁰ 30⁰ 60⁰ 150⁰ 150⁰
 1. tk. 180. old. 19.

A:4,5,6,7,8,9                          F: 4,5,6,7,8,9

B:1,2,3                                    G:4

C: 4,5,6,7,8,9                          H: nincs ilyen

D: 5,6,7,8,9                            I: 4

E.1,2,9                                    J: 4,5,6,7,8,9  

 

Tengelyesen tükrös háromszögek

Minden szerkesztéshez készíts vázlatot, ahol lerajzolod, hogy mit kell majd megszerkeszteni. Jelöld betűzéssel ennek a a részeit és írd fel a megadott adatokat! (Segítség a tk. 184. old. B1-es feladat vázlata.) 

Ezután készíts tervet, melybe a megoldási lépéseket sorszámozással tüntesd fel! ( Segítség a tk.182.old. lap tetején lévő terv, persze ez más feladatnál más-más lépéseket jelent majd.)

 1.  Szerkesszünk olyan egyenlő szárú háromszöget, amelynek alapja 3 cm, a szára 4 cm. Lehet önállóan is szerkeszteni, de ha nem boldogulsz ennek a leírása a tk.182. old. 1. példája, és további segítség ad a következő videó az elejétől 2 perc 25 mp-ig: https://www.youtube.com/watch?v=kvKz5q28MCw
 2.  Szerkesszünk olyan egyenlő szárú háromszöget, amelynek az alapja 3 cm, az alapon fekvő szöge 75⁰. Lehet itt is önállóan szerkeszteni, de ha nem boldogulsz ennek a leírása a tk.183. old. 3. példája, és további segítség ad a videó folytatása a 2 perc 25 mp –től 6 perc 50 mp-ig. https://www.youtube.com/watch?v=kvKz5q28MCw

vagy a következő videó is végig ezt mutatja be egy picit más megoldással, mind a kettő elfogadható: https://www.youtube.com/watch?v=en0qCOnJa3o

 Házi feladat. tk.182. old. 22/a és 184. old. B1/a

 

Matematika 2021. március 29.

Szerkeszd meg a következő alakzatok tükörképét!

 1. pont
 2. egyenes                                          
 3. háromszög
 4. négyszög

Az elkészített feladatokról képet kérek! informatikabalastya@gmail.com

Házi feladat volt mára:

Egri csillagok: Olvasd tovább a IV. fejezetet a 14. rész végéig! Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Határidő: legkésőbb ma, 2021. március 29., hétfő 16.00 óra.

 Arany és Petőfi levelezése
 – Tankönyv 153-154.o. Olvasd el a Tk. 153-155.oldalait!

Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshoz meg is hallgathatod, ezt ajánlom:

https://www.youtube.com/watch?v=8XEu8oA16sE

Tankönyv 157.o. Petőfi prózai levele Aranyhoz Olvasni.

 – Írd le a füzetbe a vázlatot, és tanuld meg:

     Arany és Petőfi levelezése

A Toldi megjelenése után Petőfi verses és prózai levélben is üdvözölte a szerzőt.

Közös elképzelés: a költő feladata a népről írni a népnek.

A vers műfaja: episztola= költői levél. Egyéni vagy közérdekű témákról szól. Egy meghatározott személyhez íródott, de költeményként a nyilvánosságnak szánták.

  – Feladatok: Válaszolj a füzetedben a kérdésekre:

 1. Másold le a versből azt a versszakot, amelyik egy hasonlattal kezdődik, és arról szól, hogy Petőfinek nagyon tetszik a Toldi egyszerű nyelvezete!
 2. Mi utal arra, hogy Petőfi barátkozni akar a még ismeretlen Arany Jánossal?
 3. Hogyan fogalmazta meg Petőfi a költők feladatát?

A füzetben (vázlat, válaszok), kell az oldalt lefotózni és csatolt fájlként elküldeni. A feladatokból pontozni fogok. Határidő: 2021. március 31., szerda 16.00 óra.

 Egri csillagok: Olvasd tovább a IV. fejezetet a 17. rész végéig! Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Ennek a határideje: legkésőbb 2021. április 7., szerda 16.00 óra

A könyv IV. fejezetéből dolgozat lesz a Redmentán 2021. április 7-én, szerdán!

Feladatok:

Gyakorlólap (március 5-én, a legutolsó iskolai órán adtam oda) 1. és 2. feladat (Szorgalmi: 3.)

A szövegek, feladatok hanganyagát megtalálhatod interneten a következő módon:

 • Írd be a Google keresőbe: Project Fourth Edition!
 • Válaszd: Level 2!
 • Unit 3
 • Audio
 • page…(Tk. oldalszáma, feladat száma)

Használhatod az általam megadott linket is.

Mindig ismételd a szavakat és a rendhagyó igék múlt idejét!

1.Tk. 37.o. 7. Egészítsd ki a képeslapok szövegét a fölöttük található igék múlt idejű alakjaival!

Hallgasd meg a szövegeket, ellenőrizd a munkádat! Sokszor meghallgathatod, ha szükséges. Meg is állíthatod, hogy tudj javítani.

Az alábbi linkre kattintva könnyen elérhető a szöveg.

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

2.Írd le a következő múlt idejű mondatokat angolul!

Lekéstük a buszt.

Jack elment a boltba.

Az órám megállt.

Rob talált egy fényképet.

Küldeni most nem kell.

Április 7-ig folyamatosan, mindenki saját tempójában végezze el az alábbi feladatokat!

 • Versszakok tanulása (Tizenegyedik ének -16. és 17. vsz., Tizenkettedik ének – 19. és 20. vsz.)
 • Könyvecske készítése (Rajz minden énekhez, az Előhanghoz, címlap feliratokkal, ahogy megbeszéltük)

A könyvecskét akkor kell beadni, ha újra megyünk iskolába, a versszakokat is akkor fogom kikérdezni.

Gárdonyi Géza: Egri csillagok IV. rész

Redmenta.hu

A mai dolgozatot 8.00 és 8.20 között lehet elkezdeni. 30 percig írhatod.

Ezen kívül hétfőn el kell még küldenetek a füzetbe írt válaszokat.

A kettőt együtt fogom osztályozni.

Történelmi arcképcsarnok olvasmányok alapján
(Ötödik témakör 4. lecke – olvasmányok)

Az ehhez a leckéhez kapcsolódó online óra márc. 29-én, hétfőn 12.00-12.30 óra között.

 Széchenyi István

a) Nyisd meg a linket, olvasd el és oldd meg a Széchenyihez kapcsolódó feladatokat! (Nemzeti Köznevelési Portál okostankönyve)

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_05_038

b) Ellenőrizd le, hogy a mf. 100. oldalán jól oldottad-e meg az első baglyos feladatot, amely Széchenyihez kapcsolódik! Ha nem, javítsd!

Wesselényi Miklós

a) Olvasd el a tk. 155. oldalán lévő olvasmányt!

b) Nyisd meg a linket, olvasd el és oldd meg a Wesselényihez kapcsolódó feladatot! (Nemzeti Köznevelési Portál okostankönyve)

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_05_038

Deák Ferenc

a) Olvasd el a tk. 156. oldalán lévő olvasmányt!

b) Oldd meg a mf. 102. oldalán a 2. BAGOLY feladatot (táblázat Wesselényi és Deákhoz)!

Ezzel legyél készen április 8-ig., csütörtökig. Április 8-án írásbeli felelet lesz a REDMENTÁN a most tanulmányozott témakör 1-4. leckékből.

CSODABOGARAK 1.

Ehhez a feladathoz kutakodj az interneten! Keress egy érdekes bogár/rovar fényképét, amelyet lerajzolsz!

Egy A4-es rajzlapot hajts félbe, majd nyisd ki és a baloldalára rajzol le a kiválasztott bogarat. A másik oldalra a következő feladatot fogod elkészíteni, amelyet majd később ismertetek.
A rajzodat grafittal, színesceruzával rajzold meg (keményebb, puhább), igyekezz árnyalni minél élethűbben ábrázolni!

A kész műved majd az iskolában fogod bemutatni nekem!

A szövegek, feladatok hanganyagát megtalálhatod interneten a következő módon:

 • Írd be a Google keresőbe: Project Fourth Edition!
 • Válaszd: Level 2!
 • Unit 3
 • Audio
 • page…(Tk. oldalszáma, feladat száma)

Használhatod az általam megadott linket is.

Ismételd a szavakat, tanuld meg, majd folyamatosan ismételd a rendhagyó igék múlt idejét!

1.Ellenőrizd a 36.o. 3.b feladatot!

2. True (igaz)

3. False (hamis)

4. False

5. It doesn’t say (nem derül ki a szövegől)

6. False

7. True

8. False

2.Tk. 37. o. 5.a Írd le a mondatokat a füzetbe a zárójelben lévő igék múlt idejű alakjaival kiegészítve!

3.Mf.28. o. 3. Egészítsd ki a szöveg mondatait az igék múlt idejű alakjaival!

Ha nem tanultuk még valamelyik ige múlt idejét, nézd meg a Mf. 79-80. oldalán a rendhagyó igék (Irregular verbs) listáját! Ha nem találod, akkor valószínűleg -ed végződésű a múlt ideje.

 Vigyázz, tagadó alakokat is kell használnod. Ha a zárójelben az ige: not forget, a múlt idejű alak: didn’t forget, tehát csak elé kell írni a didn’t segédigét, és lemásolni mellé az igét.

A megoldásokat hétfőig kérem E-mailben.

– Tk. 80.o. olvasni (A tankönyvetek most csak megemlíti, de a vonatkozó névmásokat is ide vesszük. )

A szabályt és a vázlatot másold le innen a füzetedbe tanuld meg:

A vonatkozó névmások:

összetett mondatok egyik tagmondatában fordulnak elő, s a másik tagmondat valamelyik szavára, vagy az egész tagmondatra vonatkoznak.

Leggyakrabban egy a- előtag és egy kérdő névmás kapcsolódik össze bennük.
Pl. a- + ki, a- + milyen stb.

Alakjai:

Főnevet helyettesít: aki, ami, amely, mely

Melléknevet helyettesít: amilyen, amekkora

Számnevet helyettesít: ahány, amennyi, ahányszor, ahányadik

 További magyarázatot, gyakorló feladatokat az Okostankönyvben találhatsz:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_029

Házi feladat:

 – A névmások fajtái tanulni.

 – Mf. 110.o. 1.,  és 3. (csak a kiegészítés, a, és b, rész nem kell)

A tegnapi, március 25-ai feladatokkal együtt a Tanárainkban található e-mailcímemre várom a válaszaitokat, az elkészített feladatokat! A munkafüzetedben a 110. oldalt és a füzetben a vázlatot kell lefotózni és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. március 26-án, pénteken 16.00 óráig. Jó munkát kívánok!

 

Feladatok:

– Tk. 38. o. 1. Mut’s holiday meghallgatni újra, olvasni:

Elérhető a Project Fourth Edition, Level 2, Unit 3, Audio, Page 38 oldalon, vagyis az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

– Füzetben vázlat írása, megtanulása:

Simple Past – Questions (Egyszerű múlt idő – Kérdések)

Kérdéseknél a did segédigét és az ige első alakját használjuk.

Szórend:

(Where)   │ did       |      you    │ go  │ on   holiday ?

(Kérdőszó) │segédige  │ alany  │ige │többi mondatrész ?

Tk. 39. o. 3.a, b, feladat: füzetbe lemásolni a mondatokat és kiegészíteni a történet alapján.

Házi feladat:

Mut’s holiday: meg kell majd tanulni, felelés áprilisban! Most tanuld meg a szavakat, hallgasd meg többször, gyakorold az olvasását!

– A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a megoldásokat. Kérem a füzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. március 29-én, hétfőn 16.00 óráig.

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

Az első reformországgyűlés (Ötödik témakor 3. lecke)

Az ehhez a leckéhez kapcsolódó online óra márc. 26-án, pénteken 8.30-9.00 óra között.

Olvasd el a tk. 152-154. oldalakon a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Az Nemzeti Köznevelési Portál (nkp) okostankönyve nagyon jó. Érthető szöveg, nagyon jó játékos feladatok!

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_05_038

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 101. old. 1., 2., 4.,

A tanulásban segítség:

ZANZA TV (5-6 perces kisfilmek):

Ez a témakör több leckéjéhez is kapcsolódik! (korábban feltett kisfilm)

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformmozgalom-kibontakozasa

 

Ezzel legyél készen március 29-ig, akkor töltöm fel a következő leckét! Írásbeli felelet a tavaszi szünet után, április 8-án, csütörtökön lesz!

 

 

 

– Tk.82-83.o. olvasni

A szabályt és a vázlatot másold le innen a füzetedbe tanuld meg:

A határozatlan névmás:

valamilyen pontosan meg nem nevezhető személyre, dologra, tulajdonságra vagy mennyiségre utal. (Nem tudjuk vagy nem akarjuk megnevezni).
vala- és né- előtaggal sok összetett szó van köztük.

Alakjai: Tk. 82.o. táblázat lemásolni a füzetbe! A vala és a né- előtagokat írd át színessel!

 

Az általános névmás:

minden élőlényre, dologra, ezek minden tulajdonságára, mennyiségére utaló összefoglaló értelmű szó. Többnyire összetett szavak: bár-, akár-, minden-, sem-, se– előtaggal és kérdő névmási utótaggal.

(Mindenkire, bárkire vagy senkire vonatkozó dolgok.)

Alakjai: Tk. 83.o. táblázat lemásolni a füzetbe! A bár-, akár-, mind-, sem-, és a se– előtagokat írd át színessel, ahogyan a táblázatban látod!

Házi feladat:

 A névmások fajtái tanulni.

További magyarázatot és feladatokat itt találhatsz az Okostankönyvben:

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_030

Még nem kell elküldeni a megoldásokat, majd a holnapi órával együtt kérem.

 A reformkor hajnalán (Ötödik témakor 2. lecke)

Az ehhez a leckéhez kapcsolódó online óra márc. 25-én, csütörtökön 10.00-10.30 óra között.

Olvasd el a tk. 148-151. oldalakon a tankönyvi szöveget (a főszöveg és kiegészítő szövegek)!

Ismétlésként tekintsd át egy korábbi témakörben beragasztott kiegészítő lap információit!

Másold le az ehhez kapcsolódó vázlatot a füzetedbe!

Az nkp okostankönyve is jó (leírás, feladatok), csináld végig az olvasmányig!:

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_05_037

Töltsd ki a munkafüzet feladatait: 99. old. 1., 4., 100 old. 5., első bagoly (rejtvény)

A tanulásban segítség:

ZANZA TV (5-6 perces kisfilmek):

Ez a témakör több leckéjéhez is kapcsolódik! (korábban feltett kisfilm)

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformmozgalom-kibontakozasa

 

Ezzel legyél készen március 26-ig, akkor töltöm fel a következő leckét!

Az előző tananyagrész, a tavaszi népszokások helyes sorrendje. Olvasd el a magyarázatokkal együtt!

 1. farsangköszöntés – üdvözöljük, köszöntjük, amikor eljön.
 2. farsangi vénlánycsúfolás – mivel a húsvét „mozgó” ünnep, az őt megelőző nagyböjt legkorábban február 12-én kezdődhet. A legények tréfás figyelmeztetése, hogy egy-egy lánynak ideje lenne férjhez mennie, minél előbb meg kellett történjen, még a farsangi, „bulizós” időszakban.
 3. balázsjárás – február 3. Balázs napja, névnap.
 4. alakoskodás – a farsang vége felé szokás alakot (jelmezt) ölteni.
 5. Gergelyjárás – március 12. Gergely nap, névnap.
 6. böjti leányjátékok – amennyiben a nagyböjt – a húsvétvasárnap előtti 40. nap nagyon korán kezdődne, lehet, felcserélődik a Gergelyjárással. Fontos, hogy a böjti leányjátékokat csak vasárnaponként lehet játszani; a nagyböjt pedig szerdai nappal veszi kezdetét.
 7. zöldágjárás, virágvasárnapi villőzés – mindkét szokás virágvasárnaphoz, a húsvétvasárnapot megelőző vasárnaphoz kötődik.
 8. Húsvéti locsolás – húsvétvasárnap után, hétfőn történik

Ha nem küldted el nekem, írd be a füzetbe a sorrendet, magyarázatok nélkül (nem kell leírni a – utáni részt)! Most nem kérek róla fényképet.

Nyisd ki a tankönyvet a 64. oldalon. Olvasd el a szöveget (fél oldal) a passióról, arról a zenei műfajról, mely a barokk korszakban (kb. 1600 – 1750) keletkezett, szerzője pedig Johann Sebastian Bach. A következő zenei részletek a János passióból származnak, hallgasd meg őket! Az első a tankönyv 64. oldalának alján szerepel betűkotta formájában, próbáld követni zenehallgatás közben!

https://www.youtube.com/watch?v=7M_MS7x4wKo&ab_channel=JackGibbons

Ebben a videóban láthatod a barokk zenekarban használt hangszereket is.

https://www.youtube.com/watch?v=apWYzBxtT9M&ab_channel=NetherlandsBachSociety

Egy különleges előadást látsz ebben a videóban, az énekkar mozdulatokkal is alátámasztja a szöveget. Jelentése: Uram, mi Urunk, kinek dicsősége fenséges minden földön.

https://www.youtube.com/watch?v=X-sd7JDBxis&ab_channel=BerlinerPhilharmoniker

2021.03.25-26. (csütörtök-péntek)

Március 23-án lejárt az 5 oldal másolás elkészítésének határideje. Küldeni most nem kell, de folytassátok a másolást!

A határidő: május 6. – 5 oldal az Egri csillagok V. részéből (Holdfogyatkozás).

A mutató névmás

1.Először nézd meg ezt a videót a mutató névmásokról!

https://www.youtube.com/watch?v=Z4z7cr0NJNE&ab_channel=Kov%C3%A1csVikt%C3%B3ria

2.Tk.80-81.o. Olvasd el a mutató névmásról szóló részt!

Másold le a füzetbe a 80. oldalon (lent) található táblázatot!

3.Feladatok: Mf. 108.o.9. 10. 11.a és 109.o.12.

4.Ismételj, gyakorolj az nkp.hu oldalon!

A mutató névmások helyesírása

Mutató névmások táblázatban

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_031

Tanuld meg a mutató névmásokat!

Péntek estig kell egyszerre küldeni a heti feladatok közül a következőket: Mf.107.o.8.  Mf. 108.o.9. 10. 11.a és 109.o.12.

Házi feladat

1.tk. 175. old. 11. ellenőrzése a következő videón:

https://www.youtube.com/watch?v=gEaco_BRmPg

 1. gyak. 115. old. 8.41. ellenőrzése a gyak. 206 old.
 2. W,E,T,I,O,Ó,Ö,Ő,D,K,U,Ú,Ü,Ű,Y,X,C,V,B,M

Tengelyesen tükrös alakzatok

 1. Készíts vázlatot a füzetbe a leírtak alapján!

A matematikai alakzatok egy része tengelyesen szimmetrikus, tehát van olyan egyenesük melyre tükrözve önmagát kapjuk. A kék alakzat húrtrapéz, 1 szimmetria tengelye van. A narancssárga szabályos (egyenlő oldalú) háromszög, melynek 3 tükörtengelye és a körnek végtelen számú tükörtengelye van. Másoljátok be a füzetbe a tükörtengelyekkel együtt a fenti négy alakzatot!

 1. A szabályos sokszögek mindegyike tengelyesen szimmetrikus. Ahány oldalú a sokszög annyi tükörtengelye van. Folytasd a vázlat írását!

 1. Ezt követően értelmezzétek és másoljátok le a rajzokkal együtt a tk.179. old. 2. példáját! Ahol tudsz pontos szerkesztés végezzél!

Házi feladat: tk. 178. old. 13. és gyak. 116. old. 8.43.

Jó munkát kívánok! Gállné tanárnő

A tegnapi feladatokhoz hasonlóan készítsd el a következő feladatokat!

Tk. 170./5. c) d) e)  Mindegyik feladatot külön koordináta rendszerbe rajzold le, az eredeti háromszöget vedd fel és utána az utasításoknak megfelelően a másik háromszöget.

Feladatok:

– Tk. 38. o. 1. Mut’s holiday meghallgatni, olvasni:

Elérhető a Project Fourth Edition, Level 2, Unit 3, Audio, Page 38 oldalon, vagyis az alábbi linken:

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Szótárazni: (a zárójeles szavakat, kifejezéseket már tanultuk korábban, akkor kell újra kiírni őket, ha nem vagy biztos a jelentésükben!)

(away              távol)

unhappy          boldogtalan, szomorú

Where did you go?     Hová mentetek?

(caravan          lakókocsi)

(to have a good time   jól érzi magát)

to have a great time    nagyszerűen érzi magát

(to take           vinni)

to look after    vigyázni vkire

(neighbour      szomszéd)

(Come on.       Gyerünk! Rajta!)

(place              hely)

I don’ want to go. Nem akarok menni.

(Oh dear.        Te jó ég!)

there                ott

Actually,         Igazából …

In fact,            Valójában

(really              tényleg, igazán)

(to enjoy         élvezni)

to come home hazajönni

Szöveg olvasása, fordítása szóban.

Tk. 39. o. 2. feladat: füzetbe lemásolni a mondatokat és kiegészíteni a történet alapján.

Házi feladat:

Mut’s holiday: meg kell majd tanulni, felelés áprilisban! Most tanuld meg a szavakat, hallgasd meg többször, gyakorold az olvasását!

– A Tanárainkban található e-mailcímemre várom a megoldásokat. Kérem a füzetben az oldalt lefotózni, és csatolt fájlként elküldeni legkésőbb 2021. március 26-án, pénteken 16.00 óráig.

Ha van kérdésetek, írjatok! Jó munkát kívánok!

 

Egri csillagok:

házi feladat volt mára:

– A IV. fejezet 11. részig válaszolj a kérdésekre a füzetedben! Határidő: legkésőbb ma, 2021. március 24., szerda 14.00 óra.

Feladatok:

 Toldi
Tankönyv 148.o. Olvasni.

Írd le a füzetbe a vázlatot, és tanuld meg:

     Jellemzési módok

 – Az elbeszélő mutatja be a szereplőt:

pl. „Toldi meg nagybúsan hazafelé ballag”

 – Más szereplő beszél róla:

pl. „»Ember ez magáért « Laczfi mond » akárki «

-Beszélteti:

pl. „Felmegyek Budára bajnok katonának”

-Cselekedteti:

pl. „Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja”

-Bemutatja a környezetét:

pl. Első ének, 1-2. vsz.

-Külsejének, cselekedetének leírásával jeleníti meg lelkivilágát:

pl. „Csak nézett sohajtva a susogó nádra,”

Házi feladat:

– Ismételd át, amit Arany János életéről tanultunk: a Tk. 62-63.o. és a füzetvázlat segítségével! Nézd meg ezt a prezentációt, segít az ismétlésben:

https://prezi.com/ruvlbyqqxyuw/arany-janos-elete-es-munkassaga/

Ez egy prezentáció. Kicsit nehezen tölt be, és lapoznod kell (előre és hátra nyíllal)! Figyeld meg a képeket is alaposan!

Egri csillagok: Olvasd tovább a IV. fejezetet a 14. rész végéig! Válaszolj a kérdésekre a füzetedben! A füzetben (vázlat, Egri csillagok-válaszok) kell az oldalakat lefotózni és csatolt fájlként elküldeni. A feladatokból pontozni fogok. Határidő: legkésőbb 2021. március 29., hétfő 16.00 óra. Jó munkát!

 

A szövegek, feladatok hanganyagát megtalálhatod interneten a következő módon:

 • Írd be a Google keresőbe: Project Fourth Edition!
 • Válaszd: Level 2!
 • Unit 3
 • Audio
 • page…(Tk. oldalszáma, feladat száma)

Használhatod az általam megadott linket is.

1.Tk.36.o. 3.a Olvasd el, hallgasd meg!

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=hu&selLanguage=hu

Írd ki a szótárfüzetbe!

accident – baleset

luckily – szerencsére

painful – fáj

in fact – valójában

all day – egész nap

boring – unalmas

again – újra

A füzetbe írd le és tanuld meg ezeket a rendhagyó igéket!

have – had

go – went

hurt – hurt

can – could

read – read (csak a kiejtés változik: ‘ríd – red)

3.Tk.36.o. 3.b Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben lévő igék múlt idejű alakjaival!

Az egész mondatot írd le a füzetbe!